Sematia

p.panop.6.xml

TM: 16152HGV: 16152Date: 336 – 336Place: Panopolis

4 m1 S-1 |gap:4_lines|
5 |gap:?||gap:2||gap:3||gap:2||gap:4||gap:1|ομ|gap:4||gap:1||gap:2||gap:1| εἰς
5-6 κατὰ∤[θεσ]ινκατὰ∤θεσιν
6 κρι[θῆ]ςκριθῆς φόρο[υ]φόρου [ἀ]ποτάκτουἀποτάκτου ❨κ̣[ριθ(ῆς)]❩κριθῆς [ἀρτ]αβῶ̣[ν]ἀρταβῶν
7 |gap:?| ἥμισυ|num:1/2| μέτρῳ |gap:3|αρτα|gap:4||gap:1||gap:2||gap:1|λ̣α̣χ̣α̣|gap:3|αρτα|gap:4||gap:1||gap:2||gap:1|λαχα
8 |gap:2|υ̣|gap:3||gap:2|υ|gap:3| χωρ[ὶς]χωρὶς διαφό[ρου]διαφόρου . S-2 καὶ τῶν
8-9 περ[ιγ]εινομέ∤[ν]ωνπεριγεινομέ∤νων
9 φοι[ν]ίκωνφοινίκων κ[α]τὰκατὰ τὸ ἥμισυ|num:1/2| , τῶν
9-10 δημο∤σ[ίων]δημο∤σίων
10 πάντ[ω]νπάντων καὶ ἐπιβολῶν <ὄντων>ὄντων πρὸς σὲ τὸν ❨γεοῦχο(ν)❩γεοῦχον ,
11 κ[αὶ]καὶ ❨[ἐ]περωτ[η]θ(εὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολό[γ]ησ(α)❩ὡμολόγησα .
12 S-3 ὑπα[τε]ίαςὑπατείας Οὐι[ρί]ουΟὐιρίου Νεπωτιανοῦ καὶ Τ[ετ]τίουΤεττίου
13 [Φακούνδ]ο̣υ̣Φακούνδου [τῶν]τῶν [λαμπροτάτων]|gap:3||gap:5||gap:2|λαμπροτάτων|gap:3||gap:5||gap:2|