Sematia

p.petaus.14.xml

TM: 8753HGV: 8753Date: 184 – 185Place: Syron Kome (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἀπολλωνίῳ ❨στρ(ατηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος
2 παρὰ Π[ετ]αῦτοςΠεταῦτος ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως Σύρων καὶ
3 ἄλλων ❨κω(μῶν)❩κωμῶν .
4 S-2 πρὸς ὑ[π]όσχεσινὑπόσχεσιν δοθεῖσάν σοι ὑπὸ
5 Τασοκμήτιος Παθύνεως μετὰ κυρίου
6 τοῦ ❨ἀνδ(ρὸς)❩ἀνδρὸς ∼Φολῆμις∽Φολήμιος Σοκμήτιος ἀπὸ ❨κώ(μης)❩κώμης
7 Σύρων ❨βουλ(ομένης)❩βουλομένης ὠνήσασθαι ἐκ τῶν ∼ἰς∽εἰς πρᾶσιν
8 ❨ὑπερκει(μένων)❩ὑπερκειμένων τῆς ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨(πρότερον)❩πρότερον Παθύνεως ❨νεωτ(έρου)❩νεωτέρου
9 Σοκμᾶ τοῦ Μαρρείους ἐν τῇ ❨κώ(μῃ)❩κώμῃ γ|num:1/3_tick| μέρος
10 ❨οἰκί(ας)❩οἰκίας ἀνθʼ ❨(οὗ)❩οὗ ❨ὅλ(η)❩ὅλη ❨οἰκ(ία)❩οἰκία καινὴ καὶ ἄλλο 𐅷|num:2/3| μέρος
11 ❨ἑτέρ(ας)❩ἑτέρας ❨οἰκ(ίας)❩οἰκίας καὶ ❨αὐλ(ῆς)❩αὐλῆς ἐν ❨(δευτέρῳ)❩δευτέρῳ ❨τόπ(ῳ)❩τόπῳ , ὧν τῆς μὲν ❨οἰκί(ας)❩οἰκίας
12 ∼❨γί(τονες)❩∽γείτονες ❨νό(του)❩νότου ∼❨ἴσοδ(ος)❩∽εἴσοδος καὶ ❨ἔξοδ(ος)❩ἔξοδος ❨βο(ρρᾶ)❩βορρᾶ ∼❨ἴσοδ(ος)❩∽εἴσοδος καὶ ❨ἔξοδ(ος)❩ἔξοδος ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου
13 Παθύνεως Παθύνεως καὶ ❨μετόχω(ν)❩μετόχων ❨οἰκί(α)❩οἰκία
14 ❨λιβ(ὸς)❩λιβὸς Τασοκμήνεως Παθύνεως ❨οἰκί(α)❩οἰκία , καὶ
15 τοῦ 𐅷|num:2/3| μέρους τῆς ❨οἰκί(ας)❩οἰκίας καὶ ❨αὐλ(ῆς)❩αὐλῆς ∼❨γί(τονες)❩∽γείτονες τῆς ❨ὅλ(ης)❩ὅλης
16 ❨νό(του)❩νότου Παθύνεως Μελανχορᾶ καὶ ❨μετόχ(ων)❩μετόχων
17 ❨αὐλ(ὴ)❩αὐλὴ ❨βο(ρρᾶ)❩βορρᾶ Τομψάιτος καὶ ❨Παθύνεω(ς)❩Παθύνεως ❨οἰκί(α)❩οἰκία
18 ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου Σοκμήνεως Παθύνεως ❨οἰκί(α)❩οἰκία
19 ❨λιβ(ὸς)❩λιβὸς ❨δρό(μος)❩δρόμος ἱεροῦ ∼Σοκμητις∽Σοκμήτιος θεοῦ ❨μεγάλ(ου)❩μεγάλου , κ̣α̣ὶ̣καὶ
20 ❨(πρότερον)❩πρότερον [Πα]θύνεωςΠαθύνεως Σοκμήτιο̣[ς]Σοκμήτιος ❨γενο(μένου)❩γενομένου
21 ❨σιτ[ολ(όγου)]❩σιτολόγου [πε]ρὶπερὶ τὴν ❨κώ(μην)❩κώμην ❨κλή(ρου)❩κλήρου ἀ̣[ρούρα]ς̣ἀρούρας ε̣|num:5|ε|num:5| 𐅵|num:1/2| ,
22 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι [ε|num:5|]ε|num:5| 𐅵|num:1/2| , ∼❨γί(τονες)❩∽γείτονες ❨νό(του)❩νότου Σοήρεως Σοκμ[ήτ]ιοςΣοκμήτιος καὶ
23 ❨μετόχω(ν)❩μετόχων ❨σι(τικὰ)❩σιτικὰ ❨ἐδ(άφη)❩ἐδάφη ❨βο(ρρᾶ)❩βορρᾶ ∼Κιαλλ̣[η]ς̣∽Κιαλῆτος ❨σι(τικὰ)❩σιτικὰ ❨ἐδ(άφη)❩ἐδάφη
24 ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου ❨χῶ(μα)❩χῶμα ❨ὁδευό(μενον)❩ὁδευόμενον ❨λιβ(ὸς)❩λιβὸς ∼Σοκμ[ᾶ]ς∽Σοκμᾶ ❨Σωκράτ(ους)❩Σωκράτους
25 καὶ ❨μετόχω(ν)❩μετόχων ❨δη(μοσία)❩δημοσία γῆ , τιμῆς τῶν μὲν
26 ❨οἰκι(ῶν)❩οἰκιῶν ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200| καὶ τῶν ❨σι(τικῶν)❩σιτικῶν ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200| ,
27 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ∼κυριώσεως∽κυρώσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ υ|num:400| , καὶ τῶν ❨ἑπο(μένων)❩ἑπομένων ,
28 δηλῶ διʼ ἐπισκέψεως ὁρισμοῦ ❨θεωρού(μενα)❩θεωρούμενα
29 ❨δι(όλου)❩διόλου ❨ἀδε(σπότων)❩ἀδεσπότων ἀπράτων μὴ ἄξια ∼διαδεαπρατων∽προκηρυχθῆναι τῶν ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν υ|num:400| ,
30 ἐξ ὧν ∼μη〚δὲν〛∽μηδὲν ∼περιγείνεσθαι∽περιγίνεσθαι τῇ ἀνὰ
31 χεῖρα ❨(πενταετίᾳ)❩πενταετίᾳ διὰ τὸ εἶναι ἄφορα .
32 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους κε|num:25| Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου
33 Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου