Sematia

p.nyu.2.40.xml

TM: 33805HGV: 33805Date: 301 – 325Place: Oxyrhynchites (?)

1 m1 S-1 |gap:?| |gap:1||gap:?|
2 |gap:?|ί̣ου|gap:?|ίου ∼Θεοδώρω∽Θεοδώρου ∼τ∽τοῦ ∼ῶ∽διασημοτάτου ∼διασημοτάτω∽$
3 [καθολικο?]ῦ̣καθολικοῦ καὶ μαγίστρου πριουάτης .
4 S-2 [Μελλούση]ς̣Μελλούσης π̣ρ̣ά̣σ̣εωςπράσεως οὐ̣σ̣[ι]ῶ̣νοὐσιῶν ταμιακῶν καὶ χωρίων
4-5 οὐεντι∤|gap:3|
5 |gap:1|ων περιελθόντων εἰς τὸ ἱερώτατον ∼ταμῖον∽ταμιεῖον
5-6 κα∤[τὰ]κα∤τὰ
6 [τ]ὸτὸ ἔθος ∼ἀχθήσσεσσθε∽ἀχθήσεσθαι ἐν τῷ Καπιτωλίῳ ∼ἀσπαλ̣ῶ[ς]∽ἀσφαλῶς
7 [ἐν]ἐν [τ]ῇτῇ πρὸ ια|num:11| Καλανδῶν ∼Εμπτεμ̣βρίων∽Σεπτεμβρίων ἔδει ❨δι(ὰ)❩διὰ
8 [τοῦ]τοῦ π̣ρογράμ̣μ̣[ατ]ο̣ςπρογράμματος πᾶσιν φανερὸν καταστῆναι ,
9 [ὅτι]ὅτι [ο]ὖ̣νοὖν οἱ βουλόμενοι πρίασθαι πρίασθαι{πρίασθαι} παρὰ
10 [τοῦ]τοῦ [ἱ]ε̣[ρωτάτου]ἱερωτάτου ∼ταμίου∽ταμιείου προσελθόν̣τ̣ε̣ς̣προσελθόντες τῇ ἐμῇ
11 [τάξει]τάξει |gap:?| κατὰ τ[ὴν]τὴν αὐτὴν ἡμέραν |gap:2|
12 |gap:?| |gap:1|μη̣|gap:1|μη φανερὰν καταστήσωσι .