Sematia

p.mil.vogl.4.246colii.xml

TM: 12424HGV: 12424bDate: 129 – 129Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους τ[ρεισκαιδεκ]άτουτρεισκαιδεκάτου
2 Α[ὐ]τ[ο]κρά[τορος]Αὐτοκράτορος [Κ]α[ί]σαρο[ς]Καίσαρος
3 [Τρ]αιανο[ῦ]Τραιανοῦ Ἁδ[ριαν]οῦἉδριανοῦ Σεβ[α]στοῦΣεβαστοῦ
4 Ἐφὶπ ζ|num:7| . S-2 Τύραννος κ[αὶ]καὶ οἱ ❨μέτοχ(οι)❩μέτοχοι
5 ❨σιτολ[όγ(οι)]❩σιτολόγοι ❨[Τε]πτύν(εως)❩Τεπτύνεως ❨[μεμε]τρήμεθ(α)❩μεμετρήμεθα
6 ἀπὸ τ[ῶν]τῶν [❨γενημ(άτων)❩]γενημάτων [το]ῦτοῦ αὐτοῦ ❨(ἔτους)❩ἔτους
7 εἰς Ἥ[ρ]ω[να]Ἥρωνα Τρύφωνος
8 διὰ Ἁρφα[ήσ]εοςἉρφαήσεος γεωργοῦ
9 ❨Τεπ[τ]ύν(εως)❩Τεπτύνεως ❨κα[τοι]κ(ικοῦ)❩κατοικικοῦ πυ[ροῦ]πυροῦ [μ]έτ⸢ρῳ⸣μέτρῳ
10 ❨δημο[σ(ίῳ)]❩δημοσίῳ [ξ]υστῷξυστῷ [ἔ]π[αιτ]ονἔπαιτον
10-11 ἀρ∤τάβα[ς]ἀρ∤τάβας
11 [δύο][|num:2|]δύο|num:2| |gap:4||gap:4| τοῦ συμ[βόλου]συμβόλου
12 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας β|num:2| |gap:1||gap:1| κ[αὶ]καὶ [τὰ]τὰ ❨[προ]σμετρ[ο]ύμε(να)❩προσμετρούμενα .
13 m2 S-3 ❨Ζωΐλ(ος)❩Ζωΐλος ❨δι(ὰ)❩διὰ |gap:1||gap:4| ❨[μεμ]ετρήμ(εθα)❩μεμετρήμεθα
14 τὰς [προειρημένας]προειρημένας [ἀρ]τάβαςἀρτάβας δύο γοδ |g:slanting-stroke| |g:slanting-stroke|
15 ❨(γίνεται)❩γίνεται [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρτάβαι)❩]ἀρτάβαι [β|num:2|]β|num:2| |gap:2| [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ προσμετρούμενα .