Sematia

p.muench.3.1.65.xml

TM: 28885HGV: 28885Date: 101 – 200Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:4||gap:?|
2 |gap:?||gap:3||gap:2||gap:2|εθ|gap:1||gap:3|γ̣ενη|gap:1||gap:?||gap:3||gap:2||gap:2|εθ|gap:1||gap:3|γενη|gap:1|
3 |gap:?| δὲ τῆς ἐπʼ ἀγαθοῖς
3-4 κατασ∤[πορᾶς]κατασ∤πορᾶς
4 |gap:?| ἀ̣ν̣α̣γκαίουἀναγκαίου ὄντος το[ῦ]τοῦ κατα
5 |gap:?||gap:2|α|gap:2|α̣|gap:1||gap:1|ο̣σε̣|gap:1||gap:3||gap:3||gap:1|ους|gap:?||gap:2|α|gap:2|α|gap:1||gap:1|οσε|gap:1||gap:3||gap:3||gap:1|ους
6 |gap:?| τοιούτους ἀναφ[ῆ]ναιἀναφῆναι τῆς ἀπα̣ι̣|gap:1|ἀπαι|gap:1|
7 |gap:?|μ̣ατα|gap:?|ματα καθʼ ἑκάσ[τ]ηνἑκάστην κώμην ⸢|gap:4||gap:1|⸣|gap:4||gap:1| οἷς καὶ
8 |gap:?|θῆναι το[ῦ]τοῦ μέρους τούτου , ⋰ὅ⋱θενὅθεν καὶ
9 |gap:?|μονων ἀναδοθεῖσί μοι εἰς τὴν
9-10 δηλου∤[μένην]δηλου∤μένην
10 |gap:?||gap:1|υτης παρεῖναι ἐν ἑκάστῃ κώμῃ
11 |gap:?||gap:1|μένους καὶ ἐπιστῆναι ἑκάστῳ
12 |gap:?|τε ἐντεῦθεν ἤδη
12-13 κεκοκκολογη∤|gap:?||gap:1|
13 καὶ τοιαῦτα εἰς τὴν γῆν κατατεθῆναι
14 |gap:?||gap:1|α̣ι|gap:?||gap:1|αι δὲ καὶ τῶν ἐν αὐξήσει γενομένων
15 |gap:?||gap:1|ρω τὴν βοτανολογίαν γενέσθαι
16 |gap:?| καὶ ἐπι|gap:1|εχ̣|gap:2|αι|gap:4||gap:4||gap:4|ἐπι|gap:1|εχ|gap:2|αι|gap:4||gap:4||gap:4|
17 |gap:?| [θ]ησαυροὺςθησαυροὺς μ̣ετρήμ̣ατ̣[α]μετρήματα καὶ τὸν πυρὸν
18 |gap:?|σε̣ι|gap:?|σει τις καὶ [μ]ε̣τὰμετὰ ταῦτα μέμψις περι
19 |gap:?|ης κα|gap:1||gap:2||gap:1|οδ̣εξ|gap:2|τονκα|gap:1||gap:2||gap:1|οδεξ|gap:2|τον κίνδυνον
20 |gap:?|
21 |gap:?_lines|