Sematia

p.oslo.2.25.xml

TM: 12554HGV: 12554Date: 217 – 217Place: Karanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Αὐρηλίῳ Διονυσίῳ ❨στρ(ατηγῷ)❩στρατηγῷ
2 ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος καὶ
3 Αὐρηλίῳ Ἰσιδότῳ τῷ καὶ
4 Ὠριγένῃ ❨βασι(λικῷ)❩βασιλικῷ ❨γρ(αμματεῖ)❩γραμματεῖ τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς ❨(μερίδος)❩μερίδος καὶ
5 ❨λαογρά(φοις)❩λαογράφοις ❨κώ(μης)❩κώμης Καρανίδος
6 |vac:?| παρὰ Αὐρηλίου Ἀχιλλᾶτος
7 Πτολεμαίου τοῦ Χαιρήμονος
8 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταύρεως ἀπὸ ❨κώ(μης)❩κώμης ❨Καρα(νίδος)❩Καρανίδος .
9 S-2 ❨ἀπογρά(φομαι)❩ἀπογράφομαι κατὰ τὰ ❨κελευσθ(έντα)❩κελευσθέντα ἐμαυτόν
10 τε καὶ τοὺς ἐμοὺς εἰς τὴν
11 τοῦ ❨διελ(ηλυθότος)❩διεληλυθότος κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους κατʼ ❨οἰκ(ίαν)❩οἰκίαν ❨ἀπογρα(φὴν)❩ἀπογραφὴν
12 καὶ εἰμὶ Ἀχιλλᾶς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λε|num:35|
13 καὶ τὴν μητέραν μου
14 Αὐρηλίαν Ταῦριν ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξ|num:60| .
15 S-3 ὑπάρχει δέ μοι ἐπʼ ἀμφόδου
16 ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ μέρος ❨οἰκί(ας)❩οἰκίας καὶ ❨αὐλ(ῆς)❩αὐλῆς
17 καὶ ❨πατρικ(ὸν)❩πατρικὸν ❨(τέταρτον)❩τέταρτον μέρος τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς
18 ❨οἰκί(ας)❩οἰκίας καὶ ἐπʼ ἀμφόδου ❨Βορ(ρᾶ)❩Βορρᾶ
19 ❨οἰκί(α)❩οἰκία καὶ ❨αὐλ(ή)❩αὐλή . S-4 διὸ ❨ἐ(πιδίδωμι)❩ἐπιδίδωμι .
20 S-5 |vac:?| m2 Αὐρήλιος Πτολεμαῖος ❨ἔσχ(ον)❩ἔσχον <❨ἴσ(ον)❩>ἴσον ∼ἰς∽εἰς ❨ἐξ(έτασιν)❩ἐξέτασιν .
21 S-6 |vac:?| m3 Αὐρήλιος Λιμναῖος
21-22 συν∤έσχον
22 .
23 m4 S-7 Αὐρήλιος Συρίων
23-24 συνέσ∤χον
24 .
25 S-8 |vac:?| m5 ἔτους α|num:1| |g:s-etous| Αὐτοκράτορος Καίσαρος
26 Μάρκου Ὀπελλίου Σεουήρου
27 ∼Μακκρείνου∽Μακρείνου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς
28 Σεβαστοῦ .