Sematia

p.mich.9.567.xml

TM: 12059HGV: 12059Date: – Place:

1 m1 S-1 ἔτους ἑνδεκάτου Αὐτοκράτορος
2 Καίσαρος Οὐε̣σ̣π̣α̣[σιανοῦ]Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς
3 Σε̣β̣α̣στοῦΣεβαστοῦ ⊢κθ⊣|num:29|κθ|num:29| ἐν Καρανίδι τῆ̣ς̣τῆς ❨Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λείδ(ου)❩Ἡρακλείδου
4 μερίδος τοῦ Ἀρσινο[ί]τουἈρσινοίτου νομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ
5 Ὧρος |gap:2| Ὀννώ[φ]ρεωςὈννώφρεως Πέρσης τῆς
6 ἐπιγονῆς ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λε|num:35| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ γόνατι ἀριστερῶι
7 Διοδώρᾳ Ἥρωνος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κ|num:20| ∼ἀσημος∽ἀσήμῳ μετὰ
8 κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Χαιρήμονος τοῦ
9 Χ[α]ι̣ρ[ή]μονο[ς]Χαιρήμονος [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν κγ|num:23| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ἀντικνημίῳ
10 δ[ε]ξ̣ι̣ῷ̣δεξιῷ ἔχ[ειν]ἔχειν παρʼ αὐτῆς παραχρῆμα
11 διὰ χειρὸς ἐξ ο[ἴκου]οἴκου ἀργυρίου δραχμὰς
12 τεσσαράκοντ̣[α]τεσσαράκοντα [ὀ]κ̣τὼ|num:48|ὀκτὼ|num:48| χρῆσιν τόκου
13 δραχμιαίου , ἔτι δὲ καὶ τιμὴν πυροῦ
14 νέου καθαροῦ [ἀ]δό̣λ̣ο̣υ̣ἀδόλου ἀ̣ρ̣τ̣α̣βῶνἀρταβῶν δύο|num:2|
15 μέτρωι ἑξαχ[οι]νίκωιἑξαχοινίκωι ἑρμηνέως
16 Κ[αρανίδος]Καρανίδος . S-3 ἀ[π]οδώ[σει]ἀποδώσει οὖν [ὁ]μολογῶνὁμολογῶν
17 [Ὧρο]ςὯρος [τ]ῆιτῆι Διωδώρᾳ ἐν μηνὶ
18 ∼Παοινι∽Παῦνι τοῦ [ἐν]εστῶτοςἐνεστῶτος [ἔ]τουςἔτους . S-4 ἐὰν
19 δὲ μὴ ἀποδῶι καθʼ γέγραπται
20 ∼ἀποτισάτωι∽ἀποτισάτω τὸ μὲν ἀργύριον
20-21 με∤θʼ
21 ἡμιολίας , τοῦ δὲ πυροῦ ἑκάστης
22 ἀρτάβης πρ[οσαπ]ο̣τ̣ι̣σ̣άτωπροσαποτισάτω τὴν [ἐπὶ]ἐπὶ
23 τοῦ καιροῦ πλείστην ἐσομένην
24 τ̣ι̣μ̣ή̣ντιμήν , τῆς πράξεω[ς]πράξεως οὔ̣σ̣η̣ς̣οὔσης τῆι
25 [Διοδώρᾳ]Διοδώρᾳ ἐκ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Ὥρου καὶ
26 [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν [ὑπαρ]χόντω[ν]ὑπαρχόντων [αὐτῷ]αὐτῷ
27 |gap:?_lines|