Sematia

p.michael.29.xml

TM: 33536HGV: 33536Date: – Place:

1 m1 S-1 κυρίοις̣κυρίοις [μου]μου [ἀ]δελφοῖςἀδελφοῖς Ἀπολλωνίῳ̣Ἀπολλωνίῳ
2 καὶ Ἥρωνι Βησᾶς χαίρειν .
3 S-2 προηγουμένως τὰ μέγιστα ὑμῖν
4 προσαγορεύω . S-3 ἐκομισάμην
5 ὑμῶν γράμματα ὅτι
5-6 προτέ∤ριτοί
6 εἰσιν οἱ στρατιῶται , καὶ
6-7 ἔκα∤μον
7 ἔστ’ ἂν ποιήσω τοὺς
7-8 ∼Πακερ∤κείτας∽Πακερ∤κίτας
8 οἶνον ∼κοβαλε̣ῦσε∽κοβαλεῦσαι ἐπὶ
9 τὸν ὅρμον καὶ μὴ εὑρ̣[ὼν]εὑρὼν
10 πλοῖον προσπαρακείμενόν
11 μοι , διεδόθησαν διὰ ἄ̣λλωνἄλλων
12 ἐπιμελητῶν . S-4 τὰ νῦν οὖν ,
13 ἀδελφοὶ κύριοι ,
13-14 μελη̣σά∤τωμελησά∤τω
14 ὑμῖν · S-5 εἴπερ ἀληθῶς
15 [π]ρ̣ο̣τ̣έ̣ρ̣ιτοίπροτέριτοί εἰσιν ,
15-16 ἀποστεί∤λατε
16 πλοῖον εἰς Ψῶνιν
17 ὅπω̣ς̣ὅπως γομώσω αὐτό̣αὐτό .
18 S-6 οἱ γ̣ὰργὰρ ∼χρεῶστε∽χρεῶσται , εὐχὴ
19 αὐτῶν ἐστιν οἶνον
20 παρασχεῖν . S-7 ἤδη γὰρ
20-21 κα∤ταλα⸢μ⸣βάνωκα∤ταλαμβάνω
21 ὑμᾶς εἴσω
22 ἡμερῶν τεσσάρων .
23 S-8 ἐ̣ρρ̣ῶσθαιἐρρῶσθαι ὑμᾶς
24 ε̣ὔχομαιεὔχομαι
1 ❨ἀπ(οδὸς)❩ἀποδὸς ❨Ἀπολλων(ίῳ)❩Ἀπολλωνίῳ |vac:?| ❨π(αρὰ)❩παρὰ Β̣η̣σᾶΒησᾶ .