Sematia

p.paramone.7.xml

TM: 48333HGV: 48333Date: -200 – -101Place: Antaiopolis

1 m1 S-1 ἔτους κ|num:20| Χοιὰχ ιθ|num:19| . S-2 πέπ̣τωκενπέπτωκεν ἐπὶ τὴν
2 ἐ̣ν̣ἐν τ̣ῆ̣ιτῆι Ἀντα̣ί̣ο̣υἈνταίου τ̣ρ̣ά̣[πεζα]ντράπεζαν , ἐφʼ ἧς Σωσιφάνης ,
3 βασιλ̣εῖβασιλεῖ , ε̣ἰ̣ς̣εἰς τ̣ὸ̣ν̣τὸν λ̣ό̣γ̣ο̣ν̣λόγον τ̣ῆ̣ς̣τῆς ἐλαικῆς τοῦ κ|num:20| ❨(ἔτους)❩ἔτους
4 ε̣ἰ̣ς̣εἰς τ̣ι̣μ̣ὴ̣ντιμὴν ἐλαικῶν ξηρῶν φ̣ο̣ρτί̣ωνφορτίων τῶν εἰς τὸ
5 ἐ̣ν̣ἐν τ̣ῆ̣ι̣τῆι Ἀ̣ντα̣ί̣ο̣υἈνταίου ἱερόν , σησάμου , κ̣ατ̣ὰ̣κατὰ τὴν παρὰ
6 Πρωτάρχου οἰκονόμου διαγραφήν , ὑφʼ ἣν ὑπογράφει
7 Ἀμο̣ρταῖοςἈμορταῖος τοπογραμματεύς , παρὰ Ὥρου
8 τοῦ Νεχθύ̣ρ̣ι̣ο̣ςΝεχθύριος τοῦ παρʼ Ἁρβήσιος τοῦ ἐπιστάτου
9 τῶ̣ντῶν ἐν τῆι Θηβαίδι ἱερῶ[ν]ἱερῶν [,], [εἰ]ς̣εἰς τὴν καθήκουσαν
10 σύν[τα]ξινσύνταξιν τοῦ ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους ὥ[σ]τʼὥστʼ εἰς ἐπελλύχνιον
11 τ̣[ο]ῦ̣τοῦ ἐ̣νἐν τῆι Ἀντ̣α̣ί̣ο̣υἈνταίου ἱεροῦ ε̣[ἰ]ς̣εἰς τ̣ι̣μ̣ὴντιμὴν σησάμου |gap:?_lines|