Sematia

p.mil.vogl.2.70.xml

TM: 15187HGV: 15187Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἡρακλείδη̣ς̣Ἡρακλείδης Τούρβ[ωνι]Τούρβωνι χαίρειν .
2 S-2 ἐὰν ο|gap:1||gap:6| [π]ρο[σπί]π̣τῃπροσπίπτῃ πρ̣[ός]πρός σ̣ε̣σε ,
3 δέξ[αι]δέξαι τὸν [σ]ῖτονσῖτον παρʼ αὐτοῦ καὶ τὰς
4 ὕνις καὶ τὰ ∼ἄλοτρα∽ἄροτρα καὶ τὰ
4-5 ζυγό∤ταυρα
5 καὶ πάντ[α]πάντα ὅσα ἔχει ∼ἀργαλῖα∽ἐργαλεῖα ·
6 S-3 λαβὼν δὲ τὸν σῖτον παρʼ αὐτοῦ ,
7 παράλαβε ∼ἐκῖνον∽ἐκεῖνον τὸν νεανίσκον ,
8 καὶ δὸς αὐτῷ ἀπὸ τοῦ σίτου ἀρτάβας δ|num:4|
9 |gap:2||gap:3||gap:2|ην Μ̣α̣ρ̣οῦΜαροῦ εἰς Ταλεὶ πρὸς ∼❨Τοθοιν(ν)❩∽Τιθόν
10 ἵ̣ν̣α̣ἵνα ἐργάσηται τὴν καλαμίαν̣καλαμίαν
10-11 Χ[ρυσ]έ̣ρ∤μουΧρυσέρ∤μου
11 ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρκ|num:120| . S-4 πορεύου οὖν ἐκεῖ ἵνα
12 μετρήσῃς τοὺς ἐργάτας . S-5 ποίησον
13 τὰ κτήνη εἰργάσασθαι τῷ |gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|
14 ἐπὶ ἡμέρας γ|num:3| .
15 S-6 ἔ̣ρρωσοἔρρωσο .