Sematia

chr.wilck.24.xml

TM: 19999HGV: 19999Date: 698 – Place: unbekannt

1 m1 S-1 [ἀ]πελύσαμενἀπελύσαμεν ἐξελθε[ῖ]νἐξελθεῖν εἰς Ἀνατο[λὴν]Ἀνατολὴν |gap:19|
2 δεδωκότες αὐτοῖς προθεσμίαν μηνῶ[ν]μηνῶν |gap:11| [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [σήμερον]σήμερον
3 [ἡ]μ[έ]ρ[ας]ἡμέρας , ἥτι[ς]ἥτις ἐστὶ ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς ❨Π(α)ῦ(νι)❩Παῦνι ε|num:5| ❨ἰνδ(ικτίων)ο(ς)❩ἰνδικτίωνος δωδεκάτης |gap:7||gap:4||gap:4||gap:1||gap:8| [τῆς]τῆς
4 αὐτῆς δωδεκάτης ❨[ἰ]νδ(ικτίων)ο(ς)❩ἰνδικτίωνος . S-2 ὅστις οὖν ὑπαν[τ]ήσῃὑπαντήσῃ αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπουργῶ[ν]ὑπουργῶν [τοῦ]τοῦ
5 Ἀμι[ρ]αλμ[ο]υμνὶνἈμιραλμουμνὶν τῶν ὄντων ❨εἴ(ς)❩εἴς τε Ἀνατολὴν καὶ Αἴγυπτον μετὰ τὴν δ[εδομένην]δεδομένην
6 αὐτοῖς παρʼ ἡμῶν προθεσμίαν , τούτους κρατή[σ]ῃκρατήσῃ καὶ ἀποστρέψῃ ❨εἰ(ς)❩εἰς τ[ὴν]τὴν [ἰ̣δ̣ί̣α̣ν̣]ἰδίαν
7 [αὐτῶν]αὐτῶν . S-3 ἀπαιτήσῃ ἕκαστον α̣ὐ̣τῶναὐτῶν νομίσματα τρία|num:3| . S-4 οὕτω γὰρ ἐθεμ[ατίσαμεν]ἐθεματίσαμεν
8 [αὐτοὺς]αὐτοὺς [δο]ῦναιδοῦναι καὶ πρὸς τὸ δῆλον εἶναι τῷ παρόντι σιγιλλίῳ ἐχρησάμεθ[α]ἐχρησάμεθα [τοῖς]τοῖς [τε]τε
9 [Ἀραβικοῖς]Ἀραβικοῖς ❨(καὶ)❩καὶ Ἑλληνικοῖς γράμμασιν , ἐπιτ[ι]θέντεςἐπιτιθέντες ἐν αὐτῷ καὶ τὴν συνήθ[η]συνήθη [ἡμῶν]ἡμῶν [βοῦλλαν]βοῦλλαν .
10 S-5 [ἐγράφη]ἐγράφη [❨μ(ηνὸς)❩]μηνὸς ❨[Π](α)ῦ(νι)❩Παῦνι ε|num:5| ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος δωδεκάτης .