Sematia

p.nyu.2.27.xml

TM: 16771HGV: 16771Date: 163 – 163Place: unbekannt

1 m1 S-1 [ὁ] [δεῖνα]δεῖνα |gap:?| [τοῦ]τοῦ [δεῖνος]δεῖνος |gap:?| [καὶ]καὶ [ὡς]ὡς [χ]ρηματίζωχρηματίζω Θεοδώρῳ
2 [του]του [δεῖνος]δεῖνος [,], |gap:?| [τῷ]τῷ καὶ Ἐπιφανείῳ χαίρ[ε]ι[ν]χαίρειν .
3 S-2 [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [ἐσχηκέναι]ἐσχηκέναι [παρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ [χρῆσιν]χρῆσιν ἔντοκον τόκων
3-4 τετρ[ωβο]∤[λείων]τετρωβο∤λείων
4 [τῇ]τῇ [μνᾷ]μνᾷ [κατὰ]κατὰ [μῆνα]μῆνα [ἕκαστον]ἕκαστον [δι]ὰδιὰ χειρὸς ἐξ οἴκου ἀργ̣υρ̣ίο[υ]ἀργυρίου
4-5 [κε]∤[φαλαίου]κε∤φαλαίου
5 [δραχμὰς]δραχμὰς |gap:?| [,], [❨(γίνονται)❩]γίνονται [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?||gap:1|ϛ|num:6| ἀριθμοῦ , ἃ<ς>ἃς κ̣α̣ὶ̣καὶ [ἀποδώσω]ἀποδώσω
6 [σοι]σοι [μέχρι]μέχρι [τῆς]τῆς [τριακάδος][|num:30|]τριακάδος|num:30| [τοῦ]τοῦ [ἐν]ε̣στῶτοςἐνεστῶτος μηνὸς Παχὼ[ν]Παχὼν [ἄνευ]ἄνευ
7 [πάσης]πάσης [ὑπερθέσεως]ὑπερθέσεως [,], [τῆς]τῆς [πράξεως]πράξεως [οὔ]σηςοὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τ̣ῶ̣ν̣τῶν
7-8 [ὑπαρ]∤[χόντων]ὑπαρ∤χόντων
8 [μοι]μοι [πάντων]πάντων [παντοίων]παντοίων [καθάπερ]καθάπερ ἐγ δίκης . S-3 ἔτους τρίτ̣ο̣υ̣τρίτου
8-9 Αὐτοκ̣ρ̣ά̣[το]∤[ρος]Αὐτοκράτο∤ρος
9 [Καίσαρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀντ]ωνείνουἈντωνείνου Σεβαστοῦ καὶ
9-10 Αὐτο̣κ̣ρ̣ά̣∤[τορος]Αὐτοκρά∤τορος
10 [Καίσαρος]Καίσαρος [Λουκίου]Λουκίου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Οὐήρ]ουΟὐήρου Σεβαστοῦ Παχὼν εἰκάδι |g:filler|
11 [τὸ]τὸ [δὲ]δὲ [χειρόγραφον]χειρόγραφον [τοῦτο]τοῦτο [δισσ]ὸνδισσὸν γραφὲν ὑπʼ ἐμοῦ κύριον κύριον ἔστω
12 [παντὶ]παντὶ [τῷ]τῷ [ἐπιφέροντι]ἐπιφέροντι [πανταχῇ]πανταχῇ [ἐπιφερ]ό̣μενονἐπιφερόμενον καὶ ἔστιν καθαρὸν ἀπὸ
13 [ἀλείφατος]ἀλείφατος [καὶ]καὶ [ἐπιγραφῆς]ἐπιγραφῆς [.]. S-4 |gap:?| |gap:?_lines|