Sematia

p.michael.47.xml

TM: 21423HGV: 21423Date: 570 – 570Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 χμγ
2 [Βασιλείας]Βασιλείας [καὶ]καὶ [ὑ]πατείαςὑπατείας τοῦ θειοτάτου
3 [ἡμῶν]ἡμῶν [δεσπότου]δεσπότου ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου ⋰Ἰ⋱ουστίνουἸουστίνου τοῦ αἰωνίου
4 [Αὐγούστου]Αὐγούστου [Αὐτο]κ̣ρ̣άτοροςΑὐτοκράτορος ἔτους πέμπτου
5 |gap:?| [τ]ετάρτηςτετάρτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
6 S-2 |gap:?||gap:1|ειτ̣|gap:?||gap:1|ειτ ἐκ πατρὸς Συρίωνος
7 [μητρὸς]μητρὸς |gap:?|ρίας , μισθωτὴς ἀπὸ κώμης
8 [Ἀφροδίτης]Ἀφροδίτης [τοῦ]τοῦ Ἀντα̣[ι]οπολίτουἈνταιοπολίτου νομοῦ
9 [Αὐρηλίῳ]Αὐρηλίῳ [Φοι]βάμμωνιΦοιβάμμωνι υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ Τ̣ριαδέλφουΤριαδέλφου
10 [τῷ]τῷ [θαυμασιωτάτ]ῳθαυμασιωτάτῳ σ̣[υντελεσ]τ̣ῃσυντελεστῃ ἀπὸ τῆς
11 [αὐτῆς]αὐτῆς [κώμης]κώμης χαίρειν . S-3 ὁ̣μο̣λ̣ο̣γῶὁμολογῶ ἑκουσίως
12 [καὶ]καὶ [ἀυθαιρέτως]ἀυθαιρέτως μ̣εμισ̣θῶσθαιμεμισθῶσθαι παρά σου
13 |gap:?| [χρ]ό̣ν̣ο̣ν̣χρόνον ἀπὸ καρπῶν
14 [τῆς?]τῆς [σὺν?]σὺν [Θεῷ?]Θεῷ [πέμπτης?]πέμπτης [❨ἰνδικ(τίονος)❩?]ἰνδικτίονος τὴν ὑπάρχουσαν
15 |gap:4_lines|