Sematia

p.mil.2.39.xml

TM: 28770HGV: 28770Date: 101 – 200Place: unbekannt

1 m1 S-1 παρὰ Διονυσίας Ἀμμωνίου τοῦ Πτολεμ[αίου]Πτολεμαίου
2 μητρὸς Σινθώνιος , ἀπ[ὸ]ἀπὸ Ὀξυρύγχων πό[λεως]πόλεως [·]·
3 S-2 βουλομένη περὶ τῶν ἐμῶν διαθήκ[ην]διαθήκην
3-4 [θέσ]∤θαιθέσ∤θαι
4 , αἰτοῦμαι διὰ [σοῦ]σοῦ [,], [πρ]ὸςπρὸς μόνη[ν]μόνην [τ]αύ[την]ταύτην
5 οἰκονομίαν , ἐπιγ[ραφη]σόμενο[ν]ἐπιγραφησόμενον [κύ]ριόνκύριόν [μου]μου