Sematia

p.mil.congr.xiv.pg98.xml

TM: 27455HGV: 27455Date: 101 – 200Place: Oxyrhynchos (?)

1 m1 S-1 |gap:?|τη τοῦ ἀπὸ τοῦ Ἀ̣ρ̣τ̣απάτουἈρταπάτου |gap:?|
2 |gap:?|εσω β|num:2| ∼σὶν∽σὺν Βουβάλῳ φρ|gap:?|
3 |gap:?|ς σαργάνης ἐκ ∼μουίων∽μωίων α|gap:?|
4 |gap:?|ων ὄνων β|num:2| ❨ἐργ(ατῶν)❩ἐργατῶν α|num:1| ἐλαυν[όντων?]ἐλαυνόντων |gap:?|
5 |gap:?| ❨[ὄ]ν̣ο(ν?)❩ὄνον λδ|num:34| ❨ἐργ(ατῶν)❩ἐργατῶν ιδ|num:14| ❨ἡμερη(σίων)❩ἡμερησίων δείλ(…)δείλ… ε̣|gap:?|ε|gap:?|
6 |gap:?| [χό]ρτουχόρτου ἀγωγίων ιδ|num:14| δο̣θέντωνδοθέντων ὑπ[ὸ]ὑπὸ |gap:?|
7 |gap:?|∼[κ]λήρο∽|gap:?|κλήρου ὑπὸ Γέροντος εἰς τὴν χορτοθή[κην]χορτοθήκην |gap:?|
8 |gap:?| [ὄ]νωνὄνων δ|num:4| ❨ἐργ(ατῶν?)❩ἐργατῶν β|num:2| ❨ἐλαυνό(ντων)❩ἐλαυνόντων α|num:1| ❨ἐργ(ατῶν)❩ἐργατῶν β|num:2| ❨(γίνονται)❩γίνονται ἄ̣ν̣δ[ρες]ἄνδρες |gap:?|
9 |gap:?| ἐκ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν β|num:2| ❨(διωβόλου)❩|num:2|διωβόλου|num:2| |vac:?|
10 |gap:?||gap:2| τῶν ❨χορτοσπ̣(έρμων)❩χορτοσπέρμων εἰς τὴν ἁλωνεί[αν]ἁλωνείαν |gap:?|
11 |gap:?|θις ὄνων β|num:2| ❨ἐργ(ατῶν)❩ἐργατῶν α|num:1| ❨ἐλαυνό(ντων)❩ἐλαυνόντων α|num:1| ❨ἐργ(ατῶν)❩ἐργατῶν β|num:2| μ|gap:?|
12 |gap:?| ἐκ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν β|num:2| ❨(διωβόλου)❩|num:2|διωβόλου|num:2| |vac:?|
13 |gap:?|ι ἰδίῳ εἰς λόγον μεταφορᾶς κούφ[ων]κούφων |gap:?|
14 |gap:?|ου εἰς τὸ ❨ἡλιαστήριο(ν)❩ἡλιαστήριον ὧν λόγον δώσ̣[ει]δώσει |gap:?|
15 |gap:?|της τοῦ κτήματος Μεσορὴ κγ|num:23| κ|gap:?|
16 |gap:?|[ἄνδρε?]ς̣|gap:?|ἄνδρες η|num:8| ἐκ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν δ|num:4| <γίνονται?>γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5|β|num:2|γ|num:3|ε|num:5|{β|num:2|}γ|num:3| ❨τρυγητ(ῶν)❩τρυγητῶν ιβ|num:12| ἐ[κ]ἐκ [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν |gap:?|