Sematia

p.oslo.3.108.xml

TM: 28909HGV: 28909Date: 101 – 200Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 |gap:?| Θέωνος ἀποδεδειγμένου γυμνασιάρχου τῆς αὐτῆς
2 [πόλεως]πόλεως |gap:?| [Σαρα]π̣ίωνιΣαραπίωνι τῷ καὶ Ἡρακλᾷ Σαραπίωνος τοῦ Ἀμμωνίου μητρὸς Διοδώρας
3 |gap:?| ἀ̣πὸἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως καὶ Ἀμμωνίῳ Παντέλους τοῦ Ἀμμωνίου
4 [μητρὸς]μητρὸς |gap:?|ν Διογένην κατὰ τὸ ἄλλο ἥ̣μισυἥμισυ ἐν κώμῃ Τααμπεμοῦ ἐν τοῖς
5 |gap:?| [οἰκοδομ]ή̣ματαοἰκοδομήματα καὶ αὐλαὶ καὶ ἐκ βορρᾶ τούτων παράδεισος
5-6 ∼περικεκρηπειδω∤μένος∽|gap:?|πὸ̣περικεκρηπιδου∤μένος|gap:?|πὸ
6 Ἀπολλωνίου ε̣[ἰς]εἰς [τ]ὴ̣ν̣τὴν τῶν ἐνκτήσεω[ν]ἐνκτήσεων [βι]β̣λ̣[ιο]θήκηνβιβλιοθήκην
7 |gap:?| [καταλο]χ̣ι̣σ̣μὸνκαταλοχισμὸν |gap:1||gap:9||gap:1||gap:5||gap:3||gap:11||gap:2|
8 |gap:?||gap:1|του|gap:32|
9 |gap:?_lines|