Sematia

chr.mitt.77.xml

TM: 22347HGV: 22347Date: 376 – 378Place: Oasis Magna

1 m1 S-1 Φλαυίωι Αἰλίωι Γεσσίωι τῶι λαμπροτάτωι ἡγεμ[ό]νιἡγεμόνι
2 Αὐρήλιος Κλεόβουλος πολιτευόμενος Ὀάσεως μεγάλης χαίρ[ει]νχαίρειν .
3 S-2 πρόσ[τ]αγμαπρόσταγμα ἐκομισάμην ❨π(αρὰ)❩παρὰ τῆς σῆς λαμπρότητος , κύριε , τὸ κελεῦόν μοι παρ[α]πέμψαιπαραπέμψαι εἰς τὸ δικ[ασ]τήριονδικαστήριον
4 τ̣οὺς̣τοὺς κληρονόμους Ἀ̣πί̣ο̣υἈπίου ἔτι καὶ κληρ̣[ο]ν̣ό̣μ̣ο̣υ̣ςκληρονόμους Ἡρακλείου Δομ[ε]ττίουΔομεττίου καὶ |gap:2||gap:1||gap:2||gap:1|ν[ο]υ|gap:2||gap:1||gap:2||gap:1|νου Σεπτι[μίου]Σεπτιμίου <τοὺς>τοὺς
4-5 ἐ[ν]τολ[ι]∤[κα]ρίουςἐντολι∤καρίους
5 τοὺς δ[υναμέ]ν̣ουςδυναμένους ἀπ̣οκρίν̣[ασ]θαιἀποκρίνασθαι ὑπὲρ αὐτῶν ἐ[ν]ἐν τῷ δικαστηρίῳ [πρὸς]πρὸς τὰ ἐπενεχ[θησό]μεναἐπενεχθησόμενα αὐτοῖ[ς]αὐτοῖς
6 ὑπ[ὸ]ὑπὸ τῆς λαμ[προτά]τη[ς]λαμπροτάτης [ο]ἰκίαςοἰκίας Ἀν[δρο]μάχουἈνδρομάχου καὶ παρα[υ]τ[ά]παραυτά , ἐν στέρνοις ἔχ̣[ω]νἔχων [τ]ὸντὸν φόβον [τῆς]τῆς [σῆς]σῆς ∼μεγαλιότη[τος]∽μεγαλειότητος ,
7 ἐπεκείμην αὐτοῖ[ς]αὐτοῖς ἐνοχλῶν καὶ <τὴν>τὴν <εἰς>εἰς [τὴν]τὴν ἐσωτέρ[α]νἐσωτέραν [Ὀ]ᾶσινὈᾶσιν πορίαν ὑποστάς , ὅπου τὰς δια[τ]ρ̣ιβὰςδιατριβὰς ἔχουσιν ,
8 τοὺς παραδοθέντας μοι ὑπʼ αὐτῶν ἐ̣ν̣[τολι]καρίουςἐντολικαρίους ἱκανοὺς δυναμένους τὴν χώραν αὐτ[ῶ]ν̣αὐτῶν ἀποπ̣[λ]ηρῶ[σαι]ἀποπληρῶσαι
9 μετʼ ἐνγυητῶν ἀκολούθως αἷς ἔ̣[θ]ε̣[ντο]ἔθεντο χειρογραφ[ε]ίαις̣χειρογραφείαις , ἀπέστ̣ε̣ιλαἀπέστειλα διὰ Ἰσιδώρ̣ο̣υἸσιδώρου ❨β(ενε)φ(ικιαρίου)❩βενεφικιαρίου τῆς σῆς τοῦ ἐ̣μοῦἐμοῦ
10 κυρί[ο]υκυρίου τάξε[ως]τάξεως [,], [ὑπ]οκολλήσαςὑποκολλήσας τ[ὸ]τὸ [μον]αχὸνμοναχὸν τῶν χειρογραφιῶν αὐτῶν πρ[ὸς]πρὸς [τ]ὸτὸ μη[δ]ὲνμηδὲν λαθεῖ[ν]λαθεῖν τὴν
11 ἐπαγρυπν[οτά]τ̣ηνἐπαγρυπνοτάτην ∼κ̣[η]δε[μο]νείαν∽κηδεμονίαν , δ̣[έσπο]ταδέσποτα . S-3 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι , λαμπρότατε ἡ[γεμ]ὼνἡγεμὼν κύριε , πολλ[ο]ῖςπολλοῖς χ[ρό]νοιςχρόνοις .
12 S-4 ὑπατείας [τῶν]τῶν [δεσπ]οτ[ῶ]νδεσποτῶν ἡ[μῶν]ἡμῶν [Οὐάλεντος]Οὐάλεντος [τὸ]τὸ |gap:1| καὶ Οὐαλε[ντ]ι[ν]ι[ανοῦ]Οὐαλεντινιανοῦ [τὸ]τὸ |gap:1| .