Sematia

chr.mitt.87.xml

TM: 19965HGV: 19965Date: 138 – 161Place: unbekannt

1 m1 S-1 καὶ τὸ τελευ[ταῖο]ντελευταῖον Νεοκύδους τοῦ κρατίστο[υ]κρατίστου
1-2 ἐντειλα∤μένου
2 τῷ ∼σ̣τρη[γῷ]∽στρατηγῷ ὅρον ἐπιθε̣ῖ̣να[ι]ἐπιθεῖναι τῷ πράγματι οὐδὲ m2 ⸢|gap:?|δ⸣|gap:?|δ ⸢απο⸣απο
2-3 m1 οὕ∤τως
3 ἀπηρτίσθ[η]ἀπηρτίσθη [κ]αὶκαὶ ἐπὶ τέλει , ἱκ̣α̣νὸνἱκανὸν δοὺς προσ[κ]αρτερεῖνπροσκαρτερεῖν
4,ms ω̣ς̣ως λόγος
4 τῷ Νεοκύδει , ἐσ[τρα]τεύσατοἐστρατεύσατο , καὶ διὰ τοῦτο ἔγρα̣ψ̣ενἔγραψεν
4-5 Οὐερ∤γιλλιανῷ
5 τῷ [στρα]τοπεδάρ[χῃ]στρατοπεδάρχῃ πέμψαι αὐτ[ὸν]αὐτὸν ἐπὶ τὴν
6 κρίσιν καὶ μαθ[ὼ]νμαθὼν , ὅτι λογοθέται ἐδόθησαν [οἷ]ς̣οἷς τοὺς
6-7 λό∤γους
7 μήτ̣η̣[ρ]μήτηρ [τῶν]τῶν παιδίων̣παιδίων παρέσχεν , αὐτὸ[ς]αὐτὸς
7-8 [ἔ]γρα∤ψενἔγρα∤ψεν
8 τῷ στρατ[ηγ]ῷστρατηγῷ , ἐπανα[γκ]άσαιἐπαναγκάσαι τοὺς λο[γο]θέταςλογοθέτας , ἤδη
9 ποτε τὸ πρᾶγμα ἀ[παρτ]ίσαιἀπαρτίσαι . S-2 Ἰ̣ουλιανὸςἸουλιανὸς εἶπεν · S-3 πῶ[ς]πῶς
9-10 δύνα∤ται
10 στρατ[ε]υομένουστρατευομένου τούτου τὸ πρᾶγμα ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ [τοὺ]ςτοὺς τόπους
11 ἀναπεμφθῆν[αι]ἀναπεμφθῆναι [;]; S-4 [Κ]αλλίνεικοςΚαλλίνεικος · S-5 [βούλει]βούλει [κέλε]υσονκέλευσον
12 γενέσθαι . S-6 Ἰ[ουλιανὸ]ςἸουλιανὸς · S-7 ἐνθάδε δύν[αται]δύναται [τὸ]τὸ [πρᾶγ]μαπρᾶγμα πέρας
13 ἔχειν · S-8 ἕλεσθε̣ἕλεσθε τί[να]τίνα βούλεσθε με̣σ[ίτην]μεσίτην |gap:3|ο̣εντι̣ου|gap:3|οεντιου
14 ἑλομένου Δόμ[νο]νΔόμνον τὸν ἐξηγητεύ̣[σα]ν̣τ̣[α]ἐξηγητεύσαντα [καὶ]καὶ
14-15 Ἀ̣γ̣ριππεί∤νουἈγριππεί∤νου
15 συνκαταθεμένου , Ἰουλιανὸς εἶπεν · S-9 Δ[όμ]ν̣οςΔόμνος
16 καὶ ∼μεσιτεύ̣σι∽μεσιτεύσει ὑμῶν καὶ κρινεῖ καὶ [ἐ]ν̣τὸςἐντὸς
17 [δ]εκ̣άπε̣ντε|num:15|δεκάπεντε|num:15| ἡμερῶν ∼ἀπαρτισθη∽ἀπαρτισθήτω τὸ ζή[τ]η[μα]ζήτημα ·
17-18 S-10 διαλέξο∤[μαι]διαλέξο∤μαι
18 |gap:1||gap:2|α̣ι|gap:1||gap:2|αι
19 ἔστιν δ[ὲ]δὲ [τ]ὰτὰ ὀφειλόμενα ·
20 S-11 ἐδαν[είσ]ατοἐδανείσατο Οὐαλέριος Ἀπολινάριος παρὰ τοῦ
20-21 μετηλ∤λαχό[το]ςμετηλ∤λαχότος
21 μου πατρὸς Ἰουλίου Ἀγριππείνου καθʼ
21-22 ὑ∤ποθή[κα]ςὑ∤ποθήκας
22 τετελειωμένας διὰ τοῦ ἐν Κόπτῳ
22-23 γρα∤φείου
23 [τ]ῷτῷ β|num:2| ❨(ἔτει)❩ἔτει θεοῦ Ἁδριανοῦ μιᾷ|num:1| μὲν Ἁθὺρ ἐπὶ
23-24 ὑπ[ο]∤θήκῃὑπο∤θήκῃ
24 [μ]ητρικῶνμητρικῶν αὐτοῦ Τασουχαρίου τῆς
24-25 Σωκρά∤τους
25 πρότερον Μάρωνος Τίλλωνος ἐλαιῶνος ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν ε|num:5| 𐅵|num:1/2|
26 περὶ Ψεναρσενῆσιν πεδίου Καρανίδος κεφαλαίου
26-27 ἀργυ∤ρίου
27 ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Βχ|num:2600| ,
28 ἄλλης δὲ Μεχεὶρ ἐπὶ ὑποθήκῃ τοῦ ὑπάρχοντος αὐτῷ
29 μέρους ἡμίσους ἀπὸ πατρικοῦ ἐλαιῶνος ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν ε|num:5| 𐅵|num:1/2| , ἐστιν
30 ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν β|num:2| 𐅷|num:2/3| [ἐν]ἐν πεδίῳ Ψεναρσενήσεως κώμης
30-31 Καραν[ί]∤δοςΚαρανί∤δος
31 πρὸ̣ς̣πρὸς ἀργυρίου κεφαλαίου ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ω|num:800|
32 καὶ [ἄλλ]ηςἄλλης ἐπὶ ὑποθήκῃ ἐλαιῶνος ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν δ|num:4| περὶ Καρανίδα
33 καὶ Κερκεσοῦχα
34 ἀργυρίου κεφαλαίου ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Β|num:2000| ⸢ἐξ⸣ἐξ ⸢ὧν⸣ὧν ⸢ἀπέδωκεν⸣ἀπέδωκεν ⸢τῷ⸣τῷ ⸢δ|num:4|⸣δ|num:4| ⸢❨(ἔτει)❩⸣ἔτει ⸢Φαμενὼθ⸣Φαμενὼθ ⸢[❨(δραχμὰς)❩]⸣δραχμὰς ⸢[Δ|num:4000|]⸣Δ|num:4000|
35 ❨γί(νονται)❩γίνονται τῆς ὑποθήκης ❨κεφαλ(αίου)❩κεφαλαίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Δ|num:4000| ἐπὶ ταῖς ❨λοιπ(αῖς)❩λοιπαῖς ❨(ἀρούραις)❩ἀρούραις β|num:2|
36 ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨ὑποθηκ(ῶν)❩ὑποθηκῶν κεφαλαίου ❨(τάλαντα)❩τάλαντα γ|num:3| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αυ|num:1400|
37 ἐπὶ ταῖς ἐπὶ τὸ αὐτὸ προκειμέναις ἐλαιῶνος ❨(ἀρούραις)❩ἀρούραις ι|num:10| δ|num:1/4_tick|
38 καὶ ὁμοίως ἐδανείσατο αὐτὸς κατὰ διαγραφὴν <τῆς>τῆς ἐν Χηνοβοσκίοις Μάρκου Λονγεινίου τοῦ καὶ
38-39 Σαρα∤πίωνος
39 τραπέζης ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Αυ|num:1400| ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ὀφειλόμενα ❨(τάλαντα)❩τάλαντα [δ|num:4|]δ|num:4| [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [Βω|num:2800|]Βω|num:2800| .