Sematia

p.oslo.3.132.xml

TM: 12571HGV: 12571Date: 147 – 156Place: Theadelphia (?) (Arsinoites)

1 m1 S-1 [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:?|δεκάτου Αὐτοκράτο[ρος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος
2 [Τίτο]υ̣Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντω[νείνου]Ἀντωνείνου [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ
3 [Εὐσ]ε̣β̣οῦςΕὐσεβοῦς Μεχεὶρ ἑνδεκ̣ά̣[τῃ]ἑνδεκάτῃ [ἐν]ἐν |gap:7| [τῆς]τῆς
4 [Θε]μ̣ί̣σ̣τ̣ουΘεμίστου μερίδος̣μερίδος [τοῦ]τοῦ [Ἀρσινοίτου]Ἀρσινοίτου [νομοῦ]νομοῦ [.].
5 S-2 [ὁμολ]ο̣γ̣ε̣ῖ̣ὁμολογεῖ Δεῖος Ἀμμων̣ί̣[ο]υ̣Ἀμμωνίου [τοῦ]τοῦ |gap:?|
5-6 [ἀναγραφό]∤[μενο]ςἀναγραφό∤μενος
6 ἐπʼ ἀμφό̣δ̣ουἀμφόδου Γυμνα̣[σίου]Γυμνασίου |gap:10|
7 |gap:4|η̣σεν|gap:4|ησεν ὡ[ς]ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |gap:1| [οὐλ]ὴοὐλὴ μ̣ε̣τ̣ώ̣[πωι]μετώπωι |gap:9|
8 |gap:4|ωι Ἀφροδισίωι τ̣[ῷ]τῷ [Ἀμμωνίου]Ἀμμωνίου
8-9 [ἀδελ]∤[φῶι]ἀδελ∤φῶι
9 ∼[γ]ν̣ησείωι̣∽γνησίῳ ἔχ[ε]ιν̣ἔχειν [παρʼ]παρʼ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [χρῆσιν]χρῆσιν
10 [ἔντοκ]ο̣νἔντοκον ἀργυρίου δραχμὰ[ς]δραχμὰς |gap:13|
11 |gap:5|∼[ὀκ]τ̣ὼ̣ι∽|num:8||gap:5|ὀκτὼ|num:8| , ἃς καὶ ἀποδ̣[ώ]σ̣ε̣[ιν]ἀποδώσειν [τὸν]τὸν [ὁμολογοῦντα]ὁμολογοῦντα
12 [τῶι]τῶι [Ἀφ]ρ̣οδισίω̣[ι]Ἀφροδισίωι [ἐν]ἐν [μηνὶ]μηνὶ |gap:?| [τοῦ]τοῦ
12-13 [εἰσιόν]∤[τος]εἰσιόν∤τος
13 |gap:?| [δε]κ̣άτουδεκάτου ἔ[τους]ἔτους [Ἀντωνείνου]Ἀντωνείνου [Καίσαρος]Καίσαρος
14 [τοῦ]τοῦ [κυρίου]κυρίου |gap:?|
15 |gap:?_lines|