Sematia

chr.wilck.134.xml

TM: 37124HGV: 37124Date: 501 – 700Place: Pinarachthis? (Oxyrhynchites)

1 m1 S-1 |g:stauros| ∼ἐπιδὴ∽ἐπειδὴ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ μακαρίου Ἐνὼχ ἦλθαν πρὸς ἡμᾶς λέγοντες
2 ὅτι δικασθῆναι ∼θέλωμεν∽θέλομεν μετὰ τὴς ∼γυνεκὸς∽γυναικὸς ἑαυτοῦ , ∼καταξήωσον∽καταξίωσον
3 οὖν ὑμετέρα ∼θεωφελία∽θεοφιλία , ἐὰν ∼αὐθεντίσεις∽αὐθεντήσῃς ∼τω∽τὸ πρᾶγμα καὶ ∼λάβις∽λάβῃς
4 αὐτοὺς ἐν τῇ πόλει , καὶ ∼ἀπαλλαγοῦσιν∽ἀπαλλαγῶσιν πρὸς ∼ἀλλίλους∽ἀλλήλους , εἰ δὲ μή γε ,
5 ∼καταξήωσον∽καταξίωσον τούτους ∼παρασκευάσε∽παρασκευάσαι ἀμφοτέρους ∼ἐλθῆν∽ἐλθεῖν ἐνταῦθ[α]ἐνταῦθα
6 καὶ τούτους παρασκευάσωμεν αὐτοὺς ∼ἀπαλλαγῖνε∽ἀπαλλαγῆναι κατὰ ∼των∽τὸν τοῦ
6-7 ∼δι∤κέου∽δι∤καίου
7 καὶ κατὰ ∼τω∽τὸ ἔθος τοῦ ∼κτίματος∽κτήματος . S-2 ἀλλὰ μὴ ∼ὑπερθῖ∽ὑπερθῇ ⋰ὑ⋱μετέραὑμετέρα ∼εὐλάβια∽εὐλάβεια
8 πατριδιαθεσιν τούτους ∼ἐκπέμψε∽ἐκπέμψαι , εἰ δὲ πάλιν ∼αὐθεντῖς∽αὐθεντεῖς καὶ
9 ∼λαμβάνις∽λαμβάνεις αὐτοὺς ἐν τῇ πόλει , ∼καλο͂ς∽καλῶς , ὅτι γὰρ μέτριοί εἰσιν καὶ δημόσια
10 συντελοῦσιν ἁγιωτάτωι πατρί . S-3 |g:stauros|
11 τῷ ❨ἁγιωτ(ά)τ(ῳ)❩ἁγιωτάτῳ ❨πατρ(ὶ)❩πατρὶ ἄββᾳ ∼Σερῖνος∽Σερίνῳ ❨ἀρχιμανδρ(ίτῃ)❩ἀρχιμανδρίτῃ |g:stauros| Ἀβραὰμ Ἀρωω(…)Ἀρωω… |gap:?|
12 ∼❨μίζ(ων)❩∽μείζων ❨Πιναρά(χθεως)❩Πιναράχθεως |gap:1||gap:5|