Sematia

p.mil.vogl.3.132.xml

TM: 12375HGV: 12375Date: 165 – 165Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Πτολλαρίωνι υἱῷ Πτολλαρίωνος ❨γεγυμ(νασιαρχηκότος)❩γεγυμνασιαρχηκότος ἀφήλικι διὰ
2 ἐπιτρόπου Σαβείνου γεγυμνασιαρχηκότος
3 παρὰ Πτολεμαίου Θεογίτωνος τοῦ Θεογίτωνος ἀπὸ
3-4 ἀμ∤φόδου
4 Ταμείων καὶ τοῦ υἱοῦ Ἁρποκρατίωνος καὶ
4-5 Σαβεί∤νου
5 Πάτρωνος τοῦ Ἀπίωνος καὶ Ἰσιδώρου Ἀρέου τοῦ
5-6 Πτο∤λεμαί[ου]Πτο∤λεμαίου
6 , τῶν δύο ἀπὸ ἀμφόδου Θαραπείας , τῶν
6-7 τεσσά∤ρων|num:4|
7 . S-2 βου[λό]μεθαβουλόμεθα μισθώσασθαι παρά σου εἰς ἔτη τέσσερα|num:4|
8 ἀπὸ τοῦ ∼⋰ι⋱[σιο]ν̣τος∽εἰσιόντος ἕκτου ἔτους Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν
9 κυρίων Σεβαστῶν τὸ ὑπάρχον σοι μέρος ἀρουρῶν
10 ἐξ ἴσ[ου]ἴσου [ἥ]μισυἥμισυ ἃς ἔχεις περὶ κώμην
10-11 Κερκῆ∤σιν
11 κλή[ρου]κλήρου ἀρουρῶν ἑπτά|num:7| , περὶ δὲ κώ[μη]νκώμην
11-12 Κερκε∤σῆφι[ν]Κερκε∤σῆφιν
12 [κλήρου]κλήρου ἀρούρας δέκα πέντε|num:15| , πάντων ,
12-13 ὅ∤σων
13 [ἐὰν]ἐὰν [ὦσ]ιὦσι · S-3 τὸ μὲν πρῶτον καὶ τρίτον ἔτος ἀρούρας μὲν
14 ∼τρῖς∽τρεῖς ἥμισυ|num:3|⧼|num:1/2| [εἰ]ςεἰς ∼πορὰν∽σπορὰν ὧν ἐὰν αἱρώμεθα πλὴν πυροῦ ,
15 τὰς [δὲ]δὲ [λοι]πὰςλοιπὰς εἰς ∼πορὰν∽σπορὰν χόρτου καταβρώματος βοῶν ,
16 φό[ρου]φόρου [ἐ]πὶἐπὶ τὴν ∼διετείαν∽διετίαν κατʼ ἔτος ἀσπερμεὶ τῶν
17 μὲν π[ερὶ]περὶ Κερκῆσιν ἀργυρίου δραχμῶν ἑκατὸν
18 τεσσ[αρά]κοντα|num:140|τεσσαράκοντα|num:140| , τῶν δὲ περὶ Κερκεσῆφιν ἀργυρίου
19 δρα[χμῶν]δραχμῶν ἑκατὸν πεντήκοντα|num:150| · S-4 τὸ δὲ δεύτερον
20 καὶ τέταρτον ἔτος εἰς ∼πορὰν∽σπορὰν πυροῦ , ἐκφορίου ἐπὶ τὴν
21 ∼διετείαν∽διετίαν κατʼ ἔτος [σ]ὺνσὺν αἷς λημψόμεα σπερμάτων
22 τῶν μὲν περὶ Κερκῆσιν πυροῦ ἀρτάβαις τρισὶ [ἥ]μισυ|num:3|⧼|num:1/2|ἥμισυ|num:3|⧼|num:1/2| ,
23 τοῦ παντὸς πυροῦ ἀρταβῶν πεντήκοντα δύο
23-24 ἡ∤μίσους|num:52|⧼|num:1/2|
24 , [τῶν]τῶν δὲ περὶ Κερκεσῆφιν πυροῦ
24-25 ἀρτά∤βαις
25 ἑπ[τὰ]ἑπτὰ [ἥ]μισυ|num:7|⧼|num:1/2|ἥμισυ|num:7|⧼|num:1/2| , τοῦ παντὸς πυροῦ ἀρταβῶν
25-26 ἐνενή∤κοντα
26 μιᾶς|num:91| , μέτρ[ῳ]μέτρῳ τετραχοινίκῳ ἰδίῳ σου ,
27 καὶ θα[λλοῦ]θαλλοῦ κατʼ ἔτος [τ]υρῶντυρῶν β|num:2| , οἰῶν τεσσαράκ[ον]τα|num:40|τεσσαράκοντα|num:40| ,
28 πάντω[ν]πάντων [ἀνυπολ]όγωνἀνυπολόγων καὶ ἀκινδ[ύ]νωνἀκινδύνων , ἄγοντες τὰ
29 κατʼ ἔτος τῶν ἀρουρῶν ἔργα πάντα ὅσα καθήκει ἐκ τ[οῦ]τοῦ
30 ἰδίου [τοῖς]τοῖς δέουσι κ[αιρ]οῖςκαιροῖς , καὶ τὰ ἐκφόρια
30-31 ἀπο∤δώσο[μ]ενἀπο∤δώσομεν
31 κατʼ ἔτος μηνὶ ∼Πῦνι∽Παῦνι ἐφʼ ἅλῳ νέα
31-32 κα∤θαρὰ
32 ἄδολα , τῆς μετρήσεως γινομένη[ς]γινομένης διά τινος
33 τῶν σῶν , [τὸν]τὸν δὲ φόρο[ν]φόρον μηνὶ Φαρμοῦ[θ]ιΦαρμοῦθι , πρὸς ἡμᾶς
34 ὄντω[ν]ὄντων [τῶν]τῶν [κ]ατʼκατʼ ἔτ[ος]ἔτος ∼[φολ]έτρων∽φορέτρων ἐπι[σπου]δασμοῦἐπισπουδασμοῦ ,
35 τῆς δὲ π[αραγωγῆς]παραγωγῆς [τῶν]τῶν [ἐκφορί]ωνἐκφορίων πρός σε · S-5 καὶ μ[ετὰ]μετὰ
36 τὸν χρ[όνον]χρόνον [παραδώσομεν]παραδώσομεν τὰς ἀρο[ύ]ραςἀρούρας καθαρὰς
37 ἀπὸ ἀγ[ρώσ]τεωςἀγρώστεως [δείσης]δείσης [πάσης]πάσης . S-6 ἐὰν φαίνηται ❨μισθ(ῶσαι)❩μισθῶσαι .
38 S-7 [Πτ]ολεμαῖοςΠτολεμαῖος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μζ|num:47| , ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨ἀντι[κνη(μίῳ)]❩ἀντικνημίῳ ❨ἀριστ(ερῷ)❩ἀριστερῷ
39 Ἁ[ρπ]οκρατίωνἉρποκρατίων ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κβ|num:22| , ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ γόνατι ἀριστερῷ
40 Σαβεῖνος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κη|num:28| , ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨δακ(τύλῳ)❩δακτύλῳ τρίτῳ ∼χιρὸς∽χειρὸς ❨ἀριστ(ερᾶς)❩ἀριστερᾶς
41 [Ἰ]σί[δ]ωροςἸσίδωρος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κγ|num:23| , ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨ἀντικ(νημίῳ)❩ἀντικνημίῳ ❨ἀριστ(ερῷ)❩ἀριστερῷ .
42 S-8 ❨(ἔτους)❩ἔτους ϛ|num:6| Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων
43 Σεβαστῶν , [Με]σορὴΜεσορὴ κη|num:28| .