Sematia

p.bastianini.16.xml

TM: 703010HGV: 703010Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| |gap:?| |gap:?|
2 |gap:?| |gap:?| |gap:?|
3 |gap:?| |gap:?| |gap:?|
4 |gap:?| |gap:?| |gap:?|
5 |gap:?||gap:1|ψ̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|ψ|gap:1||gap:?|
6 |gap:?|σ̣του|gap:?|στου ❨το(ῦ)❩τοῦ |gap:1|χ̣η|gap:1|χη
7 |gap:?|ν δὲ τὸ
8 |gap:?|
9 |gap:?|
10 |gap:?|περὶ
11 |gap:?|ρ̣σίνους|gap:?|ρσίνους ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας θ|num:9|
12 |gap:?||gap:2|❨(ἀρούρας)❩|gap:?||gap:2|ἀρούρας ιϛ|num:1/16| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| |gap:?| |gap:?|
2 |gap:?||gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:1|υ̣|gap:?||gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:1|υ κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:3| |gap:?| |gap:?|
3 |gap:?|ἐκ ❨το(ῦ)❩τοῦ Πο|gap:1|θ̣ọ|gap:?|Πο|gap:1|θo|gap:?| |gap:?|
4 [τ]ο̣ῦτοῦ Kερκίωνọς̣Kερκίωνoς |gap:?| |gap:?|
5 |gap:?| |gap:?| |gap:?|
6 |gap:?| |gap:?| |gap:?|
7 oὐσιακῶν δὲ ἐν τ̣ῶ̣ι̣τῶι Πατρὴ ἄνω περὶ Πεεννα ἐκ τοῦ
8 Φίλωνος κλήρο❨(υ)❩κλήρου ἃς ἐγεώργει σὺν Νικίᾳ Χαιρήμονος ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας κα|num:21|
9 ❨(πρότερον)❩πρότερον Σενέκ❨(α)❩Σενέκα κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐν τῷ Πασκώ ἃς προεγεώργει Διονύσιος καὶ Φανίας
10 καὶ Ἀγαθεῖνος οἱ τρεῖς Ἀγαθείνου περὶ κώμην Χῦσιν
11 ἐκ τοῦ Θεοδότου τοῦ ʽΕβρυζέλμιος καὶ Δαρήου
12a ⎴περὶ⎵περὶ ⎴Σινκέφα⎵Σινκέφα
12 τοῦ Ἀντιπάτρου ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας ριη|num:118| καὶ ἐκ τοῦ Θέωνος ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας γ|num:3| ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας ρκα|num:121|
13 καὶ καθʼ ἑτέραν μίσθωσιν ❨(πρότερον)❩πρότερον τῶν αὐτῶν περὶ Χῦσιν
14 ἐκ τοῦ Tή[ρο]υςTήρους καὶ Σατα κα[ὶ]καὶ Ἀρτέμωνος ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας ζ̣|num:7|ζ|num:7| |gap:1||gap:3| |gap:?_lines|