Sematia

p.petaus.47.xml

TM: 8818HGV: 8818Date: 185 – 185Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Ἀπολλωνίῳ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου μερ[ίδος]μερίδος
2 παρὰ Π[ε]ταῦτοςΠεταῦτος ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως ❨Πτολ(εμαίδος)❩Πτολεμαίδος Ὅρμ[ου]Ὅρμου [καὶ]καὶ [ἄλλω]νἄλλων κωμῶν .
3 S-2 εἰς τὸ προστῆναι ἐπιτηδείων π[ρὸς]πρὸς [τὴ]ντὴν παρουσίαν
4 τοῦ λαμ[π]ροτάτουλαμπροτάτου ἡγεμόνος Λογγα[ίου]Λογγαίου [Ῥούφου]Ῥούφου [ὅ]πωςὅπως
5 ἔκπλ[εω]ἔκπλεω [ὑπ]άρχῃὑπάρχῃ τοῖς βουλομένο[ι]ςβουλομένοις [πρίασθαι]πρίασθαι [κ]ατὰκατὰ τὰ
6 δια[τεταγμ]έναδιατεταγμένα , ∼δίδωμει∽δίδωμι τοὺς [❨ὑπογεγρ(αμμένους)❩]ὑπογεγραμμένους [ὄ]νταςὄντας
7 εὐπό[ρους]εὐπόρους [καὶ]καὶ [ἐπ]ιτηδείουςἐπιτηδείους . S-3 [εἰσὶ]εἰσὶ [δέ]δέ [·]·
8 S-4 ἐ[πὶ]ἐπὶ [μὲν]μὲν [ἄρτου]ἄρτου
9 Δ[ιόσκορος]Διόσκορος [Ἰσχυρ]ίωνοςἸσχυρίωνος τοῦ Δ[ι]ο[σ]κό[ρο]υΔιοσκόρου [❨ἔχ(ων)❩]ἔχων ❨[πό]ρ(ον)❩πόρον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Α|num:1000|
10 Ἰσχυρ[ίων]Ἰσχυρίων [Ἀμμ]ωνίουἈμμωνίου τοῦ Εὑ[ρή]μονοςΕὑρήμονος μητρὸς
11 Ἡ[ρακλ]είαςἩρακλείας ❨[ὁ](μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ϡ|num:900|
12 Μάρω[ν]Μάρων Μαρείνου τοῦ Μά[ρωνος]Μάρωνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Α|num:1000|
13 Δεῖος Νεσεῦτος τοῦ Ἰσχ[υρίω]ν̣ο̣ς̣Ἰσχυρίωνος ❨[ὁ](μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ϡ|num:900|
14 ἐπὶ δὲ ∼❨οἰνω(πωλῶν)❩∽οἰνοπωλῶν
15 Παντώνυμος Ἰσχυρίωνος τ[οῦ]τοῦ ❨Παντωνύ(μου)❩Παντωνύμου ❨ὁ[(μοίως)]❩ὁμοίως [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν Α|num:1000|
16 Ἀφροδείσιος ❨Ἀφροδ(εισίου)❩Ἀφροδεισίου τοῦ Ἀφροδει[σίου]Ἀφροδεισίου [❨ὁ(μοίως)❩]ὁμοίως [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν ω|num:800|
17 Ἰσχυρίων Ἡρακλᾶ τοῦ Ἰσχυρίω[ν]οςἸσχυρίωνος ❨ὁ[(μοίως)]❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Α|num:1000|
18 καὶ ἐπὶ ἐλαίου
19 Εὐάγγελος Ἥρωνος τοῦ Εὐαγγ[έλου]Εὐαγγέλου ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν |gap:1|
20 Ἀπύγχις Πετεεῦτος τοῦ Ἰσχυρ[ίωνος]Ἰσχυρίωνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν |gap:1|
21 Ζώσι[μος]Ζώσιμος [κα]ὶκαὶ ὡς ❨χρημ(ατίζει)❩χρηματίζει , ❨γεουχ(ῶν)❩γεουχῶν ἐν̣ἐν |gap:1||gap:1||gap:2| [❨ὁ(μοίως)❩]ὁμοίως [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν |gap:?|
22 [κα]ὶκαὶ ἐπὶ τ[ῶν]τῶν ξενίων
23 [Ἰσχυρίων]Ἰσχυρίων Νεσεῦτος τοῦ Ὀρσεν[ο]ύφεωςὈρσενούφεως [❨ὁ(μοίως)❩]ὁμοίως [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν |gap:?|
24 [Ἰσχυρίων]Ἰσχυρίων [Ὀρ]σενούφεωςὈρσενούφεως τοῦ Φιλάμ[μ]ωνοςΦιλάμμωνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν |gap:?|
25 [καὶ]καὶ [ἐπὶ]ἐπὶ [τῆ]ςτῆς κριθῆς
26 [Ἰσχυρίων]Ἰσχυρίων [Ἀθ]ᾶἈθᾶ τοῦ Μάρωνο[ς]Μάρωνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
27 [Πνεφερῶς]Πνεφερῶς Νεσεῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Δη[μ]ῶτοςΔημῶτος [❨ὁ(μοίως)❩]ὁμοίως [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν |gap:?|
28 [Μάρων]Μάρων [Ἥρ]ωνοςἭρωνος τοῦ Μάρων[ος]Μάρωνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν |gap:?|
29 Σωκρᾶς Πετεπνούτ[εω]ςΠετεπνούτεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν φ|num:500|
30 ∼Πμοῦνις∽Παμοῦνις Κέννα ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν φ|num:500|
31 Πτόλλις Παθύνεως τ[οῦ]τοῦ [Π]τόλλιδοςΠτόλλιδος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
32 Πααῦς ∼Παᾶτος∽Πααῦτος τοῦ Θ[εα]βέννεωςΘεαβέννεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θασῶτ(ος)❩Θασῶτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
33 Πααῦς Πτολλᾶ τοῦ Π|gap:1||gap:3-4||gap:1| ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταμαρρείους ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
34 καὶ ἐπὶ ξύλων
35 Ἰσχυρίων Ἱερακίων[ος]Ἱερακίωνος [τ]οῦτοῦ Φανίου ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
36 Πεεβαῦς Ἁτρῆτος τοῦ Ὀ[ν]νώφρεωςὈννώφρεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν φ|num:500|
37 καὶ ἐπὶ λαχάνων καὶ τ[ῶν]τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων
38 Ἀκ[ι]ᾶριςἈκιᾶρις Σύρου ❨[ὁ](μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
39 Κᾶρος Παποντῶτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν φ|num:500|
40 Σ̣ιᾶσ̣ιςΣιᾶσις ❨ἐπικαλ(ούμενος)❩ἐπικαλούμενος Σιλβᾶς ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν φ|num:500|
41 Ἀφροδᾶς Ἡρακλᾶ[το]ς̣Ἡρακλᾶτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
42 Ὀννῶφρις Ἀκοῦτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν φ|num:500|
43 Σαραπίων Ἰσχυρίων[ο]ςἸσχυρίωνος ❨ἐπικαλ(ούμενος)❩ἐπικαλούμενος Πιθιαῖθις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
44 καὶ ἐπὶ ἀναγραφῆς τῶν ἐ̣ν̣ἐν τῷ πραιτωρίῳ
45 Σαραπίων Ἰσχυρίωνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
46 Ἅρπαλος Ἁρπαησίωνο[ς]Ἁρπαησίωνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν φ|num:500|
47 Πνεφερῶς Θέωνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
48 καὶ ἐπὶ ∼πλύων∽πλοίων ἁλιευτικῶν
49 Ἰσχεῖς Ἰσχεῖτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν φ|num:500|
50 Φάσεις Νεσεῦτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
51 Ἁτρ̣ῆ̣ς̣Ἁτρῆς Νεσεῦτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
52 Σαρα̣π̣ίωνΣαραπίων Πετενούφεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
53 Ἡρακλῆς Πααίπεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν φ|num:500|
54 m2 Πεταῦς ἐπιδέδωκα .
55 m1 S-5 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κ]ε|num:25|κε|num:25| Μάρκου Αὐρηλ[ί]ουΑὐρηλίου Κομμ[ό]δ[ο]υΚομμόδου
56 [Ἀντωνείνο]υ̣Ἀντωνείνου Σ̣ε̣β̣αστοῦΣεβαστοῦ , Τῦβι λ|num:30| .