Sematia

p.monts.roca.4.79.xml

TM: 219249HGV: 219249Date: 37 – 69Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:6_lines|
7 m2 [Tεσενοῦφ]ι̣ς̣Tεσενοῦφις Σαταβοῦ[τος]Σαταβοῦτος [μητρὸς]μητρὸς |gap:?|παπάις ∼κὲ∽καὶ ∼τοῦτον∽τούτου γυν[ὴ]γυνὴ |gap:?| [.]. S-2 [ὁμολογοῦμεν]ὁμολογοῦμεν [πεπρακέναι]πεπρακέναι |gap:?|
8 |gap:?|ς μητρὸς Ἐρ̣ι̣ε̣[ῦτος]Ἐριεῦτος [τὴν]∼[ὑπα]ρχῶνσαν∽τὴνὑπαρχοῦσαν ἡμῖν ∼ὐκίας∽οἰκίαν [ἐν]ἐν [κώμῃ]κώμῃ [Σοκνοπαίου]Σοκνοπαίου [Nήσῳ]Nήσῳ [τῆς]τῆς
9 [Ἡρακλείδ]ουἩρακλείδου μ̣ε̣ρ̣ί̣[δος]μερίδος [ἧς]ἧς [γείτον]ε̣ςγείτονες · S-3 νότου Ἁρπαγάθου οἰ̣[κία]οἰκία |gap:?| , [βορρᾶ]βορρᾶ |gap:?| , [λιβὸς]λιβὸς |gap:?| , [ἀπηλιώτου]ἀπηλιώτου |gap:?|
10 |gap:?| [καὶ]καὶ ∼[ἀ]πέχωμ[εν]∽ἀπέχομεν [τὴν]τὴν ∼[συγκ]εχορημένην∽συγκεχωρημένην τιμὴν π[ᾶσαν]πᾶσαν [ἐκ]ἐκ [πλήρους]πλήρους [καὶ]καὶ [βεβαιώσομεν]βεβαιώσομεν [πάσῃ]πάσῃ [βεβαιώσει]βεβαιώσει [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅπαντα]ἅπαντα [χρόνον]χρόνον
11 [ὡς]ὡς [πρόκει]τεπρόκειτε . S-4 ἔγρ̣α̣ψ[εν]ἔγραψεν [ὑπὲ]ρ̣ὑπὲρ ∼α̣ὐ̣τ̣ο̣̃ν̣∽αὐτῶν Π̣α̣[ν]εφρύμμιςΠανεφρύμμις |gap:?| [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ [μὴ]μὴ [εἰδέναι]εἰδέναι [αὐτοὺς]αὐτοὺς [γράμματα]γράμματα [.]. m3 S-5 |gap:?| [μητρὸς]μητρὸς [Ἐριεῦτος]Ἐριεῦτος [ἠγόρακα]ἠγόρακα [καθὼς]καθὼς [πρόκειται]πρόκειται [.]. S-6 [ἔγραψεν]ἔγραψεν
12 [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐ]τοῦαὐτοῦ Παπ̣[άις?]Παπάις Π̣ε̣τε̣σούχο[υ]Πετεσούχου δ̣ιὰδιὰ τὸ μὴ ∼εἰτέναι∽εἰδέναι αὐτὸν γρά[μματα]γράμματα [.]. m4 S-7 [πρᾶσις]πρᾶσις [καὶ]καὶ [ἀποστασίου]ἀποστασίου [οἰκίας]οἰκίας
13 [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ [Σοκνο]π̣αίου̣Σοκνοπαίου Nήσ̣[ῳ]Nήσῳ [ἧς]ἧς ∼❨γ̣ί(τονες)❩∽γείτονες αἱ πρό[κει]ν̣ταιπρόκεινται , ἣν π̣ο̣ι̣ε̣[ῖ]τ̣αιποιεῖται Tεσενοῦφ̣[ις]Tεσενοῦφις [Σαταβοῦτος]Σαταβοῦτος [μητρὸς]μητρὸς |gap:?|[παπάις]|gap:?|παπάις [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:?| [καὶ]καὶ |gap:?|
14 |gap:?| [ὡ]ς̣ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νε̣νε |gap:1||gap:?| [πρὸς]πρὸς |gap:?||gap:3| πρε̣σ̣βυ̣τ̣έρο̣υυπρεσβυτέρου{υ} [μητρὸς]μητρὸς [Ἐριεῦτος]Ἐριεῦτος [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:?|
15 [οὐλὴ]οὐλὴ |gap:?||gap:1| ∼με̣τόποι∽μετώπῳ ἀριστ[ερῶι]ἀριστερῶι [.]. S-8 [ὑπογραφεὺ]ςὑπογραφεὺς τῶν ❨πεπρακ(ότων)❩πεπρακότων Πανεφ[ρύμμις]Πανεφρύμμις |gap:?| [,], [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:?| [.]. S-9 [ὑπογραφεὺς]ὑπογραφεὺς [τοῦ]τοῦ [ἠγορακότος]ἠγορακότος [Παπάις?]Παπάις [Πετεσούχου]Πετεσούχου [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:?|
16 |gap:?| |gap:?| |gap:?| [Kαίσαρος]Kαίσαρος [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Γερμαν]ικοῦΓερμανικοῦ Aὐτοκράτορος |gap:?|