Sematia

p.oslo.3.105.xml

TM: 21545HGV: 21545Date: 139 – 139Place: Oxyrhynchos

1 m3 S-1 ❨ἀνεγρά(φη)❩ἀνεγράφη
2 m1 Ἀπολ̣λωνίωιἈπολλωνίωι ❨γρ(αμματεῖ)❩γραμματεῖ ❨πό̣λ(εως)❩πόλεως
3 παρὰ Ὥρου Θομπεκύσιος
4 τοῦ Ὥρου μητρὸς Θαήσ̣[ιος]Θαήσιος
5 ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως̣πόλεως
5-6 [πασ]∤τοφόρουπασ∤τοφόρου
6 Σαράπιδος θ[εοῦ]θεοῦ
6-7 [με]∤γίστουμε∤γίστου
7 . S-2 βούλομαι ἀπὸ τοῦ
8 νῦν περιαιρεθῆναι τοὺς
9 υ⋰ἱ⋱ούςυἱούς μου Θομ̣π̣ε̣κ̣[ῦ]σ̣ι̣ν̣Θομπεκῦσιν
10 καὶ Ὧρον ἀμφοτέρου̣[ς]ἀμφοτέρους
10-11 [μη]∤τρὸςμη∤τρὸς
11 Σιντοτοῆτ[ος]Σιντοτοῆτος [ἀφʼ]ἀφʼ [ἧς]ἧς
12 ἀπογράφονται μ̣[ητ]ρ̣[ικῆς]μητρικῆς
13 μου οἰκίας ἐπʼ ἀμφόδου̣ἀμφόδου
14 m2 ❨Νότ(ου)❩Νότου ❨Δρόμ(ου)❩Δρόμου m1 καὶ
14-15 ἀναγρα∤φῆναι
15 ἐφʼ οὗ ἔχω ἐ̣π̣[ὶ]ἐπὶ m2 [τοῦ]τοῦ
16 α̣ὐτο̣ῦαὐτοῦ m1 ἀμφόδο̣υ̣ἀμφόδου m2 ⸢δε|gap:?|⸣δε|gap:?|
16-17 [ἡμί]∤σουςἡμί∤σους
17 μέρους οἰκία[ς]οἰκίας [.]. S-3 [διὸ]διὸ
18 ἐπιδίδωμι τ[οῦτο]τοῦτο
18-19 [ὑπόμνη]∤μαὑπόμνη∤μα
19 ὡς καθήκει |g:filler|
20 ❨(ἔτους)❩ἔτους β|num:2| Αὐτοκράτορος
21 Καίσαρος Τ[ίτου]Τίτου [Αἰ]λ̣ί̣[ου]Αἰλίου
22 Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνου
23 Σ̣εβαστοῦ̣Σεβαστοῦ Ε̣ὐ̣σ̣εβ̣οῦ[ς]Εὐσεβοῦς
24 Τῦβι ιβ|num:12| . m3 S-4 ἔσχον [τὸ]τὸ [ἴσον]ἴσον [.].