Sematia

p.petaus.45.xml

TM: 8858HGV: 8858Date: – 185Place: Arsinoites

1 m1 S-1 ἐπὶ [ἄρ]τουἄρτου κιβαρίου
2 Διόσκορος Ἰσχυρίωνος τοῦ Δι[οσ]κ[όρο]υΔιοσκόρου
3 Ἰσχυρίων Ἀμμωνίου τοῦ ❨Εὑρήμον(ος)❩Εὑρήμονος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρακλείας
4 Μάρων Μαρείνου τοῦ Μάρωνος
5 Δεῖος Νεσεῦτος τοῦ Ἰσχυρίωνος
6 ἐ[πὶ]ἐπὶ [τῶν]τῶν ∼❨οἰνοπωλ(ῶν)❩∽οἰνοπωλῶν
7 Παντώνυμος Ἰσχυρί[ωνος]Ἰσχυρίωνος [τ]οῦτοῦ ❨Παντωνύμ(ου)❩Παντωνύμου
8 ❨Ἀφροδεί(σιος)❩Ἀφροδείσιος Ἀφροδεισίου τ[οῦ]τοῦ ❨[Ἀφρ]οδ(εισίου)❩Ἀφροδεισίου 〚Σαμβαθίου〛Σαμβαθίου
9 Ἰσχυρίων Ἡρακλᾶ τοῦ Ἰσχυρί[ω]νοςἸσχυρίωνος
10 ἐπὶ τῶ[ν]τῶν ∼❨ἐλαιουπωλ(ῶν)❩∽ἐλαιοπωλῶν
11 Εὐάγγελος Ἥρωνος τοῦ ❨Ε[ὐαγ]γέλ(ου)❩Εὐαγγέλου
12 Ἀπύγχεις Πετεεῦτος τοῦ Ἰσχυρίωνος
13 ἐ[πὶ]ἐπὶ [τῶν]τῶν [ξ]ενίωνξενίων Ἰσχυρίων Νεσεῦτος τ[ο]ῦτοῦ Ὀρ[σ]ενούφεωςὈρσενούφεως
14 〚Ἡρακλῆς〛Ἡρακλῆς 〚Ἰσχυρίων[ος]〛Ἰσχυρίωνος 〚[τ]οῦ〛τοῦ 〚[Ἡρακ]λήου〛Ἡρακλήου 〚❨μη(τρὸς)❩〛μητρὸς 〚❨Θαήσεω(ς)❩〛Θαήσεως
15 Ἰσχυρίων Ὀρσενούφ[εως]Ὀρσενούφεως [τοῦ]τοῦ [Φιλ]ά̣μ̣[μ]ωνοςΦιλάμμωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ∼Θενπαρώτιως∽Θενπαρώτιος
16 ἐ[πὶ]ἐπὶ [τοῦ]τοῦ χ[όρτ]ουχόρτου Ἰσχυρίων Ἀθᾶ τοῦ Μ[άρωνο]ςΜάρωνος
17 Πνεφερῶς 〚Α|gap:1|α̣〛Α|gap:1|α Ν[ε]σεῦτοςΝεσεῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Δημῶτος
18 ἐπὶ τῆ[ς]τῆς κριθῆς Μάρων Ἥρωνος τοῦ Μάρωνος
19 Ἡρακλῆς Ἰσχυρίωνος τοῦ Ἡ[ρα]κλήουἩρακλήου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαήσεω(ς)❩Θαήσεως
20 ἐπὶ τῶ[ν]τῶν [ξύ]λωνξύλων Ἰσχυρίων Ἱερακίωνος τ[οῦ]τοῦ Φανίου
21 Πεβαῦς Ἁτρῆτος τοῦ [Ὀνν]ώφρεωςὈννώφρεως
22 ἐπὶ τῶν λαχάνων
23 Ἀκιᾶρις Σύρου
24 Κάρος Παποντῶτος