Sematia

p.mil.vogl.4.245.xml

TM: 12423HGV: 12423Date: 106 – 106Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους δεκάτου Αὐτοκράτορος
2 Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ
3 Εὐσεβοῦς ❨Γερμαν(ικοῦ)❩Γερμανικοῦ ❨Δακικ(οῦ)❩Δακικοῦ μηνὸς Ἁθὺρ ιβ|num:12| .
4 S-2 ❨Ἀσκλη(πιάδης)❩Ἀσκληπιάδης κ[αὶ]καὶ [οἱ]οἱ ❨μέτοχ(οι)❩μέτοχοι ❨σιτολ(όγοι)❩σιτολόγοι ❨μεμετρή(μεθα)❩μεμετρήμεθα ἀπὸ τῶν
5 ❨γενη(μάτων)❩γενημάτων τοῦ διεληλυθότος ἐνάτου ἔτους
6 τοῦ ❨ἐπιβαλλο(μένου)❩ἐπιβαλλομένου αὐτῷ ❨μερισμ(οῦ)❩μερισμοῦ
7 ἐπιτρίτου ❨Τεβ(τύνεως)❩Τεβτύνεως εἰς Ἡρακλῆν ❨πρε(σβύτερον)❩πρεσβύτερον
8 [Ἡ]ρώδουἩρώδου τοῦ Ἡρακλ[ήο]υἩρακλήου
1 ἔτους δεκάτου Αὐτοκράτορος
2 Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ
3 Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
4 Δακικοῦ μηνὸς Ἁθὺρ ιβ|num:12| .
5 S-3 ❨Ἀσκλη(πιάδης)❩Ἀσκληπιάδης καὶ οἱ ❨μέτοχ(οι)❩μέτοχοι ❨σιτολ(όγοι)❩σιτολόγοι ❨μεμετρή(μεθα)❩μεμετρήμεθα
6 ἀπὸ τῶν ❨γενη(μάτων)❩γενημάτων τοῦ ❨διεληλυθότ(ος)❩διεληλυθότος
7 ἐνάτου ἔτους τοῦ ❨ἐπιβαλλ(ομένου)❩ἐπιβαλλομένου αὐτῷ
8 ❨μερισμ(οῦ)❩μερισμοῦ ἐπιτρίτου ❨Τεβ(τύνεως)❩Τεβτύνεως εἰς
9 Ἡρακλῆν τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως τοῦ
10 Ἡρακλήου
1 ἔτους δεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος
2 Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
3 Δακικοῦ μηνὸς Ἁθὺρ ιγ|num:13| . S-4 ❨Ἀσκλη(πιάδης)❩Ἀσκληπιάδης
4 κ[αὶ]καὶ [οἱ]οἱ [❨μέτοχ(οι)❩]μέτοχοι ❨[σ]ιτολ(όγοι)❩σιτολόγοι ❨μεμετρή(μεθα)❩μεμετρήμεθα ἀπὸ τῶν ❨γενη(μάτων)❩γενημάτων
5 τοῦ ❨διεληλυθότ(ος)❩διεληλυθότος ἐνάτου ἔτους τοῦ
5-6 ἐπι∤❨βαλλο(μένου)❩ἐπι∤βαλλομένου
6 αὐτῷ ❨μερισμ(οῦ)❩μερισμοῦ ἐπιτρίτου ❨Τεβ(τύνεως)❩Τεβτύνεως
7 εἰς ❨Νεφερσῶ(τα)❩Νεφερσῶτα ❨Νεφερσῶ(τος)❩Νεφερσῶτος τοῦ
8 Νεφερσῶτος
1 ἔτους δεκάτου Αὐτοκράτορος
2 Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σ[εβαστο]ῦΣεβαστοῦ
3 Γερμανικοῦ Δακικοῦ [μηνὸς]μηνὸς
4 Ἁθὺρ ιδ|num:14| . S-5 ❨Ἀσκλη(πιάδης)❩Ἀσκληπιάδης καὶ οἱ ❨μέτοχ(οι)❩μέτοχοι
5 ❨σιτολ(όγοι)❩σιτολόγοι ❨μεμετρή(μεθα)❩μεμετρήμεθα ἀπὸ τῶν ❨γενη(μάτων)❩γενημάτων τοῦ
6 διεληλυθότος ἐνάτου ἔτους
7 τοῦ ❨ἐπιβαλλο(μένου)❩ἐπιβαλλομένου αὐτῷ ❨μερισμ(οῦ)❩μερισμοῦ
8 ἐπιτρίτου ❨Τεβ(τύνεως)❩Τεβτύνεως εἰς Πεμψάϊν
9 Στοτοήτιος τοῦ Πεμψαίου
1 ἔτ[ους]ἔτους [δ]εκάτουδεκάτου [Αὐτο]κράτοροςΑὐτοκράτορος
2 Κ[αίσαρ]οςΚαίσαρος Νέρ[ουα]Νέρουα Τραιανοῦ
3 Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ
4 μηνὸς Ἁθὺρ ιε|num:15| . S-6 [❨Ἀσκλη(πιάδης)❩]Ἀσκληπιάδης [καὶ]καὶ [οἱ]οἱ
5 ❨μέτοχ(οι)❩μέτοχοι ❨σιτολ(όγοι)❩σιτολόγοι ❨μεμετρή(μεθα)❩μεμετρήμεθα ἀπὸ τῶν ❨γενη(μάτων)❩γενημάτων
6 τοῦ διεληλυθότος ἐνάτου ἔτους
7 τοῦ ❨ἐπιβαλλο(μένου)❩ἐπιβαλλομένου αὐτῷ ❨μερισμ(οῦ)❩μερισμοῦ
8 ἐπιτρίτου ❨Τεβ(τύνεως)❩Τεβτύνεως εἰς Ἡρακλῆν
9 ❨πρε(σβύτερον)❩πρεσβύτερον Φασῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀρσενούφ(εως)❩Ὀρσενούφεως
10 καὶ ❨Ἡρακλῆ(ν)❩Ἡρακλῆν β|num:2| ἀδελφὸν καὶ
11 εἰς ❨Ὀρσενο(ῦφιν)❩Ὀρσενοῦφιν ❨[ἄ]λλο(ν)❩ἄλλον ❨ἀδελφὸ(ν)❩ἀδελφὸν καὶ
12 εἰς ❨Φασῶ(τα)❩Φασῶτα ❨ἄλλο(ν)❩ἄλλον ❨ἀδελφὸ(ν)❩ἀδελφὸν