Sematia

p.mich.9.527.xml

TM: 12023HGV: 12023Date: 187 – 189Place: Karanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἀπολλωνίῳ τῷ καὶ ❨Π̣τ̣ο̣λ̣(εμαίῳ)❩Πτολεμαίῳ
2 ❨στρ(ατηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου ❨μερίδο(ς)❩μερίδος
3 παρ[ὰ]παρὰ Ψεναμούνεως
4 Πα[ν]ή̣σεωςΠανήσεως ἀπὸ κώμης
5 Καρ[αν]ίδοςΚαρανίδος . S-2 νυκτὶ τῇ εἰς
6 τὴ[ν]τὴν κβ|num:22| τοῦ ὄντος
6-7 μη∤νὸς
7 [Φ]αμενὼθΦαμενὼθ ἵππος
8 μο[υ]μου [θ]ήλειαθήλεια
8-9 ∼σειτόχρω∤μο[ς]∽σιτόχρω∤μος
9 τὸ χρῶμα
9-10 ἀγομέ∤νη
10 πρὸς ποτισμὸν
11 ἀφ[α]νὴςἀφανὴς ἐγέν[ε]τοἐγένετο ,
12 ὅπ[ερ]ὅπερ [εὐ]θέωςεὐθέως
12-13 [φα]νε∤ρὸνφανε∤ρὸν
13 ἐποίη̣[σ]α̣ἐποίησα τ[οῖς]τοῖς τῆς
14 κώμης δ[η]μοσίοιςδημοσίοις .
15 S-3 ἐπ[ειδ]ὴἐπειδὴ μ̣[έ]χρι̣μέχρι τ̣ούτουτούτου
16 οὐ[δέπ]ωοὐδέπω [π]α̣ρέστηπαρέστη ,
16-17 ἐπι∤δίδ̣[ωμ]ι̣ἐπι∤δίδωμι
17 κα[ὶ]καὶ ἀξιῶ τὸ
17-18 βι∤βλίδιον
18 ἐν
18-19 ∼καταχω∤ρεισμῷ∽καταχω∤ρισμῷ
19 γεν[έ]σθαιγενέσθαι εἰς
20 τὸ εὑρεθεί̣σ̣ηςεὑρεθείσης
20-21 αὐ∤τῆς
21 μεῖναί μοι τὸν
22 λ[ό]γονλόγον .
23 m2 S-4 Ψεναμοῦνις ❨Πανή̣σ̣ε̣(ως)❩Πανήσεως
24 ∼❨τέτω(κα)❩∽δέδωκα .
25 m1 S-5 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κη|num:28|]κη|num:28| [Ἀντωνίνο]υἈντωνίνου Καίσαρος
26 [τοῦ]τοῦ [κυρίου]κυρίου [.]. S-6 [Φαμεν]ὼ̣θΦαμενὼθ λ|num:30| .