Sematia

p.petaus.11.xml

TM: 8804HGV: 8804Date: 184 – 184Place: Ptolemais Hormu (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἀπολλωνίῳ ❨[στρ]α(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου [μ]ερίδοςμερίδος
2 παρὰ Πεταῦτ[ο]ςΠεταῦτος ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως ❨Πτολ(εμαίδος)❩Πτολεμαίδος ❨Ὅρ(μου)❩Ὅρμου καὶ ❨ἄλ(λων)❩ἄλλων ❨κω(μῶν)❩κωμῶν .
3 S-2 π̣ρ̣ὸ̣ς̣πρὸς τὰ ἐπισταλέντα σοι ὑπὸ Ἀππιανοῦ τοῦ πρὸ ❨σο̣(ῦ)❩σοῦ
4 ❨[σ]τ̣ρ̣[α(τηγοῦ)]❩στρατηγοῦ ἐξ ❨ἐπιστολ(ῆς)❩ἐπιστολῆς γραφείσης αὐτῷ ὑπὸ ❨Οὐεσσιδίο(υ)❩Οὐεσσιδίου
5 [Ῥουφ]είνουῬουφείνου τοῦ ❨κρα(τίστου)❩κρατίστου διοικητοῦ πρὸς ❨βιβλίδιο(ν)❩βιβλίδιον
6 ἐ̣π̣ι̣δοθὲνἐπιδοθὲν αὐτῷ ὑπὸ ❨Ἀφροδισίο(υ)❩Ἀφροδισίου Σουχᾶ
6-7 κα∤[τη]γοροῦντοςκα∤τηγοροῦντος
7 ❨Ἰσχυρίωνο(ς)❩Ἰσχυρίωνος ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως Ταμαύεως
8 ἐ̣π̣ὶἐπὶ τῷ αὐτὸν εἶναι χρεώστην καὶ ἄπορον
9 κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀγράμματον δηλῶ τὸν μὲν
9-10 Ἰσ∤χυρίωνα
10 ❨χρημ(ατίζειν)❩χρηματίζειν Ἰσχυρᾶν Ἁτρῆτος τοῦ
11 ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τανεσεῦτος ἀπὸ ❨Πτολ(εμαίδος)❩Πτολεμαίδος Ὅρμου ,
12 ∼ὑπάρχι∽ὑπάρχει ❨ἀπεγρά(ψατο)❩ἀπεγράψατο τῷ ἐνεστῶτι κδ|num:24| ❨(ἔτει)❩ἔτει
13 ❨μη(νὶ)❩μηνὶ ❨Φαμενὼ(θ)❩Φαμενὼθ κδ|num:24| διὰ τοῦ τῶν ❨ἐνκτή(σεων)❩ἐνκτήσεων ❨βιβλ(ιοφυλακίου)❩βιβλιοφυλακίου
14 ὥς φησι ❨ἐληλυθ(ότα)❩ἐληλυθότα εἰς αὐτὸν ἀπὸ ❨κληρονο(μίας)❩κληρονομίας
15 τῶν γονέων κατὰ τὸ τῆς ❨πρεσβ(υτερείας)❩πρεσβυτερείας δίκαιον
16 𐅵|num:1/2| μέρος τῶ[ν]τῶν ❨ὑπ[ο]γεγρα(μμένων)❩ὑπογεγραμμένων
17 πατρικῶν μὲν ἐν τῇ κώμῃ 𐅷|num:2/3| μέρους
18 δ|num:1/4_tick| μέρους ∼❨ψειλ(οῦ)❩∽ψιλοῦ ❨τόπ(ου)❩τόπου , ὡς ❨ἐπιβάλ(λειν)❩ἐπιβάλλειν αὐτῷ ιβ|num:1/12_tick| ❨μέρο(ς)❩μέρος ❨ἄξ(ιον)❩ἄξιον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν τ|num:300| ,
19 καὶ ὁμοίως 𐅷|num:2/3| ❨μέρο(υς)❩μέρους δ|num:1/4_tick| ❨μέρο(υς)❩μέρους ∼❨ψειλ(οῦ)❩∽ψιλοῦ ❨τόπ(ου)❩τόπου , ὡς ❨ἐπιβ(άλλειν)❩ἐπιβάλλειν
20 αὐτῷ ιβ|num:1/12_tick| μέρος ❨ἄξι(ον)❩ἄξιον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν μ|num:40| ,
21 καὶ 𐅷|num:2/3| ❨(ὀγδοηκοστὸν)❩ὀγδοηκοστὸν μέρους |gap:1|ε̣τ̣|gap:1|ετ ❨οἰκί(ας)❩οἰκίας καὶ ❨αὐλ(ῆς)❩αὐλῆς ,
22 ὡς ❨ἐπιβάλ(λειν)❩ἐπιβάλλειν
23 αὐτῷ ϛ|num:1/6_tick| ❨(εἰκοστὸν)❩εἰκοστὸν μέ̣ρ̣ο̣[ς]μέρος ❨ἄξι(ον)❩ἄξιον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600| ,
24 καὶ ὁμοίως ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου 𐅷|num:2/3| ❨μέρο(υς)❩μέρους 𐅵|num:1/2| ❨μέρο(υς)❩μέρους ❨οἰκί(ας)❩οἰκίας καὶ ❨αὐλ(ῆς)❩αὐλῆς ,
25 ὡς ❨ἐπιβάλ(λειν)❩ἐπιβάλλειν αὐτῷ ϛ|num:1/6_tick| ❨μέρο(ς)❩μέρος ❨ἄξι(ον)❩ἄξιον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν υ|num:400| ,
26 καὶ ❨π(ερὶ)❩περὶ τὴν ❨κώ(μην)❩κώμην ὁμοίως 𐅷|num:2/3| μέρους ❨κλή(ρου)❩κλήρου ❨κατοικ(ικοῦ)❩κατοικικοῦ
27 ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης α|num:1| δ|num:1/4_tick| , ὡς ❨ἐπιβ(άλλειν)❩ἐπιβάλλειν αὐτῷ ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| ❨ἄξι(ον)❩ἄξιον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ρκ|num:120|
28 καὶ περὶ ❨Ταγχ(οῖριν)❩Ταγχοῖριν ὁμοίως 𐅷|num:2/3| ∼μέρος∽μέρους ❨κλ(ήρου)❩κλήρου ❨κ(ατ)οι(κικοῦ)❩κατοικικοῦ ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης 𐅵|num:1/2| η|num:1/8_tick|
29 [κ]αὶκαὶ <τετάρτου>τετάρτου μέρους ❨ἐπιβολ(ῆς)❩ἐπιβολῆς ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης γ|num:1/3_tick| , ὡς ❨ἐπιβάλ(λειν)❩ἐπιβάλλειν αὐτῷ ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης |gap:3|
30 καὶ ❨ἐπιβολ(ῆς)❩ἐπιβολῆς ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης κδ|num:1/24_tick| ❨ἄξι(α)❩ἄξια ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ρμ|num:140|
31 μ̣[η]τρικῶνμητρικῶν δὲ ἐν τῇ ❨α(ὐτῇ)❩αὐτῇ κώμῃ γ|num:1/3_tick| ❨μέρ̣ο̣(υς)❩μέρους
32 [❨οἰκί(ας)❩]οἰκίας [κ]αὶκαὶ ❨αὐλ(ῆς)❩αὐλῆς , ὡς ❨ἐπιβάλ(λειν)❩ἐπιβάλλειν αὐτῷ ϛ|num:1/6_tick| ❨μέρο(ς)❩μέρος ❨ἄξι(ον)❩ἄξιον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700| ,
33 κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨π(ερὶ)❩περὶ ❨Ταγχ(οῖριν)❩Ταγχοῖριν ἱερᾶς γῆς ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν 𐅷|num:2/3| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| , ὡς ❨ἐπιβάλ(λειν)❩ἐπιβάλλειν αὐτῷ
34 ❨(ἄρουραν)❩ἄρουραν α|num:1| δ|num:1/4_tick| η|num:1/8_tick| ❨ἀξί(αν)❩ἀξίαν ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700| , ❨γίνον(ται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨τιμή(ματος)❩τιμήματος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Γ|num:3000| , ἐφʼ
35 καὶ εἰς ❨κλῆ(ρον)❩κλῆρον πεπέμφθαι καὶ ❨κεκλη(ρῶσθαι)❩κεκληρῶσθαι εἰς τὴν ❨κω(μογραμματείαν)❩κωμογραμματείαν ,
36 μ̣ὴμὴ εἶναι δὲ καὶ ἀγράμματον αὐτόν , ἀλλὰ
37 ὑπογράφειν οἷς ἐπιδίδωσι ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ καὶ ἄλλοις
38 βιβλίοις τῆς ❨κωμογρα(μματείας)❩κωμογραμματείας .
39 S-3 [❨(ἔτους)❩]ἔτους κδ|num:24| Παχὼν ζ|num:7|