Sematia

p.ness.3.147.xml

TM: 39311HGV: 39311Date: 601 – 625Place: Nessana (Palästina)

1 m1 S-1 〚Πατρίκιος〛Πατρίκιος 〚Σεργίου〛Σεργίου 〚[ἡ]γ[ού]μ̣[ενος]〛ἡγούμενος 〚[καὶ]〛καὶ 〚[ἀναγνώστης]〛ἀναγνώστης 〚[τοῦ]〛τοῦ 〚[ἁγίου]〛ἁγίου 〚[καὶ]〛καὶ 〚[ἐνδοξοτάτου]〛ἐνδοξοτάτου 〚|gap:?|〛|gap:?|
2 〚μάρτυρος〛μάρτυρος 〚Σεργί̣ο̣υ̣〛Σεργίου 〚κ̣α̣ὶ̣〛καὶ 〚Β̣ά̣χ̣χ̣ο̣υ̣〛Βάχχου 〚|gap:?|〛|gap:?|
3 〚κυρι̣κ̣οῦ〛κυρικοῦ 〚αει|gap:1|ει̣|gap:2|ω|gap:1||gap:?|〛αει|gap:1|ει|gap:2|ω|gap:1||gap:?|
00 〚|gap:?|〛|gap:?| 〚[ἐ]γράφη〛ἐγράφη 〚∼χιρί∽〛χειρί 〚[μου]〛μου 〚|gap:?|〛|gap:?| 〚|gap:?|〛|gap:?| 〚[παντὶ]〛παντὶ 〚εἴδει〛εἴδει 〚καὶ〛καὶ 〚[γένει]〛γένει 〚|gap:?|〛|gap:?|