Sematia

chr.wilck.327.xml

TM: 3843HGV: 3843Date: -107 – -107Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [βασιλευόντων]βασιλευόντων |gap:?| [ἔτους]ἔτους [ια|num:11|]ια|num:11| [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ η|num:8| Θὼ̣[θ]Θὼθ ε|num:5| ❨χειρογρ(αφεῖ)❩χειρογραφεῖ Πε|gap:3|
2 |gap:9|ς τῶν ἐ[πὶ?]ἐπὶ μ̣έρη̣μέρη ❨ἐπ̣ιγρα(φέντων?)❩ἐπιγραφέντων γεωργ[ῶν?]γεωργῶν
3 |gap:?| μετρη παρὰ Σω |gap:?| ι ❨(ἔτος)❩ἔτος
4 |gap:?| γ|num:3| ❨(ἔτη)❩ἔτη |gap:?|
5 |gap:?| ❨ἐκφό(ρια)❩ἐκφόρια καὶ δάνεια |gap:?|
6 |gap:?| ❨ἐχόμε(νον?)❩ἐχόμενον θ|num:9| ❨(ἔτος?)❩ἔτος κατὰ ἔτος τὸ ἐπιβάλλον ἐν ❨Τεβτύ(νει)❩Τεβτύνει |gap:?|
7 |gap:?| πυρὸν ❨αὐτοκεφα(λῆ?)❩αὐτοκεφαλῆ |gap:?|
15 τὰς δὲ πρ[ογεγραμμένας?]προγεγραμμένας [ἀρούρας?]ἀρούρας |gap:?|
16 ἐν ἔτεσι δυσὶ|num:2| |gap:?| πυρῶν κατʼ ἔτος ἐπὶ τὰ τρία|num:3| ἔτη
17 ἐν τῇ προγεγραμμένῃ [κώμῃ]κώμῃ |gap:?| [σὺν]σὺν τοῖς ἐκφορίοις τῆς δηλουμένης γῆς πάντα
18 πυρὸν νέον |gap:?|
00 μέτρῳ τῶι τῆς κώμης ἑξαχοινίκωι , ὧι κ[αὶ]καὶ [τὰ]τὰ ἐκφόρια ∼δώ[σ]ωι∽δώσω μετρήσει δικαίαι καὶ μέχρι τοῦ με με̣τ̣ρ̣ή̣σ̣ασθαιμετρήσασθαι ἔσεσθαι ἐμφανὴς σοί τε καὶ [το]ῖςτοῖς παρὰ τῆς βασιλίσσης καθʼ ἡμέ[ρα]νἡμέραν ἑκάστην ἐ[πὶ]ἐπὶ [τῶν]τῶν [τό]πωντόπων γινόμενος πρὸς τοῖς κατὰ τὴν γεωργίαν καὶ τα|gap:9| τοῦ πυροῦ ἔξω ἱεροῦ βωμοῦ τ̣εμένουςτεμένους σκέπης πάσης καὶ μηθὲν πε[ρὶ]περὶ [τούτων]τούτων |gap:1|με τεχνήσειν κατὰ [μηδ]έναμηδένα τρόπ[ον]τρόπον . S-2 εὐο[ρκοῦ]ντιεὐορκοῦντι ∼μέμ∽μέν μοι εὖ εἴη , ∼ἐπιορκοῦντι∽ἐπιορκοῦντι δ[ὲ]δὲ [τὰ]τὰ [ἐναντί]αἐναντία καὶ |gap:?|