Sematia

p.mich.mchl.8.xml

TM: 14407HGV: 14407Date: 169 – 169Place: Karanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Α̣ἰ̣λ̣ί̣ω̣ι̣Αἰλίωι Ε̣ὐ̣δαίμονιΕὐδαίμονι ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ
2 ❨Ἀρ̣σ̣ι̣(νοείτου)❩Ἀρσινοείτου ❨Ἡ̣ρ̣[ακ(λείδου)]❩Ἡρακλείδου ❨μερίδο(ς)❩μερίδος καὶ
3 Σερή̣ν̣ωιΣερήνωι ❨βασιλ(ικῷ)❩βασιλικῷ ❨γρα(μματεῖ)❩γραμματεῖ ❨Ἀρσι(νοείτου)❩Ἀρσινοείτου
4 τῆ̣ςτῆς αὐτῆς μερί̣δ̣οςμερίδος
5 παρὰ Παπεῖτ̣ο̣ςΠαπεῖτος ἀπάτ̣[ο]ρ̣οςἀπάτορος
6 μητρὸς Θαή̣σεωςΘαήσεως ἀπὸ
7 κώμης Καραν̣ίδοςΚαρανίδος . S-2 οὓ[ς]οὓς
7-8 ἀπε∤γρ[α]ψάμηνἀπε∤γραψάμην
8 τῷ ❨διελ(ηλυθότι)❩διεληλυθότι η|num:8| ❨(ἔτει)❩ἔτει
9 ἐπ̣ὶἐπὶ τῆς αὐτῆς ❨κώμη(ς)❩κώμης
10 κα̣μήλουςκαμήλους τελείους τρεῖς|num:3|
11 απο{απο} ❨ἀπογρά(φομαι)❩ἀπογράφομαι καὶ ε̣[ἰ]ς̣εἰς τὸ
12 ἐνεστὸς θ|num:9| ❨(ἔτος)❩ἔτος ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ [τ]ῆ̣ς̣τῆς
13 αὐτῆς κ̣[ώμης]κώμης |gap:4||gap:1|
14 m2 ❨ἀπεγρ(άφησαν)❩ἀπεγράφησαν ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨κάμ̣(ηλοι)❩κάμηλοι
15 γ|num:3| , Μεχεὶρ ε|num:5| .
16 m3 S-3 ❨ἀπ̣ε̣γρ(άφησαν)❩ἀπεγράφησαν ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨βασιλ(ικῷ)❩βασιλικῷ ❨(γραμματεῖ)❩γραμματεῖ
17 ❨κάμ(ηλοι)❩κάμηλοι γ|num:3| , ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ ε̣|num:5|ε|num:5| .
18 m4 S-4 ❨ἐξ(ηριθμηκὼς)❩ἐξηριθμηκὼς ❨σ(υμφωνῶ)❩συμφωνῶ .
19 m5 S-5 ❨ἐξ(ηριθμηκὼς)❩ἐξηριθμηκὼς ❨σ(υμφωνῶ)❩συμφωνῶ .