Sematia

p.mich.5.341.xml

TM: 12151HGV: 12151Date: – 47Place: Arsinoites

1,msup m1 S-1 ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους Κλαυδίου , ❨ἐπαγομέν(ων)❩ἐπαγομένων γ|num:3| , ❨ἐκδόσιμ(ον)❩ἐκδόσιμον .
1 S-2 Ἁρυώτης Λυσιμάχου ∼ἔχωι∽ἔχω ἐν ∼προσδώσι∽προσδόσει παρὰ τοῦ τῆς γυναικός ∼μυ∽μου Ἡρακλέας πατρὸς ∼Διδύμυ∽Διδύμου τοῦ Μάρωνος κατὰ τήνδε τὴν ∼ὁμολογείαν∽ὁμολογίαν ἐπὶ τῆι Ἡρακλέᾳ ἄνευ διατιμήσεως κλήρου κατοικικοῦ ἀρούρας δύο ∼ἥμυσον∽ἥμισον τέταρτον|num:2|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| ∼ὁσων∽ὅσαι ∼ἐν∽ἐὰν ὦσι περὶ Ἰβιῶνα
1-2 Εἰκοσα∤πενταρούρων
2 τῆς Πολέμωνος μερίδος , ὧν αἱ ∼γειτνείαι∽γειτνίαι διὰ τῶν περὶ αὐτῶν ∼οἰκονομειῶν∽οἰκονομιῶν δηλοῦνται , πρότερον οὔσας ἐμοῦ τοῦ προγεγραμμένου Ἁρυώτου χωρὶς ἄλλης ἀργυρικῆς καὶ χρυσικῆς φερνῆ̣ςφερνῆς καὶ ∼κατοικικο͂ν∽κατοικικῶν κλήρων καὶ δουλικῶν σωμάτων δύο|num:2|
3 τῶν ∼προπροσενεκχθέντων∽προπροσενεχθέντων μοι ἐπὶ τῆι Ἡρακλήᾳ ὑπὸ τῶν γονέων αὐτῆς ∼Διδύμυ∽Διδύμου καὶ Ῥοδοῦτος καὶ αὐτῆς Ἡρακλέας ∼κάτʼ∽καθʼ ἑτέρας συνγραφὰς δύο|num:2| τὰς διὰ τοῦ αὐτοῦ γραφείου τελειωθείσας τ̣ῶιτῶι δευτέρωι ∼ἔτι∽ἔτει Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
4 Αὐτοκράτορος , μηνὶ Καισαρείου ἐπαγομένων τρίτηι , ἐν αἷς ἐστὶν μία|num:1| Ἑλληνική , δὲ ἑτέρα Αἰγυπτεία ∼τροφεῖτεις∽τροφῖτις · S-3 καὶ ἐάν τις χωρισμὸς γένηται ἡμῶν ἀπʼ ἀλλήλων , ἀναπέμπεσθαι εἰς τὴν Ἡρακλέαν καὶ τὸν κατὰ τήνδε τὴν ∼πρόσδωσιν∽πρόσδοσιν
4-5 ∼προσ∤ενηνεγμένων∽προσ∤ενηνεγμένον
5 κλῆρον ἅμα τοῖς ἄλλοις τοῖς κατὰ τὰς προγενεστέρας συνγραφὰς δύο|num:2| προσενηνεγμένοις πᾶσι καὶ ∼των∽τὰς διʼ αὐτῶν ∼δεδηλομενων∽δεδηλομένας ∼διστολων∽διαστολὰς ∼πασων∽πάσας ∼κυριων∽κυρίας εἶναι πλὴν τοῦ προσενηνεγ̣μ̣ένουπροσενηνεγμένου ∼ἑπ̣ι̣∽ὑπὸ τ̣ο̣ῦτοῦ αὐτοῦ Διδύμου
6 ἐπὶ τῆι αὐτῇ Ἡρακλέᾳ διὰ τῶν αὐτῶν συνγραφῶν μέρους οἰκοπέδων , ∼το∽τῶν καὶ ∼πεπραμενον∽πεπραγμένων ὑπὸ τῆς Ἡρακλέας μετὰ κυρίου ἐμοῦ τοῦ ἀνδρὸς Ἁρυώτου τῶι ∼διεληλυθότει∽διεληλυθότι ἕκτωι ∼ἔτι∽ἔτει Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος ∼Σεβτοῦ∽Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ ∼Αὐτοκράτωρως∽Αὐτοκράτορος Πατύνι
7 Ἀπολλωνίου ἀργυρίου ἐπισήμου δραχμῶν τριακοσίων εἴκοσι|num:320| , τὰς καὶ ἐπʼ ἐμοὶ τῶι Ἁρυώτηι χω̣ρὶςχωρὶς τῆς διὰ τῶν αὐτῶν συνγραφῶν γαμετῶν ἀργυρικῆς τε καὶ χρυσικῆς φερνῆς καὶ ἑτέρ̣ωνἑτέρων ∼ὑπαρχώντων∽ὑπαρχόντων καθὼς πρόκειται · S-4 κατὰ μηδὲν τῶν
8 τῆς Ἡρακλέας γονέων Διδύμου τοῦ Μάρωνος καὶ Ῥοδοῦτος τῆς Ἡρακλήας ἁπλῶς ἐλ̣αττουμένουἐλαττουμένου ὑπὲρ ἧς ἔχουσι τῆς Ἡρακλέας κατὰ πατρικῶν καὶ μητρικῶν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ δευτέρου ἔτους Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
9 Αὐτοκράτορος ∼μηνεὶ∽μηνὶ |vac:?| διὰ τοῦ αὐτοῦ γραφείου ἐκστάσεως καὶ τῶν διʼ αὐτῆς ∼δεδηλομένων∽δεδηλομένων κατʼ εὔνοιαν καὶ ∼φιλοστρονγείαν∽φιλοστοργίαν τοῦ Διδύμου πρὸς τὴν ∼θυγατέραν∽θυγατέρα Ἡρακλέαν · S-5 τὴν ⸢τοῦ⸣δετοῦδε τοῦ κλήρου προσφορὰν πεποιημέ̣νου̣πεποιημένου
10 ∼μενον∽μένειν ∼κυριου∽κυρίαν καὶ ἕκαστα ποιήσω καθὼς πρόκειται . m2 S-6 Δίδυμος Μάρωνος προσενήνεγμαι ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τῇ θυγατρί μου Ἡρακλείᾳ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς Ἁρυώτηι τὰς προκειμένας περὶ Ἰβιῶνα Εἰκοσαπεντααρούρων κλήρου
10-11 ∼κα∤τυκικοῦ∽κα∤τοικικοῦ
11 ἀρούρας δύο ∼ἥμυ̣σον∽ἥμισον τέταρτον|num:2|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| ∼ὥσαι∽ὅσαι ἐὰν ὦσιν ἐπὶ τὸ ∼πλῆον∽πλεῖον χωρὶς̣χωρὶς τῶν ∼προπροσενηγμένων∽προπροσενηνεγμένων ἐπὶ τῇ αὐτῇ Ἡρακλείᾳ τῷ Ἁρυώτηι ὑπὸ το̣ῦ̣τοῦ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ καὶ τῆς γυναικός μου οὔσης τῆς̣τῆς
12 Ἡρακλείας μητρὸς Ταμά̣ρ̣ωνοςΤαμάρωνος καὶ αὐτῆς Ἡρακλείας ∼ἀκλούθως∽ἀκολούθως πᾶσ̣ιπᾶσι τοῖς προδεδηλομένοις .