Sematia

p.nyu.2.42.xml

TM: 38833HGV: 38833Date: 601 – 800Place: Hermopolites (?)

1 m1 S-1 |g:stauros| ❨ἔσχ(ον)❩ἔσχον ❨δ(ιὰ)❩διὰ Μηνᾶ ❨στρ(ατιώτου)❩στρατιώτου ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ ❨δημο(σίων)❩δημοσίων ❨(καὶ)❩καὶ ❨διαγ̣(ραφῆς)❩διαγραφῆς
2 δεκάτης ❨ἰ(ν)δ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ❨ἀρ(ι)θ(μίου)❩ἀριθμίου ❨νο(μισματίου)❩νομισματίου ϛ|num:1/6_tick| , ἕκτον̣ἕκτον ❨μ̣(όνον)❩μόνον .
3 S-2 ❨Μ(ηνὶ)❩Μηνὶ ❨Φαρμ(οῦ)θ(ι)❩Φαρμοῦθι α|num:1| ❨ἰ(ν)δ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ι|num:10| . S-3 |g:stauros| Κλαύδιος
4 ❨στοιχ(εῖ)❩στοιχεῖ . S-4 |g:stauros| ∼Βικτορος∽Βίκτωρ ἀπακτ̣(…)ἀπακτ…
5 ❨ἀξιωθ(εὶς)❩ἀξιωθεὶς ❨ἔγρα̣(ψα)❩ἔγραψα ❨ὑπὲ(ρ)❩ὑπὲρ ❨αὐτ(οῦ)❩αὐτοῦ . S-5 |g:stauros|