Sematia

p.mil.vogl.3.129.xml

TM: 12372HGV: 12372Date: 135 – 135Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Καλ̣λισ̣τράτῃΚαλλιστράτῃ στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Π[ο]λ(έμωνος)❩Πολέμωνος ❨μερίδο(ς)❩μερίδος
2 π[αρὰ]ΣαβείνουπαρὰΣαβείνου τοῦ καὶ Νίννου Πτολεμαίου .
2-3 S-2 ∼ἀ̣μφιζβη∤τήσεως∽ἀμφισβη∤τήσεως
3 ἐν[εστώ]σ̣η̣ςἐνεστώσης μου καὶ τῶν οἰκείων μου καὶ
4 Πόσι καὶ Κρο[ν]ίωνοςΚρονίωνος φροντιστῶν ∼❨γεναμέν(ων)❩∽γενομένων
5 τῶν ὑπαρχ[ό]ντωνὑπαρχόντων Πάτρωνος Γεμείνου
6 τετελευτηκότος καὶ φροντιστῶν καὶ δούλων
7 Παυλείνου α[ἰ]γιαλοφύλακοςαἰγιαλοφύλακος ἐπὶ Γ̣ε̣λ̣λ̣ί̣ῳΓελλίῳ ❨Β̣ά̣σ̣σ̣(ωι)❩Βάσσωι
8 τῷ ∼τειμιωτάτῳ∽τιμιωτάτῳ ἐπιστρατήγωι καὶ τοῦ
9 πράγματος ὑπερτεθέντος ἐπὶ τὸν
9-10 κράτισ∤τον
10 ἡγεμόνα Πετρώνιον Μαμερτεῖνον ,
11 ἀξιῶ διʼ ἑνὸ[ς]ἑνὸς [τ]ῶντῶν περί σε ὑπηρετῶν
11-12 μετα∤δοθῆναι
12 τοῦδε τοῦ διαστολικοῦ τὸ ἴσον τῷ
13 τε Πόσι καὶ Κρονίωνι , ἵνʼ εἰδῶσι ∼ὀφείλιν∽ὀφείλειν αὐτοὺς
14 παρεῖναι ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ τὸ ἱερώτατον τοῦ κρατίστου
14-15 ἡγε∤μόνος
15 βῆ[μα]βῆμα [ὅ]πουὅπου ἐὰν τὸν τοῦ νομοῦ
15-16 διαλο∤γι[σ]μὸνδιαλο∤γισμὸν
16 δ[ικαι]οδοσίανδικαιοδοσίαν ποιῆται πρὸς τὴν
17 το[ῦ]τοῦ πρα[ά]γμ[α]τ[ος]πραάγματος διάγνωσιν . m2 S-3 Ἡρακλείδης δοθεὶς εἰς
18 κλῆρον ὑπηρετῶν μεταδέδωκα τὸ προγεγραμμένον
18-19 ἐπιδικ[ασ]∤θέντιἐπιδικασ∤θέντι
19 μοι συνό̣ν̣[τος]συνόντος Σαβείνου ἐν τῷ ἐνώπιον ὡς ∼καθήκι∽καθήκει .
20 S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιθ|num:19| Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ ∼κυρείου∽κυρίου Μεχὶρ γ|num:3| .