Sematia

p.mil.vogl.2.88dupl.xml

TM: 12369HGV: 12369Date: 150 – 151Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Πετε[εῦτι]Πετεεῦτι Φομναΐσιος
2 π[αρ]ὰ̣παρὰ [Κρο]νίωνο[ς]Κρονίωνος τοῦ
2-3 Κρονί∤ωνος
3 τοῦ Τεῶ[τος]Τεῶτος ἀπὸ κώμης
4 Τεπτύνεως . S-2 ∼τ̣υ̣γ̣χ[αν]ων∽τυγχάνω ἑκουσίως
5 καὶ αὐθα[ι]ρ[έτ]ω[ς]αὐθαιρέτως ἐ̣κ̣βεβηκέναιἐκβεβηκέναι
6 τῆς ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ το[ῦ]τοῦ ἐ̣ν̣[εσ]τῶτοςἐνεστῶτος ἔτους
7 γ[εω]ρ̣γ̣ε[ίας]γεωργείας τ̣ῶ̣ν̣τῶν ὑπαρχόντων
8 σοι [π]ερὶπερὶ [κ]ώ[μην]κώμην Κερκῆσιν
8-9 πρό∤τ̣[ερο]ν̣πρό∤τερον
9 Ἀσ̣κ[ληπι]άδουἈσκληπιάδου κλήρου
10 ἀρουρῶν δέκα δύο ἡμίσους|num:12|⧼|num:1/2| καὶ
11 [κ]τάμιακτάμια ἀρουρῶν [δ]έκαδέκα δύο ἡμίσους|num:12|⧼|num:1/2| ,
12 [ἐσπαρ]κ̣έ̣ν̣α̣ι̣ἐσπαρκέναι π̣ύριναπύρινα καὶ χόρτων ,
13 σὲ δὲ ἀντεχόμενον καὶ ∼ἑτερων∽ἑτέροις
14 ∼μεταμισθῦν∽μεταμισθοῦν ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος
15 ἔτους · S-3 ἐὰν φαίνηται ἀπολῦσαι .