Sematia

p.muench.3.1.144.xml

TM: 28895HGV: 28895Date: 101 – 200Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:10_lines| |gap:?_lines| ❨Ὀρσενοῦ(φις)❩Ὀρσενοῦφις |gap:1||gap:?|
2 Κολλοῦθος Ἀσκλᾶ τ̣ο̣ῦτοῦ Κολλούθου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς |gap:?|
3 ❨Ἱερανοῦ(πις)❩Ἱερανοῦπις ❨Ἱερανού(πεως)❩Ἱερανούπεως τοῦ Ἱερανούπεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμ[ο]ύ̣[θ(εως)]❩Θερμούθεως
4 Κολλίδης ❨Ὀρσενού(φεως)❩Ὀρσενούφεως τοῦ ❨Ὀρσενού(φεως)❩Ὀρσενούφεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς |gap:3|ι̣α̣ν̣εως|gap:3|ιανεως
5 ❨Ἱερανοῦ(πις)❩Ἱερανοῦπις ❨Ἱερανού(πεως)❩Ἱερανούπεως τοῦ ❨Ἱερανού(πεως)❩Ἱερανούπεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Πολίττης
6 Ψεναμοῦνις ἀπάτωρ ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαισᾶτος̣Θαισᾶτος
7 Καρ̣αλ̣ᾶςΚαραλᾶς Φήλικος τοῦ ❨Ὀρσενού(φεως)❩Ὀρσενούφεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως
8 ❨Ὀρσενοῦ(φις)❩Ὀρσενοῦφις Ὀρσενούφεως τοῦ ❨Ὀρσενού(φεως)❩Ὀρσενούφεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταφάσειτ(ος)❩Ταφάσειτος
9 Ἠλεῖς Πανεσνέως τοῦ Πανεσνέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τακολλούθο(υ)❩Τακολλούθου
10 ❨Ὀρσενοῦ(φις)❩Ὀρσενοῦφις ❨Ὀρσενού(φεως)❩Ὀρσενούφεως τοῦ ❨Ὀρσενού(φεως)❩Ὀρσενούφεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θεν|gap:2|νεως
11 Ὧρος Διοσκόρου τοῦ Ὥρου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταα̣ν̣των̣|gap:4|Τααντων|gap:4|
12 Ὡρίων ἀδελφὸς ❨(μητρὸς)❩μητρὸς τῆς αὐτῆς
13 Διόσκορος ❨Ὀρσενού(φεως)❩Ὀρσενούφεως τοῦ Νινεῖτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Σαραποῦτος
14 ❨Ἱερανοῦ(πις)❩Ἱερανοῦπις ❨π(ρεσβύτερος)❩πρεσβύτερος Σύρου τοῦ ❨Ἱερανού(πεως)❩Ἱερανούπεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀλεῖτο(ς)❩Ἀλεῖτος
15 Ζωίλος ❨ἀδελ(φὸς)❩ἀδελφὸς ❨(μητρὸς)❩μητρὸς τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς
16 ❨Ἱερανοῦ(πις)❩Ἱερανοῦπις ❨νεώτερο(ς)❩νεώτερος ἄλλος ❨ἀδελ(φὸς)❩ἀδελφὸς ❨(μητρὸς)❩μητρὸς τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς
17 ❨Ὀρσενοῦ(φις)❩Ὀρσενοῦφις ❨Ὀρσενού(φεως)❩Ὀρσενούφεως τοῦ Σαταβοῦτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως
18 Ἀπολλώνιος ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ❨Σοχώτο(υ)❩Σοχώτου τοῦ Ἀπολ(…)Ἀπολ… ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θενύρεω(ς)❩Θενύρεως
19 Ὡρίων υἱὸς ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταορσενούφεως
20 Πτολλᾶς Ἀλεξᾶ τοῦ Πτολλᾶ ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τ[α]α̣ν̣ο̣υ̣β̣(ίωνος)❩Ταανουβίωνος
21 ❨Σατορνεῖλ(ος)❩Σατορνεῖλος ❨Ὀρσενούφεω(ς)❩Ὀρσενούφεως τοῦ Ἀπολ(…)Ἀπολ… [❨(μητρὸς)❩]μητρὸς Ταπεταῦτος
22 Πανεσνεῦς ἀπάτωρ ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταπον̣[τ]ῶ̣τ̣οςΤαποντῶτος
23 ❨Ὀρσενοῦ(φις)❩Ὀρσενοῦφις ❨Ὀρσενού(φεως)❩Ὀρσενούφεως τοῦ |gap:6| ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Σοήρεως
1 |gap:?_lines| Δ|gap:12||gap:1|εως̣Δ|gap:12||gap:1|εως |gap:?|
2 Δ|gap:10||gap:4||gap:2||gap:?|
3 Ο|gap:8| Διοσκόρου τοῦ Ὥρου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Τα|gap:?|
4 Ὡρί[ων]Ὡρίων Ὡ̣ρίων̣οςὩρίωνος τοῦ Ὡρίωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θ|gap:1||gap:?|
5 Ὡρίων Ὥρου ❨πρεσβ(υτέρου)❩πρεσβυτέρου Ὥρου μητρὸς Ταπ|gap:1||gap:?|
6 Πετε[σοῦχ]οςΠετεσοῦχος Πετεσούχου τοῦ Πετεσούχου̣Πετεσούχου [❨(μητρὸς)❩]μητρὸς |gap:?|
7 Διόσκορος Ψενεε̣ῖ̣Ψενεεῖ τοῦ Ὥρου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Σοήρ[εως]Σοήρεως |gap:?|
8 Δ|gap:1|ρ|gap:2||gap:2||gap:1||gap:2| τοῦ Σα̣τα̣|gap:2|ο̣υ̣Σατα|gap:2|ου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Π̣αομ̣|gap:?|Παομ|gap:?|
9 Πετεσοῦχος Ὥ̣ρουὭρου ❨πρεσβ(υτέρου)❩πρεσβυτέρου Κατοίτ̣[ο]υΚατοίτου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς |gap:1||gap:?|
10 Ὧρος ❨Π̣[ετεσ]ούχο(υ)❩Πετεσούχου τοῦ Κιαλείους ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαι̣[ς]Θαις |gap:?|
11 Ὧρος Ψενατοίμεως τοῦ ❨Ψενατοί(μεως)❩Ψενατοίμεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θα|gap:?|
12 Κολίδη̣ς̣Κολίδης Μεγ̣χείο̣υςΜεγχείους τοῦ Κολίδο̣υ̣ςΚολίδους ❨(μητρὸς)❩μητρὸς |gap:1||gap:?|
13 Ἀνουβ̣ᾶ̣ς̣Ἀνουβᾶς Ὀρσενούφεως τοῦ Γ|gap:4||gap:2| ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Τ|gap:?|
14 Ὀρσενοῦφις υἱὸς ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταύρεως
15 Ὧρος ❨Ψενατοί(μεως)❩Ψενατοίμεως τοῦ ❨Ψενατοί(μεως)❩Ψενατοίμεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θενα|gap:1|τ̣ο̣|gap:?|Θενα|gap:1|το|gap:?|
16 Ὀρσενοῦφις Ὡρίωνος τοῦ Ἀλεξᾶ ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ἡρᾶτο[ς]Ἡρᾶτος
17 Ὡρίων ἀδελφὸς ❨(μητρὸς)❩μητρὸς τῆς αὐτῆς
18 Ὀννῶφρις ❨Ὀρσενού(φεως)❩Ὀρσενούφεως τοῦ Ὥρου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταον̣νώ[φρεως]Ταοννώφρεως
19 Σισόεις Σισό[ει]τοςΣισόειτος τοῦ ❨Ὀρσενού(φεως)❩Ὀρσενούφεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταορσενούφ[εως]Ταορσενούφεως
20 Σισόεις ❨Ὀρσενού(φεως)❩Ὀρσενούφεως τοῦ Σισόειτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταουα̣λε̣ροῦς̣Ταουαλεροῦς |gap:?|
21 Α|gap:1|ρι̣ςΑ|gap:1|ρις ἀδελφὸς ❨(μητρὸς)❩μητρὸς τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς
22 Ὧρος ❨π(ρεσβύτερος)❩πρεσβύτερος ❨Π̣ε̣τ̣ε̣σ̣ο̣ύ̣χο(υ)❩Πετεσούχου τοῦ ❨Ἁρεώτο(υ)❩Ἁρεώτου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θα|gap:4||gap:1||gap:?|