Sematia

p.mil.vogl.3.197.xml

TM: 12403HGV: 12403Date: 106 – 106Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ❨μητρ(οπόλε)ως❩μητροπόλεως
2 ἔτους δεκά̣τ̣ο̣υ̣δεκάτου Α̣ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣[τορος]Αὐτοκράτορος
3 Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ
4 Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
5 Δακικοῦ μηνὸς Ἁ̣θ̣ὺρἉθὺρ ιε|num:15|
6 ❨Ἀσκλη(πιάδης)❩Ἀσκληπιάδης καὶ οἱ ❨μ[έ]τ̣ο̣χ̣(οι)❩μέτοχοι ❨σιτολ(όγοι)❩σιτολόγοι ❨μ[εμετρή(μεθα)]❩μεμετρήμεθα
7 ἀπὸ ❨γενη(μάτων)❩γενημάτων τ[οῦ]τοῦ
7-8 [δι]ε̣λ̣η̣[λυ]∤❨θότ(ος)❩διεληλυ∤θότος
8 ἐνάτου ἔτους το̣ῦ̣τοῦ ❨ἐπιβα̣[λλο(μένου)]❩ἐπιβαλλομένου
9 αὐτῷ ❨μερισμο(ῦ)❩μερισμοῦ ἐπιτρ[ίτου]ἐπιτρίτου
10 εἰς Σαραπ|gap:2|(…)Σαραπ|gap:2|… ❨Ὀρ̣σ̣ε̣ν̣ο̣(ύφιος)❩Ὀρσενούφιος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ορ̣|gap:?|Ορ|gap:?|
1 [ἔτο]υ̣ς̣ἔτους δ̣ε̣κά[το]υδεκάτου [Αὐ]τ̣ο̣κ̣[ράτορος]Αὐτοκράτορος
2 [Καίσαρ]οςΚαίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ
3 [Σεβαστο]ῦΣεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ
4 [μη]ν̣ὸςμηνὸς Ἁθὺρ ιε|num:15| . S-2 ❨Ἀσκλη(πιάδης)❩Ἀσκληπιάδης
5 [καὶ]καὶ [οἱ]οἱ ❨[μέτ]οχ(οι)❩μέτοχοι ❨σιτολ(όγοι)❩σιτολόγοι ❨μεμετρή(μεθα)❩μεμετρήμεθα ἀ[πὸ]ἀπὸ [τ]ῶντῶν
6 ❨[γε]ν̣η(μάτων)❩γενημάτων τοῦ ❨διεληλυθότ(ος)❩διεληλυθότος ἐ̣ν̣[άτου]ἐνάτου
7 [ἔτ]ο̣υςἔτους τοῦ ❨ἐπιβαλλο(μένου)❩ἐπιβαλλομένου αὐτῷ ❨με[ρι]σ̣[μο(ῦ)]❩μερισμοῦ
8 [ἐπι]τρίτουἐπιτρίτου ❨Τε̣β(τύνεως)❩Τεβτύνεως εἰς Ἥρωνα τ̣[οῦ]τοῦ
9 [Ἁ]ρ̣μιύσιοςἉρμιύσιος ❨μητρο̣π̣(ολίτου)❩μητροπολίτου .