Sematia

p.mil.vogl.4.230.xml

TM: 12418HGV: 12418Date: 132 – 133Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἐξ]ἐξ [ἀναπομπῆς]ἀναπομπῆς [Πετρωνίου]Πετρωνίου [Μαμερτείνου]Μαμερτείνου [ἐ]πάρχ[ου]ἐπάρχου [Αἰγύπτου]Αἰγύπτου [ἔτους]ἔτους |gap:5|
2 |gap:19| [ἐπὶ]ἐπὶ [παροῦσι]παροῦσι [δεκ]απρώτο[ις]δεκαπρώτοις [τοῦ]τοῦ [Προσω]πείτ[ου]Προσωπείτου [τῆς]τῆς [κάτω]κάτω το[παρχίας]τοπαρχίας
3 |gap:32|η συνηγορ|gap:10|αυτ|gap:1||gap:8||gap:1|επιν|gap:1||gap:7|
4 |gap:32|ν αὐτοῦ ὄντα [τῆ]ςτῆς μητρ[ὸς]μητρὸς |gap:6|εσθαι π|gap:2||gap:7|
5 |gap:32|ν κατὰ τὸ ἥμ[ι]συἥμισυ μέρ[ος]μέρος |gap:4||gap:2|ο|gap:1|ς ανται|gap:7|
6 |gap:32||gap:1|κασιον τε εἶναι 〚|gap:1|〛|gap:1| ⸢α⸣ν|gap:8||gap:1|αν|gap:8||gap:1| σπείρης π[ρώτης]πρώτης
7 |gap:32|κ|gap:2|γων κεκελευ|gap:9| τ|gap:3|ω|gap:1||gap:6|
8 |gap:32||gap:1| ιηταναδ|gap:3|ηαν|gap:9||gap:1| ἄλλον |gap:6|
9 |gap:32||gap:2| διὰ τῶν καὶ α|gap:3||gap:8||gap:1|δ|gap:10|
10 |gap:32||gap:1|η ∼κρείσει∽κρίσει καὶ αὐτο|gap:1||gap:9||gap:1|ου|gap:1||gap:8|
11 |gap:30| [ἀφ]ῖκονἀφῖκον ἐπὶ τῶν τόπ[ων]τόπων [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν ἀπόδειξι[ν]ἀπόδειξιν |gap:4|
12 |gap:32| ἄμμην αὐτοῦ |gap:7| [τ]ὴντὴν μαρτυρί[αν]μαρτυρίαν |gap:3|
13 |gap:31| [ἡ] Κοίφιος μήτηρ ε|gap:8||gap:1| τοῦ πατρὸς αὐτο̣[ῦ]αὐτοῦ
14 |gap:32||gap:2| καὶ νῦν [τῷ]τῷ |gap:1| ἔτ[ει]ἔτει |gap:6||gap:1| ὑπονοεῖν πλε|gap:1|
15 |gap:31||gap:2|ν καὶ ∼ἀναγν⸢ω⸣ο[σθέντος]∽ἀναγνωσθέντος [ὑπὸ]ὑπὸ |gap:2|λιανοῦ
15-16 ὑπομνη[μα]∤[τογράφου]ὑπομνημα∤τογράφου
16 |gap:21| [κε]χρονισμένουκεχρονισμένου ἐπʼ ἔτ[ους]ἔτους |gap:2| Ἁδριανοῦ τοῦ κυρίου
17 |gap:29| [Οὐ]αλεντῖνοςΟὐαλεντῖνος ἔπαρ[χος]ἔπαρχος [καὶ]καὶ ἐπίτροπος
17-18 Σεβα[σ]∤[τοῦ]Σεβασ∤τοῦ
18 |gap:26| [ἐν]ἐν τ[ῷ]τῷ [Π]ρ[ο]σωπείτῃΠροσωπείτῃ |gap:6| [τοῦ]τοῦ νομοῦ
18-19 στρατη∤[γ]στρατη∤γ
19 |gap:21|ὡς ἐτῶν |gap:7|ά̣κοντα|gap:7|άκοντα |gap:13| Κοίφιος
19-20 μη∤[τ]μη∤τ
20 |gap:19| εἶπεν τῷ |gap:10||gap:2|οτ|gap:15|σι ⋰υ⋱πα|gap:1|υπα|gap:1|
21 |gap:20||gap:1|πε προ|gap:2|ις|gap:1||gap:?|
22 |gap:20|ας τη|gap:2||gap:?|
23 |gap:20|ιαμ|gap:1||gap:?|
24 |gap:20||gap:3||gap:?|
1 |gap:2||gap:?|
2 |gap:2|γελλ|gap:1||gap:?|
3 σκε|gap:?|
4 τος|gap:?|
5 εα|gap:1||gap:?|
6 π|gap:?|
7 ἐξ ἀναπ[ομπῆς]ἀναπομπῆς |gap:?|
8 ἔτους ιζ|num:17| |gap:?|
9 Τιθοῆς |gap:1||gap:?|
1 |gap:?|κατ|gap:?|
2 |gap:?|οσοδ|gap:?|