Sematia

p.neph.32.xml

TM: 21454HGV: 21454Date: 344 – 344Place: Herakleopolites

1 m1 S-1 ∼ὑ̣π̣[ατ]ί̣α̣[ς]∽ὑπατείας ❨Φ̣λ̣(αυίου)❩Φλαυίου Λεοντίου τοῦ λαμπροτάτου
2 ἐπάρχου τοῦ ⋰ἱ⋱εροῦἱεροῦ πραιτωρίου καὶ ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου Σαλουστί[ου]Σαλουστίου [το]ῦ̣τοῦ
3 λαμπροτάτου Φαρμοῦθι κβ|num:22| . S-2 |g:filler|
4 ΑὐρήλιοσὈννῶφρις Ψαίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ∼Ἀν̣να∽Ἄννας ἀπὸ κώμης
5 Φιλονείκου τοῦ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ Μέμφιν Ἡρακλεοπολίτου νομοῦ
6 Αὐρηλίῳ Παπνουθίῳ Σαραπίωνος ἀπὸ κώμης̣κώμης
7 Νήσων τοῦ αὐτοῦ νομοῦ ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-3 ὁμολογῶ
7-8 ἐ̣σ̣χ̣η̣∤κέναιἐσχη∤κέναι
8 παρὰ σοῦ εἰς χρῆσιν ἀργυρίου Σεβαστῶν
8-9 ν̣[ο]∤μίσματοςνο∤μίσματος
9 κεφαλαίου τάλαντα ὀγδοήκοντα , ❨(τάλαντα)❩τάλαντα π|num:80| ,
10 εἰς ἀπόδοσιν μηνὶ Μεσορὴ τῆς οὔσης ∼⋰ὑ⋱πατίας∽ὑπατείας
11 ἀν⋰υ⋱περθέτωςἀνυπερθέτως καὶ ἄνευ πάσης ἀντιλογίας .
12 S-4 εἰ δὲ μὴ ἀποδώσω τῇ ∼προδεδηλουμένῃ∽προδεδηλωμένῃ
12-13 προθε∤σμίᾳ
13 ∼ἐκτί̣σ̣ω̣∽ἐκτείσω σο̣ισοι τὸ κεφάλαιον καὶ τόκον τοῦ
14 ⋰ὑ⋱πε̣[ρπ]ίπτον[το]ς̣ὑπερπίπτοντος χ̣ρ̣[ό]νουχρόνου τῆς πράξεως σοὶ οὔσ̣η̣ς̣οὔσης
15 [ἢ] [τοῖ]ς̣τοῖς παρὰ σ[ο]ῦσοῦ ἔκ τʼ ἐμοῦ καὶ ἔκ τε τῶν ⋰ὑ⋱παρχόντωνὑπαρχόντων
16 [μοι]μοι [πά]ντωνπάντων παντοίων καθάπερ ἐκ δίκης . S-5 ❨κύριο(ν)❩κύριον
17 [τὸ]τὸ [γρ]αμμάτιονγραμμάτιον <ὃ> μοναχόν σοι ἐξεδόμην πρὸς
18 ∼[ἀσφάλι]α̣ν∽ἀσφάλειαν καὶ ∼ἐπερωτηθὶς∽ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα .
19 m2 S-6 [Αὐρήλιο]ς̣Αὐρήλιος Ὠννο͂φρις ∼ὡ∽ προκίμενος ∼ἔσχων∽ἔσχον
20 [καὶ]καὶ ❨[ἐπ]λ(ηρώθην)❩ἐπληρώθην τὰ τοῦ ∼ἀρκυρου∽τάλανταἀργυρίουτάλαντα
20-21 ∼ὠκδο∤[ήκοντα]∽ὀγδο∤ήκοντα
21 , ❨(τάλαντα)❩τάλαντα π|num:80| , καὶ ∼ἀποδόσω∽ἀποδώσω τῇ προθεσμίᾳ
22 [καὶ]καὶ ∼[ἐπερ]ω̣τηθὶς∽ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα ὡς πρόκιται .