Sematia

p.mil.vogl.3.137.xml

TM: 12380HGV: 12380Date: 165 – 166Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [Πτολλαρί]ω̣ν̣ι̣Πτολλαρίωνι υ̣ἱῷυἱῷ Πτ[ολλαρίωνος]Πτολλαρίωνος
2 [❨ἀφήλ(ικι)❩]ἀφήλικι [διʼ]διʼ ❨[ἐπ]ιτρόπ(ου)❩ἐπιτρόπου Σαβ[είνου]Σαβείνου [❨γεγυ(μνασιαρχηκότος)❩]γεγυμνασιαρχηκότος
3 [παρὰ]παρὰ |gap:?||gap:1|ιωνος |gap:1||gap:?|
4 |gap:?||gap:4|δ|gap:1|ς|gap:?|
5 |gap:?||gap:4||gap:2||gap:1||gap:1||gap:?|
6 |gap:?||gap:2||gap:1||gap:4||gap:?|
7 βουλόμεθα [μισθώσασθαι]μισθώσασθαι [πα]ράπαρά
8 σ̣[ου]σου εἰς ἔτη τέ[σσερα][|num:4|]τέσσερα|num:4| [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ
8-9 [ἐν]εσ∤[τ]ῶ̣[τος]ἐνεσ∤τῶτος
9 ἕκτου ἔτους [Ἀντωνί]νουἈντωνίνου καὶ
10 Οὐή[ρο]υ̣Οὐήρου τῶν κυρίω[ν]κυρίων [Σεβ]αστῶνΣεβαστῶν
11 τὰ[ς]τὰς [ὑπ]αρχούσαςὑπαρχούσας σοι περὶ κώμη[ν]κώμην
12 Τε[β]τῦνινΤεβτῦνιν κλήρου ἀρούρας ἓξ
13 τέ[τ]αρτον|num:6|⧼|num:1/4|τέταρτον|num:6|⧼|num:1/4| ἐν τῷ λεγομένῳ
13-14 Κατη∤[γόρου]Κατη∤γόρου
14 , τὸ μὲ[ν]μὲν πρῶ[τ]ονπρῶτον καὶ [τ]ρίτοντρίτον
14-15 ἔ∤[τος]ἔ∤τος
15 [εἰς]εἰς [σπο]ρὰνσπορὰν κριθῆς , ἐ[κ]φορίουἐκφορίου , σὺν αἷς
16 λημψ[ό]μ[εθ]αλημψόμεθα σπερμάτων ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς
17 ἀρ[τ]άβα[ις]ἀρτάβαις [ἓ]ξἓξ τετάρτῳ|num:6|⧼|num:1/4| , τοῦ παντ[ὸς]παντὸς
18 κατʼ ἔτ[ος]ἔτος κρ[ι]θῆςκριθῆς ἀρταβῶ[ν]ἀρταβῶν
19 ὀγ[δοή]κ[οντα]ὀγδοήκοντα μιᾶς τετ[ά]ρ[το]υ|num:81|⧼|num:1/4|τετάρτου|num:81|⧼|num:1/4|
20 μέτ[ρ]ῳμέτρῳ [τετρ]αχοινίκῳτετραχοινίκῳ
20-21 θησαυ∤ροῦ
21 [Τε]β[τύ]νεω[ς]Τεβτύνεως [·]· S-2 [τὸ]τὸ δὲ δε[ύτερο]νδεύτερον
22 καὶ τ[έτ]α[ρτο]ντέταρτον ἔτο[ς]ἔτος εἰς σπορὰν
22-23 [χόρ]∤τουχόρ∤του
23 [σ]εαυτῷσεαυτῷ κατασπείρων ε[ἰ]ςεἰς
24 κατάβρ[ω]μακατάβρωμα προβάτων ,
24-25 λαμβα∤νόντων
25 ἡμῶν ὑπὲρ ἔργων
25-26 ἑκάσ∤της
26 ἀρ[ο]ύρηςἀρούρης δραχμὰς ∼τέσσαρες∽|num:4|τέσσαρας|num:4| ,
27 πάντων ἀνυπολόγων καὶ
27-28 ἀκιν∤δύνων
28 , ἄγ[ο]ντεςἄγοντες τὰ κατʼ ἔτος
29 τῶ[ν]τῶν ἀρουρῶν ἔργα π[ά]νταπάντα ὅσα
29-30 κα∤θ[ήκει]κα∤θήκει
30 [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ ἰδίου τοῖς ∼δέυσι∽δέουσι κ[α]ιροῖςκαιροῖς ,
31 βλάβο[ς]βλάβος μ[η]δὲνμηδὲν π[ο]ιοῦντεςποιοῦντες κ̣[αὶ]καὶ
32 τὰ ἐκ[φόρια]ἐκφόρια ἀποδώσομεν κατʼ
32-33 ἔ∤το[ς]ἔ∤τος
33 [ἐν]ἐν [μηνὶ]μηνὶ [Παῦν]ιΠαῦνι [ἐ]φʼἐφʼ ἅ[λῳ]ἅλῳ μέτ[ρ]ῳμέτρῳ
34 τε[τραχοινίκῳ]τετραχοινίκῳ Τεβτύν̣[εως]Τεβτύνεως |gap:?|
35 |gap:?||gap:2||gap:?|
36 |gap:?|τ̣|gap:1|σ|gap:3|υ|gap:?||gap:?|τ|gap:1|σ|gap:3|υ|gap:?|
37 [καὶ]καὶ [μετὰ]μετὰ [τὸ]ντὸν χρόνον [παραδώσομεν]παραδώσομεν
38 |gap:?||gap:1|ρ|gap:1||gap:?|
39 |gap:?| |gap:?| |gap:?|
40 |gap:?_lines|