Sematia

p.oxy.hels.40.xml

TM: 26654HGV: 26654Date: 275 – Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 ❨Πατε̣ρμο̣ῦ̣θ(ις)❩Πατερμοῦθις
2 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι ιθ|num:19| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
3 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨παιδ(ικοὶ)❩παιδικοὶ οβ|num:72| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
4 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιη|num:18| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
5 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨παιδ(ικοὶ)❩παιδικοὶ μα|num:41| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
6 α|num:1| ❨χι(τὼν)❩χιτὼν ❨παιδ(ικοὶ)❩παιδικοὶ ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2|
7 ❨πάλ(λια)❩πάλλια λγ|num:33| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2|
8 ❨λῶ(διξ)❩λῶδιξ α|num:1| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
9 ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιϛ|num:16|
10 ❨(γίνεται)❩γίνεται λδ|num:34| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
11 ❨λ̣ώδ̣(ικες)❩λώδικες β|num:2|
12 Ο̣ν̣ουΟνου Ἱλάρου ❨ἐξάγ(οντος)❩ἐξάγοντος
13 α̣|num:1|α|num:1| σάκκου
14 ❨λώδ(ικες)❩λώδικες ϛ|num:6| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3|
15 [❨χι(τῶνες)❩]χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι ριθ|num:119| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λθ|num:39| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
16 [❨χι(τῶνες)❩]χιτῶνες ❨[π](αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ριε|num:115| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιθ|num:19| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
17 [α|num:1|]α|num:1| [❨χι(τῶνες)❩]χιτῶνες ❨τ̣έ̣λ(ειοι)❩τέλειοι δ|num:4| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
18 |gap:1| [❨χι(τῶνες)❩]χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ δ̣|num:4|δ|num:4| [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ |gap:1| |gap:1|
19 |gap:?_lines| Σερήνῳ χ|gap:1||gap:1|η̣χ|gap:1||gap:1|η ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
20 εἰς λό[γον?]λόγον ❨πενθημ(έρου)❩πενθημέρου
21 |gap:1| [ὁμ]ο̣ίωςὁμοίως τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ
22 ❨λώ̣δ̣(ικες)❩λώδικες ϛ|num:6| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3|
23 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι ριβ|num:112| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λζ|num:37| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
24 λεκ(…)λεκ… α̣|num:1|α|num:1| ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1|
25 α|num:1| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι β|num:2| ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
26 α|num:1| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ε|num:5| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2|
27 β|num:2| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨[π](αιδικοὶ)❩παιδικοὶ γ|num:3| ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α̣|num:1|α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2|
28 ❨π̣άλ(λια)❩πάλλια [θ|num:9|]θ|num:9| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2|
29 |gap:2||gap:?| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιη|num:18| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨λ̣ό̣γ̣(ος)❩λόγος |gap:4||gap:5||gap:1|λ(…)|gap:4||gap:5||gap:1|λ… ἐπιτρο̣(…)ἐπιτρο… ἀρσε̣(…)ἀρσε… γυ(…)γυ…
30 κ|gap:2| |gap:5| ❨|gap:?||gap:1|ροπόρφ(υρα)❩|gap:?||gap:1|ροπόρφυρα β|num:2|
31 φη|gap:7| [ὁμ]οίωςὁμοίως α|num:1|
32 β|num:2| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨παιδ(ικοὶ)❩παιδικοὶ ε|num:5| ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως α|num:1|
33 ε|num:5| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨παιδ(ικοὶ)❩παιδικοὶ ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως α|num:1|
34 πάντα |gap:4||gap:1| ε̣|num:5|ε|num:5| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ χι|num:610| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
35 τὸν χαλ(…)χαλ… |gap:1||gap:6| β|num:2|
36 Ἁθὺρ ε|num:5| |gap:4|κ|gap:1|ς(…)|gap:4|κ|gap:1|ς… ❨σάκκ(ου)❩σάκκου α|num:1|
37 αλ(…)αλ… ὁμοίω̣ςὁμοίως χ|gap:3||gap:1| ❨ὁ̣μο̣ί(ως)❩ὁμοίως ❨σάκ(κου)❩σάκκου β|num:2| ❨(γίνεται)❩γίνεται γ|num:3|
38 |gap:4||gap:2|σχ(…)|gap:4||gap:2|σχ… Πολύβιο̣ς̣Πολύβιος
40 κογχ(…)κογχ…
41 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ϙθ|num:99| ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ η̣|num:8|η|num:8| ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ ι|num:10|
42 ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι κ|num:20| ❨(γίνεται)❩γίνεται λγ|num:33| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
43 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι σμϛ|num:246|
44 β|num:2| ❨χι(τὼν)❩χιτὼν ❨τέλ(ειος)❩τέλειος α|num:1|
45 α|num:1| ❨χι(τὼν)❩χιτὼν ❨τέλ(ειος)❩τέλειος α|num:1|
46 β|num:2| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ β|num:2|
47 α|num:1| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ δ|num:4|
48 ❨πάλ(λια)❩πάλλια λϛ|num:36|
49 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κη|num:28| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
50 ❨(γίνεται)❩γίνεται εξ(…)εξ… ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ να|num:51| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
51 αλ(…)αλ… ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ νη|num:58|
52 |gap:7_lines| |g:long-vertical-bar| 〚α̣ν̣〛αν 〚|gap:4|〛|gap:4|
53 [Ἀ]μ̣μώνιοςἈμμώνιος γ(…)γ…
54 [❨δι(ὰ)❩]διὰ ❨Εὐδαί(μονος)❩Εὐδαίμονος
55 ❨[χ]ι̣(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| μ|num:40|
56 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| μ|num:40|
57 [❨δι(ὰ)❩]διὰ [Ἡ]ρακλ(…)Ἡρακλ… θε̣μ̣(…)θεμ…
58 ❨χ̣[ι(τῶνες)]❩χιτῶνες η|num:8| ρϙβ|num:192|
59 |gap:2| β|num:2| λβ|num:32|
60 ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨[Πα]υ̣σε̣ι̣ρίω(νος)❩Παυσειρίωνος
61 ❨χ̣[ι(τῶνες)]❩χιτῶνες δ|num:4| ϙϛ|num:96|
62 ❨χ̣[ι(τῶνες)]❩χιτῶνες |gap:1| ρη|num:108|
63 ❨χ̣[ι(τῶνες)]❩χιτῶνες β|num:2| κδ|num:24|
64 ❨χ̣[ι(τῶνες)]❩χιτῶνες β|num:2| |gap:1|β|num:2|
65 |gap:6_lines|
71 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ιδ|num:14| σιβ|num:212|
72 ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨Π̣αυσιρίω(νος)❩Παυσιρίωνος
73 ❨χ̣ι̣(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| λϛ|num:36|
74 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες δ|num:4| ρμ|num:140|
75 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| ξ|num:60|
76 ❨πάλ(λια)❩πάλλια β|num:2| νβ|num:52|
77 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| ξ|num:60|
78 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες δ|num:4| οβ|num:72|
79 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ϛ|num:6| μ|num:40|
80 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες δ|num:4| λβ|num:32|
81 ❨χ̣ι̣(τῶνες)❩χιτῶνες δ|num:4| λβ|num:32|
82 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες δ|num:4| λϛ|num:36|
83 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες δ|num:4| κδ̣|num:24|κδ|num:24|
84 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες δ|num:4| κδ|num:24|
85 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες δ|num:4| λϛ|num:36|
86 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες η̣|num:8|η|num:8| ξ|num:60|
87 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες δ|num:4| νβ|num:52|
88 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| κδ|num:24|
89 |gap:2| |gap:1| |gap:1|
90 |gap:?_lines| η|num:8| Ἀφροδεισίου ❨ἐ̣ξ̣ά̣γ̣(οντος)❩ἐξάγοντος
91 α|num:1| ❨λώδ(ικες)❩λώδικες [ι]δ|num:14|ιδ|num:14| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7|
92 ❨χι(τὼν)❩χιτὼν ❨τέλ(ειος)❩τέλειος |gap:1| |gap:1| |gap:2|
93 α|num:1| ❨χι(τὼν)❩χιτὼν ❨π(αιδικὸς)❩παιδικὸς |gap:1| |gap:1| |gap:2|
94 ❨πάλ(λια)❩πάλλια |gap:1| |gap:1| |gap:2|
95 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ξθ|num:69| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ια|num:11| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
96 β|num:2| ❨χι(τὼν)❩χιτὼν ❨π(αιδικὸς)❩παιδικὸς α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2|
97 α|num:1| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι β|num:2| ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
98 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λθ|num:39| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2|
99 β|num:2| ὁμοίως ❨Ἀφροδ(εισίου)❩Ἀφροδεισίου
100 ❨λώδ(ικες)❩λώδικες ιδ|num:14| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7|
101 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι μβ|num:42| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιδ|num:14|
102 ❨πάλ(λια)❩πάλλια ϛ|num:6| ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α̣|num:1|α|num:1| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
103 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ξ̣β|num:62|ξβ|num:62| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ [ι|num:10|]ι|num:10| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
104 β|num:2| ❨χι(των…)❩χιτων… ❨τέλ(ειο…)❩τέλειο… |gap:?||gap:1|
105 β|num:2| ❨χι(των…)❩χιτων… ❨π(αιδικο…)❩παιδικο… |gap:?||gap:1|
106 α|num:1| ❨χι(των…)❩χιτων… ❨τέλ(ειο…)❩τέλειο… |gap:?||gap:1|
107 α|num:1| ❨χι(των…)❩χιτων… ❨π(αιδικο…)❩παιδικο… |gap:?||gap:1|
108 ❨(γίνεται)❩γίνεται |gap:2| |gap:1| |gap:2|
109 γ|num:3| [ὁ]μ̣ο̣ί̣ωςὁμοίως τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ
110 [❨λώδ(ικες)❩]λώδικες ιδ|num:14| ζ|num:7|
111 |gap:3||gap:1| |gap:2| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιζ̣|num:17|ιζ|num:17| |gap:1|
112 |gap:?_lines|
113 σκϛ|num:226|
114 δ|num:4| ὁμοίως τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ❨α̣(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ
115 ❨λ̣ώ̣δ(ικες)❩λώδικες ιδ̣|num:14|ιδ|num:14| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7|
116 ❨χ̣ι̣(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τ̣έλ(ειοι)❩τέλειοι μβ|num:42| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιδ|num:14|
117 ❨π̣ά̣λ̣(λια)❩πάλλια η|num:8| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2|
118 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ξϛ|num:66| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ια|num:11|
119 β̣|num:2|β|num:2| ❨χι(τὼν)❩χιτὼν ❨τέλ(ειος)❩τέλειος α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2|
120 α̣|num:1|α|num:1| ❨χ[ι(τὼν)]❩χιτὼν ❨[τ]έλ(ειος)❩τέλειος α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2|
121 β|num:2| ❨χι(τὼν)❩χιτὼν ❨π(αιδικὸς)❩παιδικὸς α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2|
122 α|num:1| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ δ|num:4| ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
123 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λζ|num:37| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2|
124 ε|num:5| ὁμοίως τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ
125 ❨λώδ(ικες)❩λώδικες ιβ|num:12| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6|
126 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέ̣λ(ειοι)❩τέλειοι λϛ|num:36| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
127 ❨πάλ(λια)❩πάλλια θ|num:9| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2|
128 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ο̣|num:70|ο|num:70| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ια|num:11| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
129 β|num:2| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι γ|num:3| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2|
130 α|num:1| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι ϛ|num:6| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
131 β|num:2| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες [❨π(αιδικοὶ)❩]παιδικοὶ γ|num:3| [❨(δραχμὴ)❩]δραχμὴ α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2|
132 α|num:1| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες [❨π(αιδικοὶ)❩]παιδικοὶ [β|num:2|]β|num:2| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
133 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ [μ|num:40|]μ|num:40| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2|
134 ϛ|num:6| ὁμοίως τ̣οῦτοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ
135 ❨λώδ(ικες)❩λώδικες ιδ̣|num:14|ιδ|num:14| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7|
136 ❨χ̣ι̣(των…)❩χιτων… ❨τ̣έ̣λ(ειο…)❩τέλειο… |gap:1| |gap:1||gap:2|
137 |gap:?_lines|
136 σκϛ|num:226|
137 ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨λώδ(ικες)❩λώδικες πβ|num:82| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μ̣α̣|num:41|μα|num:41|
138 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι σμβ|num:242| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ π|num:80| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
139 ❨πάλ(λια)❩πάλλια ω|num:800| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
140 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ υδ|num:404| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξζ|num:67| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
141 β|num:2| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι θ|num:9| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2|
142 β|num:2| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ζ|num:7| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2|
143 α|num:1| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι ιε|num:15| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2|
144 β|num:2| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ιδ̣|num:14|ιδ|num:14| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
145 καὶ υ|gap:1||gap:1||gap:3|(…)υ|gap:1||gap:1||gap:3|…
146 ❨χι(των…)❩χιτων… ❨τέλ(ειο…)❩τέλειο… |gap:?|
147 ❨χι(των…)❩χιτων… ❨π[(αιδικο…)]❩παιδικο… |gap:?|
148 ❨π̣[άλ(λι…)]❩πάλλι… |gap:?|
149 α̣α ❨χ̣[ι(των…)]❩χιτων… |gap:?|
150 ❨λώ̣[δ(ι…)]❩λώδι… |gap:?|
151 |gap:?_lines| |gap:1| Ἀ̣φροδεισίουἈφροδεισίου
152 α|num:1| [σ]ὺνσὺν Διδύμῳ
153 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι ιβ|num:12| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
154 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ μη|num:48| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
155 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
156 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
157 α|num:1|
158 Δίδυμος
159 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι λϛ|num:36| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
160 α|num:1| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ β|num:2| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
161 ❨πάλ(λια)❩πάλλια λ|num:30| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
162 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ λδ|num:34| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κϛ|num:26|
163 β|num:2| ὁμοίως το̣ῦ̣τοῦ ❨α̣(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ
164 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ρλϛ|num:136| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κβ|num:22| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
165 ❨λώδ(ικες)❩λώδικες β|num:2| 〚α|num:1|〛α|num:1| ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1|
166 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κγ|num:23| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
167 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ν|num:50|
168 ❨Ἁρποκ(ρατίωνος)❩Ἁρποκρατίωνος ❨ἐ̣ξ̣(άγοντος)❩ἐξάγοντος
169 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι ιη|num:18| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ̣|num:6|ϛ|num:6|
170 ❨χι(των…)❩χιτων… |gap:1||gap:?|
171 |gap:?_lines| ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως τοῦ ❨α̣(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ εκν(…)εκν… 〚❨λώδ(ικες)❩〛λώδικες
172 ❨λ̣ώ̣δ(ικες)❩λώδικες δ|num:4| ρξ|num:160| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ἐξ(…)ἐξ… ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2|
173 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ϛ|num:6| τκ̣|num:320|τκ|num:320| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ἐξ(…)ἐξ… ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β̣|num:2|β|num:2| ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ η̣|num:8|η|num:8| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
174 ❨π[ά]λ(λια)❩πάλλια β|num:2| ιϛ|num:16| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ἐξ(…)ἐξ… ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2|
175 ❨(γίνεται)❩γίνεται ἐξ(…)ἐξ… ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιε|num:15| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
176 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
177 Πατερμοῦθις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως
178 α|num:1| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι κδ|num:24| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
179 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ π|num:80| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιγ|num:13| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κα|num:21| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
180 β|num:2| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ κα|num:21| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
181 ❨πάλ(λια)❩πάλλια λδ|num:34| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
182 α|num:1| ❨χι(τὼν)❩χιτὼν ❨π(αιδικὸς)❩παιδικὸς α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2|
183 β|num:2| ❨χι(τὼν)❩χιτὼν ❨π(αιδικὸς)❩παιδικὸς ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2|
184 ❨λώδ(ικες)❩λώδικες β|num:2| ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λε|num:35| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
185 γ|num:3| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι β|num:2| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
186 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ πε|num:85| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιδ|num:14| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
187 ❨πάλ(λια)❩πάλλια ιϛ|num:16| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
188 [α|num:1|]α|num:1| ❨χι(τὼν)❩χιτὼν ❨π(αιδικὸς)❩παιδικὸς α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιθ|num:19| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2|
189 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιθ|num:19| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2|
190 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ωδ|num:804| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2|
191 ❨Σαραπ(ίων)❩Σαραπίων ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨Εὐδαί(μονος)❩Εὐδαίμονος
192 ❨Πατερ(μοῦθις)❩Πατερμοῦθις ❨πάλ(λια)❩πάλλια δ|num:4| ⸢ϛ|num:6|⸣ϛ|num:6| 〚μη̣|num:48|〛μη|num:48| ⸢π|num:80|⸣π|num:80| ❨(ὀβολοὺς)❩ὀβολοὺς 〚|gap:2|〛|gap:2| ⸢ιβ|num:12|⸣ιβ|num:12|
193 ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως α|num:1| τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| ιϛ|num:16| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2|
194 〚❨ὁ(μοίως)❩〛ὁμοίως 〚α|num:1|〛α|num:1| 〚τοῦ〛τοῦ 〚❨α(ὐτοῦ)❩〛αὐτοῦ 〚❨πάλ(λια)❩〛πάλλια ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β̣|num:2|β|num:2| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2|
195 ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨Εὐδαί(μονος)❩Εὐδαίμονος ❨Ἁρπο̣κ(ρατίων)❩Ἁρποκρατίων ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| ιβ|num:12| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2|
196 m2 Διον̣[υ]σίῳΔιονυσίῳ
1 π̣α̣ρ̣ς̣(…)παρς…
2 σκϛ|num:226|
3 Θὼθ κα|num:21|
4 Διονύσιος ❨Θοωνίο(υ)❩Θοωνίου τοῦ ❨Θοω(νίου)❩Θοωνίου
5 ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως
6 κβ|num:22| Διονύσιος Δι|gap:?|
1 |gap:?_lines|
7 ❨Σ̣α̣ρ̣α̣(πίων)❩Σαραπίων
8 |gap:3|
9 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| μ|num:40|
10 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| κδ|num:24|
11 ι̣δ|num:14|ιδ|num:14| Διονύσιος Πορφ(…)Πορφ… α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2|
12 |gap:2|ι|gap:1|λλο|gap:2|αι|gap:1|ρια ιβ̣|num:12|ιβ|num:12| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2|
13 ❨Διο̣ν̣[ύσ(ιος)]❩Διονύσιος Πορφ(…)Πορφ… α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2|
14 Δι̣ο̣|gap:4||gap:3|ρ̣ιουΔιο|gap:4||gap:3|ριου ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ιδ|num:14|
15 |gap:4||gap:3|ειου ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4|
16 |gap:2|ορη(…)|gap:2|ορη… ❨Ἀμμώνι(ος)❩Ἀμμώνιος α|num:1| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες λη|num:38| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1|
17 |gap:4|οια(…)|gap:4|οια… φαιλ̣(…)φαιλ… αρ ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ιε|num:15|
18 παλ̣|gap:6|ριουπαλ|gap:6|ριου ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1|
19 καὶ Δ̣ι̣ο̣[νύσιος]Διονύσιος Πορφ(…)Πορφ… ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ϛ|num:6|
20 ❨ὁ̣μ̣ο̣ί̣(ως)❩ὁμοίως καὶ εξ(…)εξ… |gap:2|ο̣ι̣ο̣|gap:2|οιο καὶ
21 |gap:4||gap:1|μο̣νος|gap:4||gap:1|μονος ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ϛ|num:6|
22 ε|num:5| |gap:2| ❨Σαρα(πίων)❩Σαραπίων ❨νεώ̣(τερος)❩νεώτερος ❨[ὁ]μοί(ως)❩ὁμοίως
23 |gap:2| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ β|num:2| ιϛ|num:16| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5|
24 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2|
25 ιε|num:15| Διονύσιος Πορφ(…)Πορφ… |gap:1| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1|
26 αλαπε|gap:1||gap:1| σ̣α̣ρμα(…)σαρμα… |gap:1|α̣|gap:4||gap:1|α|gap:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2|
27 ❨Πολύβ(ιος)❩Πολύβιος ❨Σαρα(πίων)❩Σαραπίων |gap:4||gap:1|εκ|gap:4||gap:3|
28 ω̣αωα π|gap:4||gap:1|ο̣υ̣π|gap:4||gap:1|ου |gap:4||gap:2|
29 Διονύσιος Πορφ(…)Πορφ… |gap:4|
30 |gap:5_lines|
1 |gap:?_lines|
35 κθ|num:29| ❨Διο[νύ]σιο(ς)❩Διονύσιος Πορφ(…)Πορφ… ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1|
36 ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως Διο[ν]ύσιοςΔιονύσιος Πορφ(…)Πορφ… ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ϛ|num:6|
37 Δυναστήκιος καὶ Στ̣ο̣νοκ̣|gap:2|Στονοκ|gap:2|
38 Σε̣|gap:4|π̣ιο̣υ̣ςΣε|gap:4|πιους
39 θέ̣μ̣α̣θέμα |gap:1||gap:1||gap:2| τ̣ο̣ῦ̣τοῦ |gap:3|ω̣χ̣(…)|gap:3|ωχ…
40 α|num:1||gap:1| Εὐτυχὴς χ|gap:3||gap:1| αμ̣αμ ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ϛ|num:6|
41 Ἀμμώνο(…)Ἀμμώνο… |gap:4| θ|num:9| |gap:1| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1|
42 Κρονίων̣Κρονίων ε|gap:3| α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2|
43 ❨Εὐτυχὴ(ς)❩Εὐτυχὴς |gap:3||gap:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ϛ|num:6|
44 Ἀμμώνιος |gap:3||gap:2| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4|
45 |gap:6_lines|
51 ❨Χαι(ρήμων)❩Χαιρήμων Ἡρακλ(…)Ἡρακλ… ἐξ(…)ἐξ… ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
52 χ̣ρη(…)χρη… ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
53 α|num:1| ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨Σαρα(πίονος)❩Σαραπίονος ❨νεω(τέρου)❩νεωτέρου ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
54 ❨Ζώσ(ιμος)❩Ζώσιμος ❨χι(τὼν)❩χιτὼν α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ̣|num:3|γ|num:3|
55 Στέφ̣ανοςΣτέφανος ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2|
56 Διονύσιος̣Διονύσιος α̣ρ̣|gap:3|(…)αρ|gap:3|… ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1|
57 |gap:4_lines|
1/5 |gap:5_lines|
6 |gap:?||gap:1|ε(…)|gap:?||gap:1|ε… ❨Σωτήριχ(ος)❩Σωτήριχος
7 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨τέλ(ειοι)❩τέλειοι ι|num:10| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ψκ|num:720| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κδ|num:24|
8 |gap:1|ω|gap:1|(…)|gap:1|ω|gap:1|… β|num:2| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ε|num:5|
9 ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σ̣μ|num:240|σμ|num:240| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
10 ❨λώδ(ικες)❩λώδικες ι|num:10| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τ̣ξ|num:360|τξ|num:360| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
11 |gap:?|υς̣(…)|gap:?|υς… ἀδελ(…)ἀδελ… |gap:?_lines|
12 ❨χ̣ι̣(τῶνες)❩χιτῶνες δ|num:4| ξ|num:60|
13 ε|num:5| ❨δι(ὰ)❩διὰ Ἡρακλ(…)Ἡρακλ… θε(…)θε…
14 |gap:2| |gap:1| |gap:1|
15 ε|num:5| |gap:3|σιοκ̣(…)|gap:3|σιοκ… |gap:1| |gap:1|
16 ❨χ̣ι(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| κ|num:20|
17 ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨Εὐδαί(μονος)❩Εὐδαίμονος
18 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες δ|num:4| ρξ|num:160|
19 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες δ|num:4| κδ|num:24|
20 ❨δι(ὰ)❩διὰ Ἡρακλ(…)Ἡρακλ… θε(…)θε…
21 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| νβ|num:52|
22 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες β|num:2| ιβ|num:12|
23 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες α|num:1| νβ|num:52|
1 |gap:?_lines| |gap:1| |gap:3| |gap:1|
2 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξζ|num:67| 𐅵|num:1/2|
3 α̣|num:1|α|num:1| ❨λώδ(ικες)❩λώδικες ϛ|num:6| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3|
4 ❨χ̣ι̣(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ κβ|num:22| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
1 |gap:?_lines| |gap:1| ❨λ̣ώ̣δ̣(ικες)❩λώδικες ιβ|num:12| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6|
2 [❨πάλ(λια)❩]πάλλια ιβ|num:12| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ̣|num:3|γ|num:3|
3 [α|num:1|]α|num:1| [❨χι(τὼν)❩]χιτὼν ❨π(αιδικὸς)❩παιδικὸς α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2|
4 [❨χι(τῶνες)❩]χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ο̣|num:70|ο|num:70| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ια|num:11| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κα|num:21| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2|
5 |gap:1| [❨χι(τῶνες)❩]χιτῶνες ❨[τ]έ̣λ(ειοι)❩τέλειοι ι̣η̣|num:18|ιη|num:18| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6|
6 ❨[πά]λ̣(λια)❩πάλλια ιδ|num:14| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
7 [❨χι(τῶνες)❩]χιτῶνες ❨[π](αιδικοὶ)❩παιδικοὶ νϛ|num:56| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ θ|num:9| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιη|num:18| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
8 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λθ|num:39| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨(ὀβολοῦ?)❩ὀβολοῦ ❨(1/2?)❩⧼|num:1/2|1/2⧼|num:1/2|
1 |gap:?_lines| ❨πάλ(λια)❩πάλλια |gap:1||gap:?|
2 ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ ξ̣ϛ̣|num:66|ξϛ|num:66| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ια|num:11|
3 β̣|num:2|β|num:2| ❨χι(τὼν)❩χιτὼν ❨τέλ(ειος)❩τέλειος [α|num:1|]α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2|
4 [α|num:1|]α|num:1| [❨χι(τὼν)❩]χιτὼν ❨τ̣έ̣λ(ειος)❩τέλειος α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2|
5 β|num:2| ❨χι(τῶνες)❩χιτῶνες ❨π(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ β|num:2| ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
6 [α|num:1|]α|num:1| [❨χι(τῶνες)❩]χιτῶνες ❨π̣(αιδικοὶ)❩παιδικοὶ β|num:2| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
7 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λζ|num:37| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2|
8 δ|num:4| ὁμοίω[ς]ὁμοίως τοῦ̣τοῦ [❨α(ὐτοῦ)❩]αὐτοῦ
9 ❨λώδ(ικες)❩λώδικες |vac:?|
10 |vac:?|