Sematia

p.mon.apollo.1.33.xml

TM: 86586HGV: 86586Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:7_lines|
8 |g:stauros| ❨ἀσφάλ(εια)❩ἀσφάλεια ❨γενομέ(νη)❩γενομένη ❨π(αρὰ)❩παρὰ Πίας ∼θυγατερ∽θυγατρὸς ∼δ̣ι̣οσ̣κρ̣ε∽Διοσκόρου ἀπὸ κώ̣μ̣[ης]κώμης [Ταρρούθεως]Ταρρούθεως |gap:?|
9 m2 πρε |gap:1||gap:2||gap:2|ε |gap:1||gap:?|