Sematia

chr.wilck.76.xml

TM: 9069HGV: 9069Date: 171 – 171Place: Arsinoites

1 m1 S-1 ἐξ ὑπομνηματισμ[ῶν]ὑπομνηματισμῶν Οὐλπίου [Σε]ρη[ν]ι̣αν̣οῦΣερηνιανοῦ τοῦ
1-2 κρα∤τίστου
2 ἀρχιερέως . S-2 ❨(ἔτους)❩ἔτους ια|num:11| Αὐρηλίου Ἀντω̣νείνουἈντωνείνου
3 Καίσαρος τοῦ κυρίου Τῦ̣β[ι]Τῦβι κη|num:28| . S-3 ἐν Μέμ̣φειΜέμφει . S-4 ἠσπάσατο
4 τὸν λαμπρότατον ἡγ[ε]μόναἡγεμόνα καὶ μετὰ τα[ῦτ]α̣ταῦτα πρὸς τῷ
5 Ἀπείῳ Πανεφρέμμει [Σ]τ̣οτοήτιοςΣτοτοήτιος ἀνθʼ οὗ
5-6 Σατα∤β̣οῦτοςΣατα∤βοῦτος
6 π[ρεσ]β̣υτέρο[υ]πρεσβυτέρου ἱε[ρέ]ωςἱερέως πρ[ο]σαγαγόντ[ος]προσαγαγόντος υἱὸν
7 [ἑαυτ]οῦἑαυτοῦ Πανεφρέμμ[ι]νΠανεφρέμμιν κα[ὶ]καὶ [ἀξι]ώσαντοςἀξιώσαντος
7-8 ἐπιτρα∤πῆναι
8 περιτεμεῖν αὐτὸν ἀ[ν]αδόντ[ο]ςἀναδόντος [τ]ετε τὴν περὶ
8-9 αὐ∤τ[ο]ῦαὐ∤τοῦ
9 γραφεῖσαν ἐπι[στο]λὴνἐπιστολὴν ὑ̣[πὸ]ὑπὸ [Σα]ραπί[ωνο]ς̣Σαραπίωνος στρατηγοῦ
10 Ἀρσ[ι]νοείτουἈρσινοείτου Ἡρακ[λεί]δο[υ]Ἡρακλείδου [μερί]δοςμερίδος δ[ι]ὰδιὰ Ἀλεξάνδρου
11 γυμνασιαρχή[σαντο]ςγυμνασιαρχήσαντος , [κ]εχ[ρ]ον̣ι[σ]μένηνκεχρονισμένην [ε]ἰς̣εἰς τὸ
11-12 διε∤ληλυθὸς
12 ι|num:10| ❨(ἔτος)❩ἔτος Φαῶφι ϛ|num:6| Σερηνια[νὸς]Σερηνιανὸς ἐπ̣ύθετοἐπύθετο
13 τῶν παρόν[τ]ωνπαρόντων κορυφα[ί]ωνκορυφαίων καὶ ὑ[ποκορυ]φαίωνὑποκορυφαίων καὶ
14 ἱερογραμματ̣έ̣ωνἱερογραμματέων , εἰ [σ]ημ̣[εῖο]ν̣σημεῖον ἔ̣χοιἔχοι [παῖ]ςπαῖς . S-5 εἰπόντων
15 ἄσημον αὐτὸν εἶναι [Οὔλπιος]Οὔλπιος Σερην[ι]α[νὸ]ς̣Σερηνιανὸς ἀρχιερεὺς
16 καὶ ἐπὶ τῶν ἱερῶν [σημειωσά]μ̣ενοςσημειωσάμενος τὴν ἐπιστ[ο]λὴνἐπιστολὴν
17 ἐκέλευσεν τὸν παῖ[δα]παῖδα [περιτ]μηθῆναιπεριτμηθῆναι [κατὰ]κατὰ τὸ ἔθος . S-6 ❨ἀνέγνω(ν)❩ἀνέγνων .