Sematia

p.petaus.46.xml

TM: 8817HGV: 8817Date: 185 – 185Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Ἀπολλωνίῳ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος
2 παρὰ Πεταῦτος ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως ❨Πτολ(εμαίδος)❩Πτολεμαίδος Ὅρμου καὶ ἄλλ[ω]νἄλλων κωμῶν .
3 S-2 εἰς τὸ προστῆναι ἐπιτηδείων πρὸς τ[ὴ]ντὴν παρουσίαν τοῦ
4 λαμπροτάτου ἡγεμόνος Λογγαίου Ῥούφ[ο]υῬούφου ὅπως
5 ∼ἐκπλεο∽ἔκπλεω ⋰ὑ⋱πάρχῃὑπάρχῃ τοῖς βουλομέν[οι]ςβουλομένοις πρίασθαι κατὰ
6 τὰ διατεταγμένα δ[ί]δωμιδίδωμι τοὺς ὑπογεγραμμένους
7 ὄντας εὐπόρους καὶ ἐπιτηδείους . S-3 εἰσὶ δέ ·
8 S-4 ἐπὶ μὲν ἄρτου
9 Διόσκορος Ἰσχυρίωνος τοῦ Διοσκόρου
10 Ἰσχυρίων Ἀμμωνίου τοῦ Εὑρήμονος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρακλείας
11 Μάρων Μαρείνου τοῦ Μάρωνος
12 Δεῖος Νεσεῦτος το[ῦ]τοῦ Ἰσχυρίωνος
13 ἐπὶ τῶν ∼❨οἰνωπωλ(ῶν)❩∽οἰνοπωλῶν
14 Παντώνυμος Ἰσχυρίωνος τοῦ Παντωνύμου
15 Ἀφροδείσιος Ἀφροδεισί[ο]υἈφροδεισίου τοῦ Ἀφροδεισίου
16 Ἰσχυρίων Ἡρακλᾶ τοῦ Ἰσχυρίωνος
17 ἐπὶ τῶν ❨ἐλαιοπωλ(ῶν)❩ἐλαιοπωλῶν
18 Εὐάγγελος Ἥρωνος τοῦ Εὐαγγέλου
19 Ἀπύγχις Πετεεῦτος τοῦ Ἰσχυρίωνος
20 ἐπ[ὶ]ἐπὶ τῶν ξενίων
21 Ἰσχυρίων Νεσεῦτος τοῦ Ὀρσενούφεως
22 Ἰσχυρίων Ὀρσενούφεως τοῦ Φιλάμμωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ∼Θενπαρότιως∽Θενπαρώτιος
23 ἐπὶ τοῦ χόρτου
24 [Ἰσ]χυρίωνἸσχυρίων Ἀθᾶ τοῦ Μάρωνος
25 Πνεφερῶς Νεσεῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Δημῶτος
26 ἐπ[ὶ]ἐπὶ τῆς κριθῆς
27 [Μ]άρωνΜάρων Ἥρωνος τοῦ Μάρωνος
28 Ἡρακλῆς Ἰσχυρίωνος τοῦ Ἡρακλήου ❨μ[η(τρὸς)]❩μητρὸς Θαήσεως
29 ἐπὶ τῶν ξύλων
30 Ἰσχυρίων Ἱερακίωνος τοῦ Φανίου
31 Πεεβαῦς Ἁτρῆτος τοῦ Ὀννώφρεως
32 ἐπὶ τῶν λαχάνων Ἀκιᾶρις Σύρ[ο]υΣύρου
33 Κᾶρος Παποντῶτος
34 m2 Πεταῦς ἐπιδέδωκα .
35 m1 S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους κε|num:25| Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνείνο[υ]Ἀντωνείνου [Σε]βαστοῦΣεβαστοῦ
36 Εὐσεβοῦς Τῦβι ιε|num:15| .