Sematia

p.nyu.2.18.xml

TM: 47208HGV: 47208Date: 6 – 6Place: Philadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 Πρ̣όκλοςΠρόκλος Τρύφων[ι]Τρύφωνι τῶι φ̣[ιλτάτῳ]φιλτάτῳ
2 πλεῖστα̣πλεῖστα χαίρειν .
3 S-2 ∼Εἰσίδωρος∽Ἰσίδωρος ἀποδιδούς σοι τὴν ἐπιστολὴν ἐ̣σ̣τίνἐστίν
4 μου ἐκ τῆς οἰκίας , ἐστὶν δὲ τῶι γένει ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ
4-5 κώ∤μ[η]ςκώ∤μης
5 Ψώφθεω[ς]Ψώφθεως τοῦ Μεμφίτου καὶ τὴν λαογ̣ρ̣[α]φ[ίαν]λαογραφίαν
6 ἐκεῖ τελεῖ καὶ τἄλ̣λ̣α̣τἄλλα καθή̣κοντακαθήκοντα . S-3 ὑπὸ δὲ τῶν
7 παρὰ σοῦ συνσχεθεὶς ∼ἀνηγκάσθη∽ἠναγκάσθη προέσθαι
7-8 χειρ[ο]∤γραφίανχειρο∤γραφίαν
8 ὑπὲρ τοῦ ∼κατασπῖραι∽κατασπεῖραι περὶ κώμην
8-9 Φ̣ιλ̣α∤δ[ελ]φ̣ε̣ία̣ν̣Φιλα∤δελφείαν
9 ἀπ[ὸ]ἀπὸ [τ]ῆςτῆς Λιβίας προσόδου ἀρούρας πέντε ε|num:5|
10 ἥμισυ . S-4 ∼ἐρωτῶι∽ἐρωτῶ ο̣[ὖ]νοὖν σε καὶ εἰ̣ς̣εἰς τὴν ἐμὴν κα[ταλογήν]καταλογήν ,
11 εἴ τις ἄ̣ρ̣α̣ἄρα ∼μνῆά∽μνεῖά ἐστιν παρὰ σοὶ τ̣ῆςτῆς ἐμῆς φιλίας ,
12 ἀπαρενόχλητον αὐτὸν διατή̣ρ̣η̣σ̣ο̣ν̣διατήρησον καὶ προνόη̣σ̣ο̣ν̣προνόησον
13 ὡς ἀναδοθήσεται αὐτῶι χειρογραφία . S-5 τοῦτο δὲ
13-14 ποι∤ήσας
14 ἔσῃ μοι κεχαρισμένος .
15 S-6 ἔρρωσο . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους λε|num:35| Καίσαρος Μεχεὶρ κε|num:25|