Sematia

p.petaus.57.xml

TM: 8750HGV: 8750Date: 184 – 184Place: Syron Kome (?) (Arsinoites)

1 m1 S-1 ∼Σοκμᾶ〚α〛ς∽Σοκμᾶς ∼Ναιναις∽Ναινάιδος ∼Σύρον∽Σύρων |gap:2|
2 τι στρ̣α(…)στρα…
3 κβ̣|num:22|κβ|num:22| ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν . S-2 εἰς τὸ ∼βαστάξα∽βαστάξαι
4 ∼δῖγμα∽δεῖγμα ἀπὸ ἁλώνων πυροῦ
5 ❨γενή(ματος)❩γενήματος τοῦ ∼ἐνοστο͂τος∽ἐνεστῶτος κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους
6 καὶ ∼ἀποκαταστῆσα∽ἀποκαταστῆσαι ∼⋰ἰ⋱ς∽εἰς
6-7 Ἀλεξάν∤δριαν
7 ∼δίδομι∽δίδωμι ⸢κατὰ⸣κατὰ ⸢τὸ⸣τὸ ⸢ἔθος⸣ἔθος τὸν ❨[ὑπ]ογρα(φόμενον)❩ὑπογραφόμενον
8 ὄντα εὔ[πορ]ονεὔπορον κα[ὶ]καὶ ἐπιτ[ήδειο]νἐπιτήδειον
9 ∼το∽τῷ ∼ἐμο∽ἐμῷ κ[ιν]δύνῳκινδύνῳ .