Sematia

chr.wilck.187.xml

TM: 22371HGV: 22371Date: 375 – 375Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 μετὰ τὴν ὑπατε[ία]νὑπατείαν τοῦ δεσπότου ἡμῶν Γρατιανοῦ
2 τοῦ αἰωνίου Αὐγούσ[το]υΑὐγούστου τὸ γ|num:3| καὶ Ἐκυτίου τοῦ λαμπροτάτου
3 Ἁθὺρ [ι]δ|num:14|ιδ|num:14| .
4 S-2 Αὐρήλιος Ἆπις Σαίτιος π[ο]λιτευόμενοςπολιτευόμενος Ἀντινόου
5 πόλεως τῆς λαμπ[ρ]οτά[της]λαμπροτάτης χρυσώνης ἐπαρχείας
6 Θηβαΐδος Φλαυ[ί]ῳΦλαυίῳ Ἰ[σ]ιδώρῳἸσιδώρῳ ❨ὀφφ(ικιαλίῳ)❩ὀφφικιαλίῳ τάξεως
7 ἡγεμονίας Θη[β]αΐδ[ο]ςΘηβαΐδος χαίρειν . S-3 ἀκολούθως
8 τοῖς προσταχθε[ῖσι]νπροσταχθεῖσιν ὑπὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ κ[υ]ρίουκυρίου [μ]ουμου
9 τοῦ λαμπροτάτο[υ]λαμπροτάτου ἡγε[μ]όνοςἡγεμόνος Φλαυΐ[ο]υΦλαυΐου Πομπηίου
10 Περγαμίο[υ]Περγαμίου ὑπεδε[ξάμη]νὑπεδεξάμην παρά [σου]σου [χρ]υσοῦχρυσοῦ
11 νομσιμάτια δεσπο[τ]ι[κὰ]δεσποτικὰ ἁπλᾶ ἄν[υ]ἄνυ [στα]θμοῦσταθμοῦ
12 καὶ ὀμβρύζης καὶ ἀναλώματος ἀριθμῷ
12-13 ἑβδο∤κοντα
13 δύο|num:72| τὰ λογισθέντα ὑπὲρ [τ]ῆςτῆς
13-14 με[γά]∤ληςμεγά∤λης
14 Ἑρμοῦ πόλεως εἰ̣ς̣εἰς λόγον χρυσο[ῦ]χρυσοῦ
14-15 [τ]ειρώ∤νωντειρώ∤νων
15 τῶν παλαιῶν χρό[ν]ωνχρόνων , γίνεται
16 ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νομ(ισμάτια)❩νομισμάτια οβ|num:72| καὶ ἐξεδόμην σοι ταύτην τὴν
17 ἀποχὴν πρὸς ἀσφάλειαν κυρίαν καὶ
17-18 βεβαί∤αν
18 καὶ ❨ἐπερ(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολ(όγησα)❩ὡμολόγησα . m2 S-4 Αὐρήλιος Ἆπις
18-19 προκεί∤μενος
19 ὑπεδεξάμην ❨χρυ(σοῦ)❩χρυσοῦ νομισμάτια
19-20 ἑβδο∤μήκοντα
20 δύο|num:72| ἁπλᾶ ἄνευ σταθμοῦ καὶ
20-21 ὀμβρύ∤ζης
21 καὶ ἀναλώματος καὶ ἐξεδόμην τὴν ἀποχὴν
22 ὡς πρόκειται .
23 m3 S-5 διʼ ἐμοῦ Ἀντινόου ❨ἐτ̣ελ̣ε̣ι̣ώ̣(θη)❩ἐτελειώθη
24 m1? ἀποχὴ τοῦ χρυσώνου Ἄπιτος ❨νομ̣ι̣σ̣μ̣α̣τ̣(ίων)❩νομισματίων οβ|num:72| Ἁθὺρ ιδ|num:14| .