Sematia

p.mil.vogl.4.240.xml

TM: 12421HGV: 12421Date: 118 – 138Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Γεμείνῳ |gap:?|
2 |gap:?|ω̣ρίωνος|gap:?|ωρίωνος τῶν ἀπὸ
3 |gap:?| [Πέρσου]Πέρσου [τῆς]τῆς ἐπιγονῆς . S-2 βούλομαι
3-4 μισ∤[θώσασθαι]μισ∤θώσασθαι
4 [παρὰ]παρὰ [σ]οῦσοῦ εἰς ἔτ[η]ἔτη ∼τέσσερα∽τέσσαρα ἀπὸ τοῦ
5 [εἰσιόντος]εἰσιόντος |gap:?| ἔτους Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ
6 [κυρίου]κυρίου [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [ὑπαρ]χόντωνὑπαρχόντων σοι περὶ Θεογονίδα ❨κλήρω(ν)❩κλήρων
7 [ἀρούρας]ἀρούρας |gap:?| [ἐν]ἐν [τ]ῷτῷ ❨λεγομ(ένῳ)❩λεγομένῳ Πετεσίου κ̣|gap:1||gap:1|κ|gap:1||gap:1|
8 |gap:?||gap:4||gap:1|ε̣ω̣ς̣|gap:?||gap:4||gap:1|εως , τὸ μὲ̣[ν]μὲν
9 [πρῶτον]πρῶτον [καὶ]καὶ [τρίτον]τρίτον [ἔτος]ἔτος [τ]ῆ̣ς̣τῆς μισθώσ̣ε̣ω̣ς̣μισθώσεως εἰς ∼πορὰν∽σπορὰν
10 [χόρτου]χόρτου [καταβρώματος]καταβρώματος [βο]ικῶνβοικῶν καὶ εἶναί σου τοῦ
10-11 Γεμεί∤[νου]Γεμεί∤νου
11 |gap:?||gap:1| χόρτου καὶ ἐμοῦ τὸ λοιπόν ·
12 S-3 [τὸ]τὸ [δὲ]δὲ [δεύτερον]δεύτερον [καὶ]καὶ τέταρτον ἔτος τῆς
12-13 μισθώ∤[σεως]μισθώ∤σεως
13 [εἰς]εἰς [σπορὰν]σπορὰν [κρι]θ̣ῆςκριθῆς ἐκφορίου ἐπὶ τὴν
14 [διετίαν]διετίαν [κατʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος [σὺν]σὺν [αἷς]αἷς λήμψομαι εἰς ∼πέρματα∽σπέρματα
15 [κριθῆς]κριθῆς [ἀρτάβαις]ἀρτάβαις |gap:?| |gap:2| [κριθῆ]ςκριθῆς ἀρταβῶν
16 |gap:?| κ̣[αὶ]καὶ θαλλῶν κατʼ ἔτος
17 [ἀλέκτορος]ἀλέκτορος [ἑνὸς][|num:1|]ἑνὸς|num:1| [ἀξίου]ἀξίου [δρα]χμῶνδραχμῶν τεσσάρων|num:4|
18 [πάντων]πάντων [ἀνυπ]ο̣λ̣ό̣γ̣ω̣ν̣ἀνυπολόγων καὶ ἀκινδύνων καὶ
19 [ἐπιτελέσ]ω̣ἐπιτελέσω ἔργα πάντα ἐκ τοῦ ἰδίου καὶ
20 [τὰ]τὰ [ἐκφό]ριαἐκφόρια ἀποδώσω κατʼ ἔτος
21 [ἐν]ἐν [μηνὶ]μηνὶ [Παῦνι]Παῦνι [,], [πρὸ]ςπρὸς ἐμὲ ὄντων τῶν ❨φορέτρ(ων)❩φορέτρων
22 [καὶ]καὶ [μετὰ]μετὰ [τὸν]τὸν [χρόνον]χρόνον παραδώσω τὰς ἀρούρας
23 [καθαρὰς]καθαρὰς [ἀπὸ]ἀπὸ [δείσης]δείσης πάσης , τὰ δὲ προκείμενα
24 [ἐκφόρια]ἐκφόρια [μέτρῳ]μέτρῳ |gap:?|κωι θησαυροῦ ❨Θε(ογονί)δ(ος)❩Θεογονίδος
25 |gap:?| ❨(ὡς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨γό(νατι)❩γόνατι ❨δεξι(ῷ)❩δεξιῷ
26 |gap:?||gap:1|ς ικόνισα
27 [ἔτους]ἔτους |gap:?| Α̣ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ
28 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣Σεβαστοῦ Μ̣ε̣χ̣ε̣ὶ̣ρ̣Μεχεὶρ ι|num:10|