Sematia

p.mil.2.37.xml

TM: 21279HGV: 21279Date: 216 – 217Place: Hermopolis

1 m1 S-1 [Διοσκ]ουρίδ̣[ῃ]Διοσκουρίδῃ [στρατηγῷ]στρατηγῷ [Ἑρμοπολίτου]Ἑρμοπολίτου |gap:?|
2 [παρὰ]παρὰ Α[ὐρηλίας]Αὐρηλίας [Δημητρίας]Δημητρίας |gap:11| τ̣οῦτοῦ Ὡρίω̣[νος]Ὡρίωνος [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς Εὐδαιμονίδ[ος]Εὐδαιμονίδος ∼[Ἑ]ρ[μ]οπολειτίδ̣ο̣ς∽Ἑρμοπολιτίδος
3 [πόλεω]ςπόλεως λιβὸς |gap:11| [μετὰ]μετὰ [συμπαρό]ν̣τοςσυμπαρόντος μοι Αὐ̣[ρ]ηλίουΑὐρηλίου Ε|gap:1||gap:4| [τοῦ]τοῦ Ἀγ[α]θοῦἈγαθοῦ Δα̣ί[μο]ν̣οςΔαίμονος
3-4 Θ[ε]ω̣ν̣ερμει∤[νου]Θεωνερμει∤νου
4 [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς |gap:6| [❨Ἑρμοπολ(ίτου)❩]Ἑρμοπολίτου [συγγενοῦς]συγγενοῦς μο̣υ̣μου . S-2 χ[ωρὶς]χωρὶς [ἧς]ἧς [ἀπεγραψάμην]ἀπεγραψάμην μ̣ο̣υ̣μου οἰ[κ]ί[α]ςοἰκίας |gap:9| [καὶ]καὶ [τ]ῶ̣ντῶν ❨ἀ[ν]η(κόντων)❩ἀνηκόντων [πάντω]νπάντων ἐ̣κ̣ἐκ λιβὸς
5 |gap:7| [ἀπογράφομ]α̣ι̣ἀπογράφομαι κ̣α̣τ̣ὰκατὰ [τὰ]τὰ [κελευσθέ]ν̣τακελευσθέντα [ὑπὸ]ὑπὸ [Οὐ]αλ̣[ερί]ο̣υ̣Οὐαλερίου [Δάτο]υΔάτου [το]ῦ̣τοῦ λα[μπρ]οτάτουλαμπροτάτου [ἡ]γεμό[νος]ἡγεμόνος [ε]ἰςεἰς
6 [τὴν]τὴν [κατʼ]κατʼ [οἰκίαν]οἰκίαν [ἀπογ]ραφὴνἀπογραφὴν τ̣[οῦ]τοῦ [κ]δ|num:24|κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους Μάρκου Αὐρηλίου [Σεουήρου]Σεουήρου Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου
7 [εἰς]εἰς [τὰ]τὰ [ὑπάρχοντά]ὑπάρχοντά [μοι]μοι [ἐμαυτ]ὴνἐμαυτὴν καὶ τ̣[οὺ]ςτοὺς ἐμούς ·
8 S-3 |gap:?| [δοῦλον]δοῦλον μο̣υ̣μου [ἐ]κἐκ ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Πλω̣τείν̣[ης]Πλωτείνης [πό]λ̣[εως]πόλεως [λ]ι̣β̣ὸ̣ςλιβὸς |vac:?| ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λδ|num:34|
9 |gap:?| |gap:1|νον τ[ὸ]ντὸν κα[ὶ]καὶ Βήρυλλον ἐπικεκλ[η]μένονἐπικεκλημένον Ξενοφῶντα ❨ἄλ(λον)❩ἄλλον ἐκ ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς
10 |gap:?| [τῆς]τῆς [καὶ]καὶ Ἑρμιόνης ❨δούλ(ης)❩δούλης μου πόλεως λιβὸς |vac:?| ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κη|num:28|
11 [καὶ]καὶ [ἐμαυτὴν]ἐμαυτὴν [Αὐρ]ηλίανΑὐρηλίαν Δημητρίαν τὴν ❨προγεγρ(αμμένην)❩προγεγραμμένην ἀπὸ ❨γ(υμνασίου)❩γυμνασίου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν οβ|num:72|
12 [ὑπάρχει]ὑπάρχει [δέ]δέ [μο]ιμοι ἐπὶ [π]όλεωςπόλεως λιβὸς ὁλόκληρος οἰκία καὶ τὰ ἀνήκ̣[ον]ταἀνήκοντα [καὶ]καὶ ἐξ ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου ταύτης
12-13 δ[ω]δέκ̣α∤[τον]δωδέκα∤τον
13 [πατρικὸν]πατρικὸν [μέρο]ςμέρος οἰκιῶν ∼συνεχῶν∽συνεχουσῶν δύο|num:2| κ̣[αὶ]καὶ α̣ὐ̣λ̣ῆςαὐλῆς καὶ τ̣ῶ̣[ν]τῶν [ἀ]νηκ̣όν[τ]ωνἀνηκόντων πάντων καὶ
13-14 εἰσό∤[δου]εἰσό∤δου
14 [καὶ]καὶ [ἐξόδου]ἐξόδου [,], [καὶ]καὶ [ὀμνύ]ω̣ὀμνύω τὴν Μάρ[κο]υΜάρκου Αὐ̣[ρη]λίουΑὐρηλίου Σεουήρου [Ἀντων]ίνουἈντωνίνου [Καί]σ̣α̣ρ̣ο̣ςΚαίσαρος τοῦ κυρίου τ̣ύ̣χ̣η̣ν̣τύχην
15 [οὕτως]οὕτως [ἔχειν]ἔχειν [.]. S-4 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κε|num:25|]κε|num:25| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος Καίσαρο̣[ς]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Σεουήρου]Σεουήρου Ἀν[τ]ων̣ί̣[νου]Ἀντωνίνου Π̣α̣ρ̣[θικοῦ]Παρθικοῦ [Με]γ̣ί̣[στ]ουΜεγίστου
16 |vac:?|
17 m2 |gap:?|